Dywersyfikacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dywersyfikacja – różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieństwo najwyższego zysku.

Dywersyfikacja ryzyka - to zróżnicowanie prowadzonej działalności, mające na celu rozproszenie związanego z nią ryzyka.Encykłopedija suczasnoji Ukrajiny (ukr. Енциклопедія сучасної України, ЕСУ) – wielotomowe opracowanie w języku ukraińskim, przedstawiające informację o Ukrainie od początku XX wieku do dziś.

Dywersyfikacja może dotyczyć:

 • produktów i usług
 • rynków zbytu
 • technologii
 • dostawców
 • odbiorców
 • źródeł finansowania
 • bazy B+R
 • struktury działalności (produkcji)
 • inwestycji (portfel inwestycyjny)
 • ryzyka
 • Rodzaje dywersyfikacji według Ansoffa:

 • horyzontalna
 • wertykalna
 • koncentryczna
 • konglomeratowa
 • Rodzaje dywersyfikacji według Wrigleya:

 • pokrewna
 • niepokrewna
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dywersyfikacja ryzyka
 • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Asortyment to wybór, zestaw, zestawienie produkowanych wyrobów, świadczonych usług lub oferowanych towarów. Definicja słownikowa jest prosta, praktyka wprowadza pewne komplikacje, przedstawione tu na przykładzie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Dywersyfikacja portfela – różnicowanie składu portfela inwestycyjnego skutkujące redukcją ryzyka specyficznego (niesystematycznego) poszczególnych aktywów, a w konsekwencji spadkiem ryzyka całego portfela. Istota dywersyfikacji sprowadza się do zakupu do portfela zróżnicowanych aktywów w nadziei, że ewentualne spadki wartości niektórych z nich zostaną zrekompensowane wzrostami wartości innych.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Prace badawczo-rozwojowe (B&R, B+R, ang. Research and Development - R&D) – działalność, zazwyczaj zespołowa, pracowników-badaczy, o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez przewidzianych przez teorie czy koncepcje naukowe.

  Reklama