Dymorfizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dymorfizm (gr. dimorphos: dwupostaciowy) – występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt lub roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu, budowy i fizjologii.

Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek

Rodzaje dymorfizmu:

Dymorfizm sezonowy – szczególna forma dymorfizmu, w której osobnik zmienia swój wygląd pod wpływem sezonowych zmian warunków środowiska w różnych porach roku. Występuje np. u zająca bielaka.Dymorfizm ekologiczny – rodzaj dymorfizmu, w której dwie populacje tego samego gatunku są morfologicznie zróżnicowane, pod wpływem różnych warunków środowiska.
 • dymorfizm ekologiczny
 • dymorfizm funkcjonalny
 • dymorfizm następczy
 • dymorfizm płciowy
 • dymorfizm sezonowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Czesław Jura: Dymorfizm. W: Encyklopedia biologiczna. Zdzisława Otałęga (red. nacz.). Kraków: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 1998.
  Dymorfizm funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, a więc służących do rozrodu i karmienia.
  Reklama