Eneteia Wydawnictwo Szkolenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Eneteia Wydawnictwo Szkolenia – założone w 1991 polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie.

Ewa Machut-Mendecka (ur. 9 kwietnia 1946) – polska arabistka i islamistka, literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

Eneteia specjalizuje się w pozycjach z dziedziny psychologii, psychoterapii, socjologii, pedagogiki, kultury, sztuki, religii, wiedzy o zdrowiu. Publikuje także polską literaturę współczesną i poezję.

Eneteia ma w swoim dorobku wiele książek inspirowanych twórczością Carla Gustava Junga. Do autorów należą: Zenon Waldemar Dudek, Ewa Machut-Mendecka, Paweł Karpowicz, Bogna Szymkiewicz, Jerzy Bąbel, Paweł Fijałkowski, Ole Vedfelt, Lidia Grzesiuk, Bogna Bartosz, Halina Romanowska-Łakomy, Tomasz Olchanowski, Jacek Sieradzan, Tomasz Teodorczyk, Tomasz Rudowski, Lech Ostasz, Kazimierz Pajor, Jadwiga Wais, Czesław Dziekanowski, Alina Motycka, Zofia Rosińska, Anna Cierpka, Elżbieta Dryll, Andrzej Jastrzębski, Jerzy Pawlik, Anna Bielańska, Katarzyna Termińska.

Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Paweł Fijałkowski (ur. 1963) – polski historyk i archeolog, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, zajmujący się dziejami Żydów w Polsce X-XVIII wieku, historią protestantyzmu na ziemiach polskich do 1945, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w starożytnej Grecji i Rzymie.

Eneteia wydała siedem tomów podręcznika akademickiego Psychoterapia pod red. Lidii Grzesiuk i Huberta Suszka (pierwsze trzy tomy tylko Lidia Grzesiuk): „Teoria”, „Praktyka”, „Badania i szkolenie”, „Integracja”, „Problemy pacjentów”, „Szkoły i metody” oraz „Pogranicza”. Wśród najważniejszych serii wydawnictwa znajdują się: „Akademicka”, „Biblioteka Jungowska”, „Psychologia kultury”, „Pytania o kulturę”, „Ścieżki psychoterapii”, „Wymiary duszy”. Wydawnictwo publikuje interdyscyplinarne czasopismo „Albo albo. Problemy psychologii i kultury”.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

Od 1995 roku organizuje spotkania z czytelnikami „Albo albo” – interdyscyplinarne coroczne konferencje pod nazwą „Forum Inspiracji Jungowskich”.

Warto wiedzieć że... beta

Jerzy Tomasz Bąbel (ur. 1947) – polski badacz zajmujący się archeologią pradziejową, doktor archeologii, historyk wierzeń przedchrześcijańskich praindoeuropejskich plemion Europy Środkowej i Azji. Pionier nowego w archeologii polskiej kierunku badań - archeologii narkotyków i środków psychoaktywnych. W swoich pracach, z racji wykraczania poza tradycyjne ramy archeologii odwołuje się do teorii i prac autorów z różnych dziedzin, w tym teorii psychologicznych jak archetypy Carla Gustava Junga oraz badań z zakresu psychologii transpersonalnej, próbując z ich pomocą lepiej opisać zjawiska zachodzące w ramach dawnych kultur. Obronił rozprawę doktorską w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie w 1988 roku. W latach 1971-2000 pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, a później, w latach 2000-2008 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełnił obowiązki dyrektora i zastępcy dyrektora Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie. Brał udział i kierował licznymi pracami archeologicznymi w Polsce i za granicą. Uczestniczył w międzynarodowych ekspedycjach wykopaliskowych w Bułgarii, Finlandii, USA, Tadżykistanie i Turkmenistanie. Kustosz dyplomowany, obecnie na emeryturze. Autor około dwustu prac naukowych i popularnonaukowych. W ramach Wydawnictwa ENETEIA w marcu 2009 r. wydał książkę pt. Reinkarnacja. Z dziejów wierzeń przedchrześcijańskiej Europy, w której wychodzi z nowatorską tezą, iż idee reinkarnacji, kojarzone współcześnie z religiami wschodu wcale nie były obce dawnym mieszkańcom Europy. Jest to pierwsza pozycja z docelowo trzytomowego cyklu, dotyczącego kultury przedchrześcijańskiej Europy (kolejne przygotowywane tomy to: Inicjacje i Halucynogeny).
Carl Gustav Jung (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na bazie której stworzył własną koncepcję nazywaną psychologią analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze.
Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.
Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).
Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Zofia Rosińska-Zielińska (ur. w 1940) – polska filozofka, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jacek Sieradzan (ur. 1956 w Krakowie) – religioznawca, autor książek i licznych artykułów z zakresu komparatystyki religioznawczej, także autor recenzji, tłumacz, redaktor antologii i zbiorów artykułów. Jest autorem książki Szaleństwo w religiach świata , uważanej za wybitne dzieło polskiego religioznawstwa.

Reklama