• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E-meteursag

  Przeczytaj także...
  Sumu-la-El (1880-1845 p.n.e. - chronologia średnia) - drugi król ze słynnej I dynastii z Babilonu, syn i następca Sumu-abuma.Kodeks Hammurabiego − babiloński zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. za panowania króla Hammurabiego, szóstego przedstawiciela I dynastii z Babilonu.
  Kisz – prastare miasto sumero-akadyjskie, nad Eufratem, 13 km na wschód od Babilonu, obecnie stanowisko archeologiczne Tall al-Uhajmir (Czerwony Pagórek) w Iraku; niewątpliwie jedno z najstarszych miast świata. Odegrało dużą rolę w kształtowaniu się państwa Sumerów.

  E-meteursag, E-meteursang (sum. é.me.te.ur.saĝ, tłum. „Dom godny bohatera”) – w okresie nowobabilońskim (czasy Nabuchodonozora II) ceremonialna nazwa celli boga Zababy w świątyni E-duba w mieście Kisz.

  Przed okresem nowobabilońskim nazwa E-meteursag odnosiła się do całej świątyni boga Zababy w Kisz. O świątyni tej wspominają m.in. "nazwy roczne" Sumu-la-Ela (rok 30), Hammurabiego (rok 36), Ammi-ditany (rok 34) i Ammi-saduqi (rok 15). Wzmiankowana jest też ona w prologu do Kodeksu Hammurabiego:

  Ammi-saduqa (Ammī-șaduqa) – dziesiąty król Babilonii z I dynastii z Babilonu, syn i następca Ammi-ditany, panował w latach 1646-1626 p.n.e. (chronologia średnia).Ammi-ditana (Ammī-ditāna) - dziewiąty król Babilonii z I dynastii z Babilonu, syn i następca Abi-eszuha; panował przez 37 lat (1683-1647 p.n.e. - chronologia średnia)). Znany z nielicznych zachowanych inskrypcji budowlanych.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  „(Hammurabi), smok królów, ulubiony brat Zababy, który mocno osadził siedzibę miasta Kisz, który otoczył blaskiem E-meteursang”

  Adad-apla-iddina (sum. iškur.a.sum; akad. Adad-apla-iddina, tłum. "(bóg) Adad dał następcę") – ósmy król Babilonii z II dynastii z Isin, następca Marduk-szapik-zeri; panował w latach 1069-1048 p.n.e.Zababa - w mitologii mezopotamskiej bóg opiekuńczy położonego w północnej Babilonii miasta Kisz. Jego kult jest zaświadczony już od okresu wczesnodynastycznego. W lokalnej tradycji miasta Kisz żoną Zababy była Inanna, a kult Inanny z Kisz był ważnym dodatkowym kultem tej bogini. Wydaje się, iż osobowość Zababy ma cechy boga wojny, a od okresu starobabilońskiego utożsamiano go z Ningirsu albo z Ninurtą. Głównym ośrodkiem kultu Zababy była świątynia E-meteursag (tłum. "Dom przynależny bohaterowi") w Kisz. Jego symbolem była laska zakończona głową orła.
  Kodeks Hammurabiego (II 55-62)

  O naprawie świątyni E-meteursag wspominają też inskrypcje budowlane Adad-apla-iddiny (1069-1048 p.n.e.).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • E-unirkituszmah
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • George A.R., House Most High. The Temples of Ancient Mesopotamia, Eisenbrauns, Winona Lake 1993.
 • Stępień M., Kodeks Hammurabiego, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 2000.
 • Nabuchodonozor II, właśc. Nabu-kudurri-usur II (akad. Nabû-kudurrī-uṣur) – król Babilonii z dynastii chaldejskiej, syn i następca Nabopolassara, panował w latach 604–562 p.n.e. Jego rządy były okresem hegemonii państwa chaldejskiego na Bliskim Wschodzie.Państwo nowobabilońskie – starożytne państwo na Bliskim Wschodzie, pod panowaniem dynastii chaldejskiej ze stolicą w Babilonie. Istniało w latach 626 p.n.e.- 539 p.n.e. Obejmowało tereny Mezopotamii, Syrii i Palestyny w większości pokrywającymi się z obszarem tzw. żyznego półksiężyca.
  Warto wiedzieć że... beta

  E-unirkituszmah (sum. é.u6.nir.ki.tuš.maḫ, tłum. „Dom - wieża świątynna, wyniosła siedziba”) – ceremonialna nazwa ziguratu boga Zababy w mieście Kisz.
  Hammurabi, Hammurapi (1792–1750 p.n.e. – chronologia średnia) – szósty, najsłynniejszy król z I dynastii z Babilonu, syn i następca Sin-muballita, twórca potęgi państwa starobabilońskiego, autor Kodeksu Praw.
  Język sumeryjski (sum. eme-gi7/gir15, akad. Ŝumeru) – język starożytnego Sumeru, używany w południowej Mezopotamii od co najmniej IV tysiąclecia p.n.e., najstarszy zapisany język. Został wyparty przez język akadyjski około 2000 p.n.e., ale był używany w Mezopotamii jako język tekstów religijnych, ceremonialnych i naukowych do około I wieku p.n.e., a następnie został zapomniany aż do odczytania w XIX wieku. Język sumeryjski nie jest spokrewniony z innymi językami używanymi przez okoliczne ludy i jest na ogół uważany za język izolowany. Do jego zapisu używano pisma klinowego. Sumeryjski jest językiem aglutynacyjnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.607 sek.