ed

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ed – standardowy edytor wierszowy systemu UNIX. ed przyjmuje, że tekst podlegający obróbce podzielony jest na wiersze i pozwala jedynie na modyfikacje wskazanych wierszy tekstu za pomocą poleceń wydawanych programowi w trybie interaktywnym, w podobny sposób jak w wierszu poleceń systemu DOS czy UNIX. Zmusza to użytkownika do operowania numerami wierszy tekstu.

Sed (stream editor) – edytor strumieniowy zawarty w systemach unixowych, służący do przetwarzania plików tekstowych. Łączy w sobie prostotę oraz szeroki wachlarz możliwości. Znajduje też zastosowanie przy pisaniu programów konwertujących. Jest on językiem programowania zupełnym w sensie Turinga.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

Dla celów pisania tekstów ed został wyparty przez bardziej rozbudowane edytory, jak choćby vi, korzystają natomiast z niego niektóre skrypty powłoki.

ed wczytuje zawartość pliku tekstowego do bufora i wszystkie zmiany dotyczą danych w buforze. Przed zakończeniem pracy zmiany należy zapisać lub odrzucić.

Niektóre polecenia eda:

Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").
 • a – dodaj wiersz(e)
 • c – zmień wskazane wiersze na dany tekst
 • d – usuń wskazane wiersze
 • g – zastosuj polecenie do całego buforu danych
 • i – wstaw wiersz(e) we wskazanym miejscu
 • m – przenieś wiersz(e) we wskazane miejsce
 • p – przenieś kursor do wiersza i wyświetl wiersz
 • q – koniec pracy i powrót do powłoki
 • s – zamień ciąg znaków na podany
 • w – zapisz zawartość bufora we wskazanym pliku
 • Składnia poleceń jest następująca:

  DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M. vi – edytor modalny, popularny w systemach Unix. Jego autorem jest Bill Joy. Nazwa pochodzi od angielskiego wyrazu visual.
  [[n1,]n2]polecenie

  gdzie n1, n2 określają wiersz lub zakres wierszy, na których operuje polecenie. Specjalny symbol $ oznacza ostatni wiersz i np. polecenie 1,$p spowoduje wyświetlenie wszystkich wierszy.

  Przykład sesji z edem (każde polecenie kończy Enter):

  a              (dodaj wiersz)
  ed to edytor systemu UNIX. (to wpisujemy)
  To jest drugi wiersz.    (to wpisujemy) 
  .              (koniec trybu wstawiania, przejdź do bieżącego wiersza)
  2i             (wstaw przed bieżącym wierszem)
  xxx             (to wpisujemy)
  .              (koniec trybu wstawiania, przejdź do bieżącego wiersza)
  1,$p            (wyświetl wiersze od 1 do ostatniego)
  ed to edytor systemu UNIX.$
  xxx$
  To jest drugi wiersz.$
  3s/drugi/trzeci/      (w wierszu 3 zamień wyraz "drugi" na "trzeci")
  1,$p            (patrz wyżej)
  ed to edytor systemu UNIX.$
  xxx$
  To jest trzeci wiersz.$
  w plik           (zapisz bufor w pliku o nazwie "plik")
  51             (ed wypisuje liczbę zapisanych znaków)
  q              (wyjście z eda)
  

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ex
 • sed, awk
 • grep
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa GNU ed (ang.)
 • Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.Bufor to obszar pamięci służący do przechowywania danych do komunikacji pomiędzy dwoma systemami, np. bufor karty sieciowej przechowuje pakiety, które mają zostać wysłane, a bufor karty graficznej – to co ma zostać wyświetlone na ekranie.
  Reklama