Dystrykt metropolitalny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa Anglii z zaznaczonymi na czerwono dystryktami metropolitalnymi

Dystrykt metropolitalny (metropolitan district) – występująca w Anglii jednostka podziału administracyjnego, tylko na terenie hrabstw metropolitalnych. W hrabstwach tych jest to zwykle najniższy szczebel samorządu terytorialnego (niekiedy tworzone są jednostki pomocnicze, tak zwane civil parishes).

Hrabstwo metropolitalne (metropolitan county) – jeden z dwóch rodzajów hrabstwa administracyjnego, angielskiej jednostki podziału administracyjnego. Obecnie w Anglii istnieje sześć hrabstw tego rodzaju i obejmują one największe aglomeracje. Warto pamiętać, że Wielki Londyn, będący pierwowzorem tej instytucji, formalnie nie jest hrabstwem metropolitalnym, jednak w praktyce funkcjonuje na podobnych zasadach.Manchester – miasto (city) w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester. W sensie formalnym stanowi samodzielny dystrykt metropolitalny.

Jednostki tego typu mogą dodatkowo posiadać honorowy tytuł borough (metropolitan borough; w praktyce posiadają go wszystkie dystrykty metropolitalne) lub city.

Instytucja dystryktów metropolitalnych wzorowana jest na gminach Wielkiego Londynu (London borough). Od 1986 dzierżą one niemal całość władzy przewidzianej w brytyjskim systemie politycznym dla samorządów. W przeciwieństwie do dystryktów niemetropolitalnych, tego rodzaju jednostki obejmują przeważnie albo jedno – zwykle dość duże – miasto, albo zwartą część aglomeracji, i z tego powodu na ich terenie z zasady nie powołuje się niższego szczebla samorządu (oprócz civil parishes). Obecnie w całej Anglii istnieje 36 takich dystryktów, zgrupowanych w sześciu hrabstwach.

Przewodniczący rady gminy (w miastach: przewodniczący rady miasta lub przewodniczący rady miejskiej) – osoba prowadząca obrady rady gminy i ją reprezentująca, wybierana bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy radnych na pierwszej sesji po wyborach do samorządu.Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.

Najważniejszym organem dystryktu jest jego rada (borough council), wybierana w wyborach powszechnych. Egzekutywę tworzy przewodniczący rady (leader of the council) oraz powoływany przez niego zarząd (cabinet). Na czele dystryktów o statusie borough zasiada burmistrz (mayor) wybierany przez radę miejską lub w wyborach bezpośrednich. W pierwszym przypadku jest to stanowisko o charakterze honorowym, a w drugim rzeczywista funkcja z uprawnieniami.

Zarząd gminy - do 27 października 2002 r. organ wykonawczy w polskiej gminie, na czele którego stał wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).

Do najbardziej znanych dystryktów metropolitalnych należą Manchester, Birmingham i Liverpool.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Elected Mayors (ang.). [dostęp 26 października 2008]. [zarchiwizowane z tego adresu (20 grudnia 2008)].
Warto wiedzieć że... beta

Borough – tytuł przyznawany na mocy edyktu królewskiego (royal charter) jednostkom administracyjnym (dystryktom) w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Jest on wyłącznie honorowy i nie wiąże się z dodatkowymi kompetencjami.
Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
City – termin używany w języku angielskim w znaczeniu dużego miasta, a czasami ścisłego centrum miasta. Angielskie słowo wywodzi się z łacińskiego określenia civitas.
Liverpool – miasto położone na zachodnim wybrzeżu północnej Anglii, ok. 340 km od Londynu, na północnym brzegu estuarium rzeki Mersey. Siedziba hrabstwa Merseyside. Liczy ok. 445 tysięcy mieszkańców.
Anglia (ang. England, język staroangielski Englaland) – w przeszłości samodzielne królestwo, obecnie największa i najludniejsza część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Anglię zamieszkuje 83% całkowitej populacji państwa. Region zajmuje dwie trzecie wyspy Wielkiej Brytanii i posiada granice lądowe z Walią na zachodzie i Szkocją na północy. Wyspa oblewana jest przez Morze Północne, Morze Irlandzkie, Ocean Atlantycki i kanał La Manche. Stolicą Anglii jest Londyn.
London borough – jednostka administracyjna (gmina) Wielkiego Londynu. Istnieją 32 jednostki London borough, spośród których dwanaście znajduje się w centralnej części miasa, w Londynie Wewnętrznym), a dwadzieścia pozostałych w Londynie Zewnętrznym. Cztery dzielnice nie używają tytułu London borough – Westminster (status city), Greenwich, Kingston upon Thames oraz Kensington and Chelsea, które posiadają status royal borough – gminy królewskiej.
Civil parish (w dosłownym tłumaczeniu "parafia cywilna") – jednostka samorządu terytorialnego najniższego szczebla występująca na dużej części (lecz nie całości) obszaru Anglii. Parafie bywają niekiedy przyrównywane do polskich gmin, jednak nie jest to precyzyjne, ponieważ posiadają znacznie mniejszy zakres kompetencji.

Reklama