ESOMAR

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ESOMAR (z ang. European Society for Opinion and Marketing Research, Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku) – organizacja międzynarodowa zrzeszająca osoby związane z badaniami rynku.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.

Stowarzyszenie zostało założone w 1948 roku. Obecnie zrzesza około 5000 członków z około 100 państw świata (wbrew nazwie nie tylko Europy). Sekretariat ESOMAR-u znajduje się w Amsterdamie, choć sama organizacja jest zarejestrowana w Szwajcarii. Pracami ESOMAR-u kieruje wybierana w powszechnych wyborach Rada ESOMAR-u (ESOMAR Council). Organem statutowym jest także Komisja Standardów Zawodowych (Professional Standards Committee). W krajach, gdzie liczba członków przekracza określone minimum, Rada ESOMAR-u wyznacza, po zasięgnięciu opinii członków krajowych, swojego przedstawiciela (ESOMAR Representative), którego zadaniem jest ułatwienie przepływu informacji między Radą a członkami krajowymi. W Polsce przedstawicielem jest obecnie Dominika Maison, a poprzednio Agnieszka Sora i Włodzimierz Daab, który dwukrotnie był także członkiem Rady, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Standardów Zawodowych.

Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.Dominika Agnieszka Maison (ur. 27 maja 1966) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Psychologii Osobowości. Zajmuje się psychologicznymi aspektami oddziaływania reklamy, stereotypami i uprzedzeniami oraz afektywnym vs. poznawczym przetwarzaniem informacji.

Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na podnoszenie standardów jakościowych oraz etycznych badań opinii publicznej i badań rynkowych, czego przykładem może być Międzynarodowy Kodeks Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych opracowany wspólnie przez ESOMAR i ICC (Międzynarodową Izbę Handlu) w 1976 regulujący zagadnienia odpowiedzialności badaczy wobec badanych, stosunki badaczy z ogółem społeczeństwa i ze środowiskami gospodarczymi, wzajemne prawa i obowiązki klientów i badaczy oraz zasady przedstawiania wyników badań. Na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych powstał podobny dokument, przygotowany przez Sekcję Badań Opinii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Nie istnieje jednak żadna krajowa lub narodowa wersja Kodeksu ICC/ESOMAR. Od początku 2008 roku obowiązuje nowa edycja międzynarodowego Kodeksu, której wprowadzenie poprzedziło w ESOMAR referendum.

OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • OFBOR
  • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
  • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Strona ESOMARu
  • Reklama