Drwalnik paskowany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum) – gatunek owada z rzędu chrząszczy.

Składnica drewna - wydzielony obszar terenu, na którym przechowywane jest drewna pozyskanego w lesie. Podstawową rolą i zadaniem składnic jest magazynowanie surowca drzewnego.Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
Rójka

Przebiega w zależności od warunków atmosferycznych i wysokości nad poziomem morza, od połowy marca do maja (niekiedy do połowy czerwca). Generacja siostrzana roi się na przełomie czerwca i lipca (niekiedy do sierpnia). Wygląd

Larwa beznoga (jak u wszystkich kornikowatych), łukowato zgięta, o wielkości 4 mm, barwy białej, z jasno-brunatną głową. Poczwarka typu wolnego, barwy kremowej, kolebka poczwarkowa głęboko w drewnie. Imago długości 2,5-4 mm. Chrząszcz walcowaty, krępy. Przedplecze i pokrywy dwubarwne, płowobrunatne, płowoczarne lub brązowo czarne. Oczy podzielone są na dwa trójkąty. Punkty na pokrywach w dość regularnych rzędach. Dymorfizm płciowy widoczny w kształcie przedplecza. U samca przedplecze jest w zarysie prostokątne, u samicy owalne. U samca czoło jest wklęsłe, u samicy wypukłe.

Kolebka poczwarkowa – rodzaj kokonu czyli osłony, miejsce przepoczwarczenia przygotowywane w miejscu swego bytowania przez niektóre larwy chrząszczy, głównie przez ryjkowcowate, kózkowate. Na kolebkę jest wygryzany nieco szerszy niż zwykle korytarz, jego powierzchnia, a zwłaszcza wszelkie otwory, są pokrywane materiałem z otoczenia (trociny powstałe ze zjadanego i nie całkiem strawionego drewna, drobne cząsteczki zawarte w glebie) zlepianym wydzieliną cewek Malpighiego zmieszaną z odchodami (cewki uchodzą do przewodu pokarmowego). W skład lepiszcza wchodzi również ślina, gdyż do przygotowania kolebki chrząszcze używają swego aparatu gębowego.Chrząszcze (Coleoptera) tworzą najliczniejszy rząd owadów. Dotychczas opisano ok. 450 tysięcy współcześnie żyjących gatunków. W tej liczbie zawiera się około 6200 występujących w Polsce.
Występowanie

Lasy iglaste Palearktyki i Ameryki Północnej.Jest najpospolitszym szkodnikiem technicznym drewna iglastego w całej Polsce. Pokarm

Atakuje świerk, sosnę rzadziej modrzewia i inne iglaste. Właściwym pokarmem zarówno chrząszczy jak i larw jest rozwijająca się w drewnie symbiotyczna grzybnia abrozyjnego grzyba Monilia candida Neg. Zarodniki grzyba są wnoszone do żerowiska przez samicę. Znaczenie

Drwalnik paskowany w czasie gradacji zasiedla nie tylko drewno w korze, ale i drewno świeżo okorowane, czasem nawet przetarte – na składnicach. Powoduje obniżenie wartości drewna poprzez łatwe rozprzestrzenianie się sinizny.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • chrząszcze Polski
 • systematyka chrząszczy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Trypodendron lineatum (Olivier, 1795b). W: Coleoptera Poloniae [on-line]. [dostęp 2014-11-03].
  Dymorfizm płciowy, dwupostaciowość – rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. Zjawisko to jest widoczne u wielu grup zwierząt, np.:Kraina palearktyczna (Palearktyka) – kraina zoogeograficzna obejmująca cały kontynent europejski, Wyspy Kanaryjskie, Azory, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, Afrykę powyżej zwrotnika Raka, Półwysep Arabski poza pasem przybrzeżnym zaliczanym do krainy etiopskiej, Wyspy Japońskie, Azję Mniejszą i te regiony Azji, które leżą na północ od Himalajów. Jest największą powierzchniowo krainą zoogeograficzną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Systematyka chrząszczy – artykuł ten zawiera krótką historię systematyki rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz obecny, wciąż chwiejny, stan wiedzy na ten temat.
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Gradacja, pojaw masowy – zjawisko masowego rozmnożenia się osobników określonego gatunku, np. gryzoni lub owadów. Liczba osobników należących do określonej populacji wzrasta, przekraczając pojemność środowiska – osiąga wielokrotności wartości przeciętnych. Zjawisko występuje najczęściej u roślinożerców i prowadzi do katastrofalnego naruszenia równowagi środowiska, w tym do zakłócenia mechanizmów ograniczania liczebności szkodników przez inne populacje biocenozy. Po gradacji pierwotnej często pojawiają się gradacje wtórne, co może prowadzić do zniszczenia całego ekosystemu.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Poczwarka, stadium spoczynkowe (łac. pupa, l.mn. pupae) – stadium rozwojowe owadów o przeobrażeniu zupełnym, poprzedzające postać dorosłą – imago.
  Przedtułów (prothorax) – pierwszy (przedni) z trzech pierścieni tułowia owadów, stale bezskrzydły. Wykazuje tendencję do zaniku pleur. Płytka grzbietowa tego segmentu to przedplecze (pronotum, protergum) – nie ma akrotergitu i zatarczy, płytka brzuszna to przedpiersie (prosternum), boczna – propleuron.
  Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.) – gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Występuje powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również górskich) oraz Syberii Wschodniej.

  Reklama