• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewictwo  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  William Blake (ur. 28 listopada 1757 w Londynie, zm. 12 sierpnia 1827 w Londynie) – XVIII-wieczny angielski poeta, pisarz, rytownik, malarz, drukarz i mistyk, prekursor romantyzmu. Przez współczesnych nazywany często mad Blake (szalony Blake), zaliczany czasem do grona tzw. poetów wyklętych w literaturze angielskiej.Księga Daniela [Dn lub Dan] – księga zaliczana do Pism (Ketuwim) Biblii hebrajskiej oraz ksiąg prorockich chrześcijańskiego Starego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się tradycyjnie Danielowi. Czas jej powstania datuje się obecnie na okres od połowy VI wieku po 164 rok przed Chrystusem. Księga została zredagowana częściowo w języku hebrajskim, a częściowo w aramejskim. Dwa ostatnie rozdziały tej księgi, według katolickiego i prawosławnego kanonu, zostały napisane w języku greckim i nie są uznawane za natchnione przez judaizm i protestantyzm. Treść księgi wiąże się z postacią proroka Daniela, żyjącego na dworze babilońskim i perskim na przełomie VII i VI wieku przed Chr. Składa się na nią osiem opowiadań o Danielu i cztery jego wizje.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Zbigniew Lew-Starowicz: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. s. 77.
  2. defloracja – definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2019-09-21] (pol.).
  3. Laura M. Carpenter, Virginity lost. An intimate portrait of first sexual experiences, New York: New York University, 2005, ISBN 1-4294-1397-2, OCLC 76964398 [dostęp 2019-09-19].
  4. Linda Rae Bennett, Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia, Psychology Press, 2005, s. 19–21, ISBN 978-0-415-32929-3 [dostęp 2019-09-19] (ang.).
  5. Laura M. Carpenter, The Ambiguity of „Having Sex”: The Subjective Experience of Virginity Loss in the United States, „The Journal of Sex Research”, 38 (2), 2001, s. 127–139, ISSN 0022-4499 [dostęp 2019-09-19] [zarchiwizowane z adresu 2013-05-08].
  6. Bryan Strong, Christine DeVault, Theodore F. Cohen, The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society, Cengage Learning, 16 lutego 2010, s. 186, ISBN 978-0-534-62425-5 [dostęp 2019-09-20], Cytat: „Most people agree that we maintain virginity as long as we refrain from sexual (vaginal) intercourse. But occasionally we hear people speak of ‘technical virginity’ [...] Data indicate that 'a very significant proportion of teens ha[ve] had experience with oral sex, even if they haven’t had sexual intercourse, and may think of themselves as virgins’ [...] Other research, especially research looking into virginity loss, reports that 35% of virgins, defined as people who have never engaged in vaginal intercourse, have nonetheless engaged in one or more other forms of heterosexual sexual activity (e.g., oral sex, anal sex, or mutual masturbation).” (ang.).
  7. Hanne Blank, Virgin: The Untouched History, Bloomsbury Publishing, 10 grudnia 2008, s. 304, ISBN 978-1-59691-719-4 [dostęp 2019-09-20] (ang.).
  8. Jolanta Szpyra, Lingwistyka płci: ona i on w języku polskim, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 76, ISBN 83-227-2342-3, OCLC 60534955 [dostęp 2019-09-19].
  9. Mindy Friedman, Sex on Tuesday: Virginity: A Fluid Issue – The Daily Californian, archive.dailycal.org, 20 września 2005 [dostęp 2019-09-20] [zarchiwizowane z adresu 2019-03-28].
  10. M. Michele. Burnette, Exploring human sexuality. Making healthy decisions, Boston: Allyn and Bacon, 2001, s. 229, ISBN 0-205-19519-9, OCLC 44727701 [dostęp 2019-09-20].
  11. Michael Joseph Gross, Like a virgin, „The Advocate”, Here Publishing, 19 sierpnia 2003 [dostęp 2019-09-20] (ang.).
  12. Anna Kochman-Mikołajczyk, Ewolucja wybranych nazw człowieka w języku polskim, 2007.
  13. Jessica Valenti, The purity myth. How America’s obsession with virginity is hurting young women, Berkeley, Calif.: Seal Press, 2009, ISBN 978-0-7867-4466-4, OCLC 435970405 [dostęp 2019-09-20].
  14. Ken Plummer, Modern Homosexualities: Fragments of Lesbian and Gay Experiences, Routledge, 11 września 2002, s. 187–191, ISBN 978-1-134-92243-7 [dostęp 2019-09-20], Cytat: „The social construction of ‘sex’ as vaginal intercourse affects how other forms of sexual activity are evaluated as sexually satisfying or arousing; in some cases whether an activity is seen as a sexual act at all. For example, unless a woman has been penetrated by a man’s penis she is still technically a virgin even if she has had lots of sexual experience” (ang.).
  15. ‘Technical virginity’ becomes part of teens’ equation, USA Today [dostęp 2019-09-20].
  16. Karen Bouris, The First Time: What Parents and Teenage Girls Should Know about „Losing Your Virginity”, Conari Press, 1994, s. 133–134, ISBN 978-0-943233-93-2 [dostęp 2019-09-21] (ang.).1 stycznia
  17. Centers for Disease Control and Prevention, CDC’s HIV Infection through Oral Sex, Fact Sheet, Scribd [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  18. Sonya S. Brady, Bonnie L. Halpern-Felsher, Adolescents’ reported consequences of having oral sex versus vaginal sex, „Pediatrics”, 119 (2), 2007, s. 229–236, DOI10.1542/peds.2006-1727, ISSN 1098-4275, PMID17272611 [dostęp 2019-09-21].
  19. A.B.C. News, Why Can’t Adults Agree on What ‘Sex’ Means?, ABC News [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  20. Michael R. Kauth, True nature. A theory of sexual attraction, New York: Kluwer, 2000, ISBN 0-306-46390-3, OCLC 43499524 [dostęp 2019-09-21].
  21. Robert Blum i inni, Influences on adolescents’ decision to postpone onset of sexual intercourse: a survival analysis of virginity among youths aged 13 to 18 years, „Journal of Adolescent Health”, 26 (1), 2000, s. 42–48, DOI10.1016/S1054-139X(99)00041-5, ISSN 1054-139X, PMID10638717 [dostęp 2019-09-21] (ang.).1 stycznia
  22. Alfonso Osorio i inni, The Sooner, the Worse? Association between Earlier Age of Sexual Initiation and Worse Adolescent Health and Well-being Outcomes, „Frontiers in Psychology”, 8, 2017, DOI10.3389/fpsyg.2017.01298, ISSN 1664-1078, PMID28798715, PMCIDPMC5529390 [dostęp 2019-09-21].
  23. Laura M. Carpenter, The ambiguity of “having sex”: The subjective experience of virginity loss in the united states, „Journal of Sex Research”, 38 (2), 2001, s. 127–139, DOI10.1080/00224490109552080, ISSN 0022-4499 [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  24. Moore i inni, Speaking of sexuality. Interdisciplinary readings, wyd. 3rd ed, New York: Oxford University Press, 2010, ISBN 978-0-19-538949-4, OCLC 300463013 [dostęp 2019-09-21].
  25. Muslim women in France regain virginity in clinics, „Reuters”, 30 kwietnia 2007 [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  26. Jane Flanagan, South African men rape babies as ‘cure’ for Aids, 11 listopada 2001, ISSN 0307-1235 [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  27. Staging sex myths to save Zimbabwe’s girls, 24 października 2006 [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  28. Torn hymen (virgin or not?), www.studenthealth.co.uk [dostęp 2019-09-21].
  29. Nakajima i inni, Clinical protocols in pediatric and adolescent gynecology, New York: Parthenon Pub. Group, 2004, s. 131, DOI10.3109/9780203493397, ISBN 1-84214-199-6, OCLC 53926682 [dostęp 2019-09-21].
  30. The London Medical and Physical Journal, J. Souter, 1824, s. 211 [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  31. Kathleen Coyne. Kelly, Performing virginity and testing chastity in the Middle Ages, London: Routledge, 2000, ISBN 0-203-25032-X, OCLC 52099847 [dostęp 2019-09-21].
  32. Sexual violence, [w:] Krug, Etienne G., World Health Organization., World report on violence and health, Geneva: World Health Organization, 2002, s. 17, ISBN 0-585-46807-9, OCLC 53032850 [dostęp 2019-09-21].
  33. Joyce A. Adams, Ann S. Botash, Nancy Kellogg, Differences in hymenal morphology between adolescent girls with and without a history of consensual sexual intercourse, „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”, 158 (3), 2004, s. 280–285, DOI10.1001/archpedi.158.3.280, ISSN 1072-4710, PMID14993089 [dostęp 2019-09-21].
  34. Physical Examination of the Child and Adolescent, [w:] Heger i inni, Evaluation of the sexually abused child. A medical textbook and photographic atlas, New York: Oxford University Press, 1992, ISBN 0-19-507425-4, OCLC 24288199 [dostęp 2019-09-21].
  35. Child and adolescent sexual assaults (childhood sexual abuse), [w:] Payne-James i inni, Forensic medicine. Clinical and pathological aspects, San Francisco: Greenwich Medical Media, 2003, ISBN 978-1-84110-026-5, OCLC 51678652 [dostęp 2019-09-21].
  36. Perri Klass, The Marks of Childhood or the Marks of Abuse?, „The New York Times”, 11 maja 2009, ISSN 0362-4331 [dostęp 2019-09-21] (ang.).
  37. Por. Robin Lorsch Wildfang: Rome’s Vestal Virgins. s. 52.
  38. Virginity and representation in the Greek novel and early Greek poetry – ProQuest, search.proquest.com [dostęp 2019-09-20] (pol.).
  39. Virgin, Virginity. W: Encyclopaedia Judaica. T. 16. s. 160–162.
  40. Por.J. Jeremias: Appendice – La situation sociale de la femme. W: Tenże: Jérusalem au temps de Jésus. s. 472–478.
  41. Virgin, Virginity. W: Encyclopaedia Judaica. T. 16. s. 162.
  42. Por. L. Rabinowitz, Marriage Laws, s. 152–160.
  43. Por. M. Michalski: Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 48n oraz 225n. ISBN 83-7177-369-2.
  44. Por. Ignace de la Potterie SJ, Dziewictwo, w: Słownik Teologii Biblijnej. s. 253–255.
  45. Por. dwie książki próbujące bronić racji Jowiniana: Przemysław Nehring: Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005.; D. G. Hunter: Marriage, Celibacy, an Heresy in Ancient Christianity, The Jovinian Heresy. Oksford: 2007.
  46. Ambroży z Mediolanu, O dziewicach w: Tenże: Wybór pism, O Nabocie, O Tobiaszu, O Izaaku lub o duszy, O dziewicach. J. Jundziłł, ks. P. Libera, ks. K. Obrycki, R. Pankiewicz, ks. W. Szołdrski (przekład), J. Jundziłł, ks. P. Libera, Ks. K. Obrycki, R. Pankiewicz (wstęp i opracowanie). Warszawa: ATK, 1986, seria: PSP 35.
  47. Hieronim: Traktat o wiecznym dziewictwie Maryi Panny przeciw Helwidiuszowi (ang.). [dostęp 2011-09-30].
  48. O świętym dziewictwie w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz. Renata Bobel, Honorata Bojko (przekład), Augustyn Eckmann (red.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, s. 117–182.
  49. Por. Dziewictwo jako duchowy ideał – wczesna mistyka łacińska. W: McGinn B.: Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej. T. 1 – Fundamenty mistyki (do V w.). s. 284–286.
  50. Przekład polski: Św. Metody z Olimpu, «Uczta», Orygenes, «Homilie o Pieśni nad Pieśniami. Zachęta do męczeństwa». S. Kalinkowski (przekład). Warszawa: ATK, 1980, s. 27–108, seria: PSP 24.
  51. Uczta I, 2, 3, 4 (P. G., 18, 36-46). Por. H. Rondet SJ: Introduction a l’étude de la théologie du marriage. Paris: 1960, s. 27.; J. Farges, Les idées morales et religieuses et morales de Méthode d’Olympe, 1929, s. 157–158, oraz jego francuski przekład Uczty dziesięciu dziewic, 1932, s. 19–24.
  52. O dziewictwie, wydanie grecko-francuskie: SCh 119, wyd. M. Aubineau /1966/.
  53. Traktat o dziewictwie, wyd. grecko-francuskie: Sch 125 /1966 r./; PG 48, 533-596.
  54. Cytat za Jan Paweł II: Familiaris Consortio, 16. [dostęp 2011-09-30].
  55. Do Teodora po jego upadku W: Tenże: O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie. W. Kania (przekład). Kraków: 2002, s. 130–132.
  56. Ciężka walka...n. 407, [w:] Katechizm Kościoła katolickiego [online] [dostęp 2011-09-29].
  57. Watchtower, Co Biblia mówi o życiu ze sobą przed ślubem?, jw.org, 13 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-20].
  58. Watchtower, Czy Świadkom Jehowy wolno umawiać się na randki?, jw.org, 6 sierpnia 2015 [dostęp 2019-12-29].
  59. Płeć (życie płciowe), [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 239, 240.
  60. Hanna Wałkówska: Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych. Ich geneza i rozwój. Studia z etnografii Indii. Jerzy Królikowski (red.). Wyd. 1. Wrocław: Ossolineum, 1967, s. 12, seria: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A, Nr 119. Praca doktorska wykonana w Katedrze Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem doc. dra Ludwika Skurzaka.
  61. Hanna Wałkówska: Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych. Ich geneza i rozwój. Studia z etnografii Indii. Jerzy Królikowski (red.). Wyd. 1. Wrocław: Ossolineum, 1967, s. 20, seria: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A, Nr 119. Praca doktorska wykonana w Katedrze Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem doc. dra Ludwika Skurzaka.
  62. Hanna Wałkówska: Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych. Ich geneza i rozwój. Studia z etnografii Indii. Jerzy Królikowski (red.). Wyd. 1. Wrocław: Ossolineum, 1967, s. 15, seria: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A, Nr 119. Praca doktorska wykonana w Katedrze Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem doc. dra Ludwika Skurzaka.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Augustyn z Hippony: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz. A. Eckmann (red.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.
 • Jeremias J.: Appendice – La situation sociale de la femme. W: Tenże: Jérusalem au temps de Jésus. Paryż: CERF, 1976, s. 472–492.
 • La Potterie de Ignace SJ: Dziewictwo. W: Słownik teologii biblijnej. X. Léon-Dufour (red.), K. Romaniuk (tłum. i oprac.). Wyd. 4. Poznań: Pallottinum, 1994, s. 253–256. ISBN 83-7014-224-9.
 • Lew-Starowicz Zbigniew: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wrocław: Wydawnictwo „Europa”, 1999. ISBN 83-87977-17-9.
 • McGinn B.: Dziewictwo jako duchowy ideał – wczesna mistyka łacińska. W: Tenże: Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej. T. Dekert (przekład). T. 1 – Fundamenty mistyki (do V w.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu UJ, 2009, s. 187–265, seria: Mysterion. ISBN 978-83-233-2728-8.
 • Michalski M.: Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 356. ISBN 83-7177-369-2.
 • Nehring Przemysław: Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005.
 • Rabinowitz L. Marriage Laws. „The Jewish Quarterly Review”. 58 (1967/68). s. 152–160. 
 • Virgin, Virginity. W: Encyclopaedia Judaica. T. 16. Jerozolima-Nowy Jork: Encyclopaedia Judaica Jerusalem – The MacMillan Company, 1971, s. 160–162.
 • Wildfang, Robin Lorsch: Rome’s Vestal Virgins. A study of Rome’s vestal priestesses in the late Republic and the early Empire. Oxford: Routledge, 2006, s. 160. ISBN 0-415-39795-2.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Joanna Zegzuła: Moda na dziewictwo? (pol.). Racjonalista.pl, 2005-11-16. [dostęp 2019-09-19].
 • Jerzy Adam Kowalski: O dziewictwie kobiet słów kilka (pol.). Historia.org, 2014-09-03. [dostęp 2019-09-19].
 • Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton: Hymen, błona dziewicza, dziewictwo (pol.). Ponton.org.pl, 2019-01-03. [dostęp 2019-09-19].
 • Błona śluzowa, śluzówka (gr. mucosa) – wyściółka przewodów i jamistych narządów wewnętrznych mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu kręgowca. Składa się z dwóch zasadniczych warstw: nabłonka i pokrytej przezeń tkanki łącznej zwanej blaszką właściwą zawierającej naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy, często różne receptory, gruczoły czy mięśnie gładkie.Ignace de La Potterie SJ, (ur. 24 czerwca 1914 r. w Waregem w Belgii, zm. 11 września 2003 r. w Heverlee) – belgijski teolog, biblista, wieloletni profesor rzymskiego instytutu Biblicum, kapłan rzymskokatolicki, jezuita, autor wielu publikacji z zakresu: egzegezy i teologii Ewangelii, szczególnie pism i teologii Jana Ewangelisty; historii egzegezy chrześcijańskiej i zagadnień hermeneutycznych.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy – w wyznaniach chrześcijańskich objawienie się Marii Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św. Łukasza.
  Sybilla, Sibylla (mitologia grecka) – wieszczka przepowiadająca przyszłość pod wpływem narkotyków. Początkowo istniała jedna Sybilla, później jednak ich liczba się zwiększa do około 10. Najbardziej czczoną Sybillą była wieszczka z Erytrei utożsamiana z sybillą z Cumae – Sybillą Kumańską (od niej miały pochodzić księgi sybillińskie).
  Hestia (gr. Ἑστία Hestía ‘ognisko domowe’, łac. Vesta) – w mitologii greckiej córka Kronosa i Rei, siostra Zeusa, Demeter i Hery oraz Posejdona i Hadesa. Ślubowała dziewictwo, jak Atena i Artemida. Opiekunka ogniska domowego, podróżnych, nowożeńców i sierot.
  Zgwałcenie – zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności przez jedną lub wiele osób, posługujących się siłą fizyczną, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę. Sprawca zgwałcenia nazywany jest gwałcicielem.
  Uczta, Sympozjon (gr. Συμπόσιον Sympósion) – dialog Platona zaliczany najczęściej do średniego okresu jego twórczości (powstał prawdopodobnie pomiędzy 384 a 372 r. p.n.e.), o konstrukcji ramowej. Głównym tematem dialogu jest miłość (eros). Obok Państwa uważany jest za jedno ze szczytowych osiągnięć literackich Platona. Istnieje także dialog Ksenofonta o tym samym tytule, poruszający ten sam temat i rozgrywający się w tych samych okolicznościach.
  Teodor z Mopsuestii (t. Teodor z Antiochii, 350-428) – biskup Mopsuestii, wczesnochrześcijański teolog, przedstawiciel antiocheńskiej szkoły teologicznej.
  Ambroży z Mediolanu, właśc. Ambrosius Aurelius, cs. Swiatitiel Amwrosij, jepiskop Mediołanskij (ur. ok. 339 w Trewirze , zm. 4 kwietnia 397 w Mediolanie) – arcybiskup Mediolanu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca, ojciec i doktor Kościoła.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.205 sek.