• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druskieniki  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Cyprian Bystram harbu Tarnawa (ur. 6 marca 1889 w Chełmnie, zm. 13 lutego 1961 w Londynie) - pułkownik kawalerii Wojska Polskiego.Strażnica KOP „Druskieniki” – zasadnicza jednostka organizacyjna Korpusu Ochrony Pogranicza pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-litewskiej.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (M.P. z 1937 r. nr 69, poz. 104).
  2. Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013, s. 30. ISBN 978-83-254-1988-2. [dostęp 2020-03-08].
  3. Strona internetowa miasta. [dostęp 2007-09-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-09-02)].
  4. Litwa. Piękna nieznajoma. Wilno: Margi raštai, 2005. ISBN 9986-09-291-4.
  5. Druskininkai (ang.). [dostęp 28 grudnia 2009]. [zarchiwizowane z tego adresu (27 czerwca 2009)].
  6. Вялікі гістарычны атлас Беларусі Т.2, Mińsk 2013, s. 87.
  7. Lech Wyszczelski, „Wojna polsko-rosyjska 1919-1920”, tom.2, Bellona, Warszawa 2010,s.517
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych., t. T. 5, województwo białostockie, 1924, s. 30.
  9. Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig), Warszawa 1930, s. 113.
  10. Architektura i Budownictwo nr 12 z 1932 r., s.365-384
  11. (Art. 2) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. zmieniające ustawę o uzdrowiskach (Dz.U. z 1928 r. nr 36, poz. 331)
  12. Romansy i awansy - Polityka.pl, www.polityka.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
  13. Spotkania z marszałkiem Piłsudskim w Druskienikach. tygodnik.lt. [dostęp 20 listopada 2014].
  14. Adam Lewandowski „Józef Piłsudski w Druskiennikach” Drukarnia Tinta, Działdowo, Reprint 2008
  15. Druskininkų senųjų kapinių komplekso senosios kapinės (lit.). kvr.kpd.lt. [dostęp 2021-03-25].
  16. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДРУСКИНИНКАЙ (ros.). orthodoxy.lt, 16 września 2018. [dostęp 2021-06-30].
  17. Druskininkų savivaldybė - Tarptautinis bendradarbiavimas, www.druskininkai.lt [dostęp 2017-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2019-04-30].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Druskieniki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 167.
 • Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uzdrowisko – miejscowość dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne oraz właściwości klimatyczne. Warunkiem powstania miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów przyrodniczych. Wody mineralne służą do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, a właściwości klimatyczne stosowane są w klimatoterapii.
  Cerkiew św. Gabriela Zabłudowskiego w Druskienikach (lit. Druskininkų Šv. Arkangelo Gabrielio cerkvė) – prawosławna cerkiew wzniesiona w 1895. Obecnie opuszczona.
  Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.
  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Maria Borkowska-Flisek (ur. 01.11.1933 r. w Częstochowie) - polski działacz, animator kulturalny, organizator wystaw i akcji plastycznych.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.11 sek.