Edytor XML

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Edytor XMLprogram komputerowy służący do tworzenia dokumentów XML i jego aplikacji.

Encja (ang. entity) w językach typu SGML to całość lub część dokumentu SGML identyfikowana przez swoją nazwę. W praktyce encje są używane w celu zastąpienia dowolnego tekstu innym, krótkim tekstem (odwołaniem do encji zawierającym nazwę).XQuery (ang. XML Query Language, w tłumaczeniu Język Zapytań XML, Język Zapytań Rozszerzalnego Języka Znaczników) – język zapytań (jednakże posiadający pewne cechy języka programowania) służący do przeszukiwania dokumentów XML. Język XPath od wersji 2.0 uznawany jest za pewien podzbiór XQuery. Typ MIME języka XQuery to application/xquery.

Edytor XML powinien obsługiwać:

 • Well-Formed XML
 • wszystkie aplikacje XML np.
 • RDF
 • XHTML
 • SVG
 • SMIL
 • i inne
 • część SGML-a w postaci DTD
 • Edytor XML powinien wspierać języki przeznaczone dla XML-a takie jak:

 • XML Schema
 • XLink
 • XML Base
 • XSL
 • XSLT
 • XSL-FO
 • XML Inclusions
 • Namespaces in XML
 • XQuery
 • XML Encryption
 • XML Signature
 • Edytor XML powinien również posiadać cechy takie jak:

 • Kolorowanie kodu
 • Wprowadzanie znaków specjalnych i encji
 • Kontrola poprawności składniowej (w postaci walidatora działającego na podstawie DTD, XML Schema i Namespaces in XML)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Edytor XHTML
 • Edytor HTML
 • Edytor stron WWW
 • XLink, XML Linking Language – specyfikacja W3C służąca do tworzenia łączy URI (w tym hiperłączy) w dokumentach XML.RDF (ang. Resource Description Framework) - język/metoda pozwalająca na opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią opartą na XML, opracowana przez W3C. Służy przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) wiedzy zawartej w Internecie, w sposób zrozumiały dla komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). Może być wykorzystany w celu tworzenia semantycznego Internetu. Jego rozszerzeniem jest OWL.
  Warto wiedzieć że... beta

  SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) – standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego i dzięki temu łatwo przenosić, wyświetlać i drukować w różnych systemach elektronicznego przekazu danych.
  Edytor stron WWW to program komputerowy, który służy do usprawnienia tworzenia stron lub całych serwisów internetowych.
  XML Schema (Schemat XML, Schemat Rozszerzalnego Języka Znaczników) to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. XML Schema stanowi alternatywę dla DTD, przy czym posiada znacznie większe możliwości.
  XSL (ang. Extensible Stylesheet Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów) – funkcyjny język programowania opisujący sposób prezentacji i przekształceń dokumentów zapisanych w formacie XML. W języku tym operuje się na znacznikach i ich ewaluacji, na podobnej zasadzie, co we wszystkich językach operujących na makrach.
  DTD (ang. Document Type Definition, definicja typu dokumentu) – rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML, HTML, XHTML lub innych pochodzących z rodziny SGML lub XML. Definicje DTD mogą być zawarte w pliku dokumentu, którego strukturę definiują, przeważnie jednak zapisane są w osobnym pliku tekstowym, co pozwala na zastosowanie tego samego DTD dla wielu dokumentów.
  SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.
  XML Inclusions (zwane też XInclude) - Dołączenia XML - to język oparty na XML-u, używany jednak tylko w połączeniu z XML-em lub innymi językami opartymi na XML-u. Został opracowany przez W3C aby umożliwić wstawianie do plików XML zawartości innych plików (zarówno w formacie XML jak i zwykłych, czysto tekstowych).

  Reklama