Dystans ucieczki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Podczas gdy dystans ucieczki w stosunku do człowieka wynosi u bielika od 200 do 400 metrów...
...dystans ucieczki u myszołowa galapagoskiego jest równy 0.

Dystans ucieczki – najmniejsza odległość, na którą zwierzęta pozwalają zbliżyć się swoim naturalnym wrogom, drapieżnikom lub człowiekowi w swoim siedlisku. Jest to pojęcie z etologii związane z instynktem ucieczki zwierząt. Dystans ucieczki mierzony jest w metrach, np. dystans ucieczki bielika wynosi od 200 do 400 metrów.

Bielik zwyczajny, bielik (Haliaeetus albicilla) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) (podrodzina myszołowy lub orłany). Błędnie nazywany orłem.  Towarzystwo Maxa Plancka (właściwie Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka z niem. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) (MPG) to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, finansowana z budżetu federalnego.

Dystans ucieczki może być różny w zależności od płochliwości poszczególnych populacji tego samego gatunku: populacje kosów żyjących w lasach mają większy dystans ucieczki niż żyjące w parkach miejskich, przyzwyczajone do obecności człowieka. Populacje zwierząt zamieszkujące odizolowane wyspy mają mniejszy dystans ucieczki niż populacje występujące na lądzie. Poza tym dystans może zmieniać się w zależności od pór w cyklu życiowym zwierząt. Podczas lęgów zwierzęta są zazwyczaj bardziej płochliwe niż np. w okresie godowym.

Myszołów galapagoski (Buteo galapagoensis) – gatunek dużego ptaka z rodziny jastrzębiowatych. Występuje endemicznie na wyspach Galapagos, na części już wymarły. Narażony na wyginięcie.Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.

Ucieczka jest instynktowną odpowiedzią na stres, który pobudza produkcję kortykosteronu. Dystans ucieczki może się wydłużyć wraz ze wzrostem doświadczenia, które zwierzęta zbierają po przeżyciu kolejnych momentów stresujących. Te powtarzając się doprowadzają do coraz szybszego wzrostu produkcji kortykosteronu. Badania zachowania legwanów morskich z wysp Galapagos, które do niedawna nie doświadczały spotkań z drapieżnikami lądowymi, wykazały, że gady te doznawały uczucia stresu jedynie po schwytaniu. Dystans ucieczki zaczął się zwiększać u osobników, które zostały schwytane po raz kolejny. Jednak ten wyuczony, zwiększony dystans ucieczki nie wystarczał, aby uciec przed kolejnym schwytaniem przez człowieka. Brak wrodzonego instynktu ucieczki doprowadza do tego, że wprowadzone przez człowieka na wyspy koty i psy zagrażają jako nowe drapieżniki populacjom legwanów na niektórych wyspach archipelagu.

Reakcja walka lub ucieczka (lub reakcja na ostry stres) – fizjologiczna i homeostatyczna odpowiedź organizmu będąca następstwem niebezpiecznego zdarzenia, ataku lub zagrożenia przetrwania jednostki. Termin określający to zjawisko ukuł i opisał amerykański psycholog Walter Cannon. Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • reakcja walka lub ucieczka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Eibl-Eibesfeldt, I. (1991): Galápagos. Die Arche Noah im Pazifik, München, Zürich: Piper, s. 425ff, ​ISBN 3-492-21232-8​.
  2. Probst, R.: Monitoring und Begleitforschung „Seeadler“ im Nationalpark Donau-Auen 2003–2005, opis projektu naukowego poświęconego orłowi bielikowi, Park Narodowy Donauauen, dokument pdf, na stronie www.nationalparksaustria.at/filemanager/download/20274/, s. 118, (de), [08.02.2008].
  3. Forum terrarystyczne z informacją o badaniach, (pl), [dostęp 02.02.2008].
  4. Opis badań stowarzyszenia naukowego Max-Planck-Gesellschaft, (de), [02.02.2008].
  Cykl życiowy, cykl rozwojowy – proces przemian prowadzących do pełnego rozwoju organizmu od czasu jego powstania aż do śmierci. Zwykle skomplikowany cykl rozwojowy występuje u organizmów o niskim szczeblu organizacji ciała. Rytmika cyklów życiowych jest właściwością poszczególnych gatunków i opisywana jest z perspektywy taksonów, w odróżnieniu od ontogenezy dotyczącej poszczególnych osobników. W trakcie cyklu rozwojowego dochodzi zwykle do przemiany pokoleń.Gady (Reptilia, od łac. repto – czołgać się) – parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły. Niektóre kopalne gady naczelne, czyli archozaury (takie jak pterozaury i dinozaury), były prawdopodobnie zwierzętami stałocieplnymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Instynkt (łac. instinctus – podnieta, popęd) – dyspozycja biopsychiczna która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się (lub pragnie się zachowywać) w określony sposób, a także "wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania". Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Kos, kos zwyczajny (Turdus merula) – gatunek średniej wielkości ptaka częściowo wędrownego z rodziny drozdowatych (Turdidae). W Europie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych członków tej rodziny, jest też jednym z najbardziej znanych ptaków. Długość ciała wynosi od 24 do 27 cm. Samce są zabarwione na czarno z żółtym dziobem. Upierzenie samic jest w dużej części ciemnobrązowe. Głośne i melodyjne pieśni godowe można usłyszeć w Europie Środkowej pomiędzy początkiem marca a końcem lipca już przed świtem, a także wieczorem i czasem w ciągu dnia.
  Drapieżnictwo – sposób odżywiania się organizmów, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).
  Lęg, ląg – w znaczeniu ogólnym: wylęganie się, wyklucie się, czyli wydobycie się zwierząt z jaj. W zoologii mianem lęg określane są wszystkie jaja danego zwierzęcia wysiadywane jednocześnie, a w ornitologii również wszystkie pisklęta pochodzące z jednego zniesienia, wychowywane przez jednych rodziców lub jeden cykl rozrodczy obejmujący okres od budowy gniazda po uzyskanie samodzielności przez pisklęta. W tym ostatnim znaczeniu termin lęg może być użyty w odniesieniu do pary ptaków lub do całego gatunku.
  Legwan morski (Amblyrhynchus cristatus) – gatunek gada z rodziny legwanów. Jest jedyną jaszczurką żywiącą się w morzu.
  Wyspy Galápagos, Wyspy Żółwie (nazwa urzędowa: hiszp. Archipiélago de Colón, czyli Archipelag Kolumba) – archipelag pochodzenia wulkanicznego na Oceanie Spokojnym, na wysokości równika, ok. 960 km na zachód od wybrzeża Ameryki Południowej. Wyspy należą do Ekwadoru, a ich powierzchnia wynosi 7,8 tys. km².

  Reklama