• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edsger Dijkstra

  Przeczytaj także...
  Szwa – w językoznawstwie, zwłaszcza w fonetyce i fonologii, określenie samogłoski średnio centralnej (zaokrąglonej lub niezaokrąglonej) znajdującej się w środku diagramu samogłoskowego, oznaczaną w międzynarodowym alfabecie fonetycznym symbolem ə lub inną samogłoską bliską tej pozycji. Dla przykładu w języku angielskim litera a w wyrazie about jest wymawiana przez szwę. W języku angielskim szwa występuje głównie w sylabach nieakcentowanych, ale w innych językach może pojawiać się częściej w sylabach akcentowanych. W polszczyźnie standardowej szwa nie występuje w ogóle. Można ją spotkać tylko w niektórych dialektach lokalnych. Burroughs – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, które miało szereg osiągnięć we wczesnym okresie umaszynowienia przetwarzania informacji.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Edsger Wybe Dijkstra [ˈɛtˌsxər 'ʋibə ˈdɛɪkˌstra] (ur. 11 maja 1930 w Rotterdamie, zm. 6 sierpnia 2002 w Nuenen) – holenderski naukowiec, pionier informatyki.

  Informatyką zajmował się głównie od strony teoretycznej. Zajmował się różnymi jej aspektami, między innymi algorytmiką, językami programowania, formalną specyfikacją i weryfikacją.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Kariera naukowa Edsgera Dijkstry rozpoczęła się w 1948, kiedy rozpoczął studia z fizyki teoretycznej na uniwersytecie w Lejdzie. Trzy lata później odbył kurs programowania w Anglii (pod przewodnictwem Maurice'a Wilkesa), który ukształtował jego późniejszą pracę naukową.

  Graf to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (ilustracja po prawej stronie). Grafy to podstawowy obiekt rozważań teorii grafów. Za pierwszego teoretyka i badacza grafów uważa się Leonarda Eulera, który rozstrzygnął zagadnienie mostów królewieckich.Algorytmika to nauka o algorytmach. Jest działem informatyki, cybernetyki, a także, dla większości nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomii i techniki. Algorytmika zajmuje się badaniem algorytmów. Częścią algorytmiki jest algorytmizacja, czyli proces budowy konkretnego algorytmu.

  Początkowo Dijkstra pracował w amsterdamskim Centrum Matematycznym, gdzie zajął się programowaniem ówczesnych maszyn z serii ARRA, jednak w 1956 przeniósł swoje główne zainteresowania do firmy Electrologica, której był współtwórcą.

  Edsger Dijkstra był zafascynowany powstającym wówczas językiem Algol 60 i pracował nad jego pierwszym kompilatorem. Wkrótce zaczął pracować jako profesor matematyki na politechnice w Eindhoven, gdzie zapoznawał studentów z matematycznymi podstawami informatyki. Pod koniec lat 60. zaczął rozsyłać kserokopie swoich notatek na temat programowania, których łącznie zdołał napisać ponad 1300, do naukowców w Europie i Ameryce.

  Algorytm Dijkstry, opracowany przez holenderskiego informatyka Edsgera Dijkstrę, służy do znajdowania najkrótszej ścieżki z pojedynczego źródła w grafie o nieujemnych wagach krawędzi.Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Wkład Edsgera Dijkstry w informatykę został doceniony w 1972, kiedy otrzymał Nagrodę Turinga za wkład w języki programowania. Jednak do dziś jest pamiętany przede wszystkim dzięki algorytmowi znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie (znanemu jako algorytm Dijkstry) oraz problemowi ucztujących filozofów. Nie bez echa przeszły też jego opinie na temat zastąpienia instrukcji skoku innymi strukturami programistycznymi.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Przez lata 70. był współpracownikiem naukowym korporacji Burroughs, a w 1984 objął profesurę w amerykańskim University of Texas w Austin, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 2000 roku.

  Edsger Dijkstra zmarł 6 sierpnia 2002 po długiej walce z nowotworem.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  Twierdzenie Dijkstry o trójkątach

  Austin – miasto w południowej części Stanów Zjednoczonych, nad rzeką Kolorado (nie mylić z inną rzeką Kolorado tworzącą Wielki Kanion), stolica stanu Teksas. Miasto powstało w 1839 roku z osady Waterloo. Nową nazwę nadano mu na cześć zasłużonego dla Teksasu polityka Stephena F. Austina zwanego Ojcem Teksasu.Nagroda Turinga — nagroda przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki przez Association for Computing Machinery.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • E.W. Dijkstra Archive – archiwum tekstów E.W. Dijkstry
 • Eindhoven – miasto w południowej Holandii, w prowincji Brabancja Północna, nad rzeką Dommel (dorzecze Mozy). Powierzchnia wynosi 88,84 km², z czego 87,75 km² to ląd, a 1,09 km² to tereny zalane wodą. Miasto liczy 225 tys. mieszkańców (2012), co czyni je piątym pod względem ludności w Holandii. W skład aglomeracji wchodzą m.in. Valkenswaard, Veldhoven, Heeze, Best oraz Oirschot.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Problem ucztujących filozofów (znany też jako problem pięciu filozofów) jest przykładem klasycznego dla informatyki zadania synchronizacji procesów.
  Twierdzenie Dijkstry o trójkątach – twierdzenie określające związek między kątami i bokami w trójkącie; sformułowane przez Edsgera Dijkstrę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.943 sek.