Dubissa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dubissa (lit. Dubysa) – rzeka w środkowo-zachodniej Litwie o długości 131 km.

Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

Przebieg i atrakcje[ | edytuj kod]

Źródła rzeki znajdują się na Pojezierzu Żmudzkim w pobliżu miasta Szawle, a uchodzi ona do rzeki Niemen.

Większe miasto nad rzeką Dubissą to Ejragoła.

W środkowym biegu rzeki utworzono Park Regionalny Dubissa. W Lidowianach znajduje się jeden z najdłuższych mostów kolejowych na Litwie.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Europy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dubissa, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 191.
 • szlak kajakowy - dostęp 9.10.2013
 • Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Park Regionalny Dubissa (lit. Dubysos regioninis parkas) - park regionalny na Litwie, położony na Żmudzi, w pobliżu miejscowości Rosienie, w środkowym biegu rzeki Dubissy. Utworzony został w 1992 r. i obejmuje powierzchnię 10 571 ha.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ejragoła (lit. Ariogala, żmudz. Ariuogala) – miasto na Litwie, położone nad brzegiem rzeki Dubissy w okręgu kowieńskim, 31 km od Rosieni.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Długość fizyczna — miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową (zwykłym sposobem mierzenia odległości), albo w linii prostej (np. długość fali — odległość między jej dwoma węzłami) albo po krzywej (np. długość drogi przebytej przez ciało).
  Lidowiany (lit. Lyduvėnai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim i w rejonie rosieńskim, nad Dubissą. Liczy 125 mieszkańców (2001).
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama