• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edmund Makowski - historyk  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  Edmund Makowski (ur. 7 lipca 1931 w Bielawach, zm. 7 lipca 2000 w Puszczykowie) – profesor nauk historycznych, polski historyk XIX i XX wieku, specjalizujący się w szczególności w historii Wielkopolski w XX wieku.

  Wykształcenie[ | edytuj kod]

 • 1938-1939 - uczeń szkoły powszechnej w rodzinnej wsi (naukę przerywa wojna)
 • 1946 - ukończenie szkoły powszechnej w Kłecku
 • 1946-1950 – uczeń Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu
 • 1950-1955 – studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • 1965 – doktorat (Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w latach 1924-1929) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (promotor prof. Witold Jakóbczyk
 • 1976 – habilitacja (Wielkopolska pod władzą sanacji. Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w latach 1926-1939) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • od 1978 – docent na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • od 1991 – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • w 1992 uzyskał tytuł profesora nauk historycznych
 • od 1998 – profesor zwyczajny
 • Działalność naukowa i zawodowa[ | edytuj kod]

 • 1941-1943 - robotnik przymusowy w gospodarstwie u niemieckiego kolonisty
 • 1943-1945 – robotnik przymusowy w Niemczech
 • 1955-1958 – z nakazu pracy cenzor w poznańskiej delegaturze cenzury
 • 1958-1963 – redaktor w dziale literatury naukowej Wydawnictwa Poznańskiego
 • 1963-1973 - zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa Poznańskiego (usunięty za książkę Leszka Moczulskiego pt. Wojna polska 1939 roku
 • od 1973 pracownik (początkowo adiunkt) Instytutu Historii UAM
 • 1973–1990: redaktor kwartalnika „Kronika Wielkopolski
 • 1978–1981: zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • od 1982 - kierownik Zakładu Historii Polski Ludowej (od 1990 Zakładu Najnowszej Historii Polski) [następca: prof. Przemysław Hauser]
 • 1985-1987 – dziekan Wydziału Historycznego UAM
 • 1985-1990 – członek Senatu UAM
 • członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPR Z Pola Walki, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego
 • Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Stanisław Kubiak (ur. 7 września 1915 w Nowej Wsi, zm. 2 sierpnia 1978 w Poznaniu) – profesor UAM, redaktor radiowy i prasowy, społecznik.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Antoni Czubiński (ur. 22 listopada 1928 w Koninie, zm. 10 lutego 2003 w Poznaniu) – polski historyk i uczony, uczeń Kazimierza Piwarskiego i Janusza Pajewskiego.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Zbigniew Załuski (ur. 31 lipca 1926 w Kiwercach na Wołyniu, zm. 5 marca 1978 w Warszawie) – polski pisarz, eseista i scenarzysta filmowy, poseł na Sejm PRL V, VI i VII kadencji, pułkownik Wojska Polskiego.
  Adolf Rafał Jan Bniński, ps. Białoń (ur. 21 sierpnia 1884 w Kosowie, zm. przypuszczalnie w lipcu 1942) – ziemianin, organizator kółek rolniczych w Wielkopolsce, działacz monarchistyczny i konserwatywny; wojewoda poznański w latach 1923–1928, współzałożyciel przedwojennego Stronnictwa Zachowawczego, senator IV kadencji w II RP, Główny Delegat Rządu RP na ziemie wcielone do III Rzeszy w latach 1940–1941.
  Zdzisław Henryk Grot (ur. 30 grudnia 1903 w Gozdaninie, zm. 7 sierpnia 1984 w Poznaniu) – polski historyk, specjalista w zakresie dziejów Wielkopolski (zwłaszcza powstania wielkopolskiego, Prus i Niemiec oraz historii rozwoju kultury fizycznej w Polsce).
  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.828 sek.