Drogowskaz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wzorzec drogowskazu stosowany w Polsce, wersja z numerem drogi (znak drogowy E-3)
Drogowskazy w Pradze

Drogowskazznak drogowy pionowy (tzn. w postaci tablicy z napisami i ewentualnie symbolami), wskazujący kierunek do miejscowości lub obiektu na drodze, ustawiany zazwyczaj na skrzyżowaniu dróg lub przed nim. Może być prostokątną tablicą z namalowanymi strzałkami, albo sam być ukształtowany w formie podobnej do strzałki lub wskaźnika, skierowanego w stronę miejsca na nim opisanego.

Mila – dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc. Początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

Dawniej drogowskazy umieszczano na głazach („kamieniach milowych”) umieszczanych przy drodze lub przy skrzyżowaniach, nierzadko napisy na nich, w celu zapewnienia ich odporności na wiatr, deszcz i zmiany temperatur, były wykuwane w kamieniu.

Współcześnie spotykane są najczęściej na drogach publicznych (tu ich wzory i zasady umieszczania są ściśle opisane przez prawo – w Polsce prawo o ruchu drogowym), ale także na drogach prywatnych, szlakach turystycznych, narciarskich, rowerowych itp. Czasem drogowskazy pokazują jedynie kierunek do wskazywanego miejsca, ale często zaznaczone na nich są na nich dodatkowe informacje, np. numer drogi lub odległość w kilometrach (w krajach anglosaskich – w milach). Na drogowskazach przy ścieżkach dla turystów pieszych zamiast numeru drogi podawany bywa kolor szlaku turystycznego, a odległość podawana bywa w godzinach marszu.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Szlak rowerowy — trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.

Odmianą drogowskazów są tzw. tablice przeddrogowskazowe, tablice kierunkowe i tablice szlaku drogowego. Wszystkie odmiany drogowskazów i tablic, spotykane na polskich drogach publicznych wymienione są w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 w paragrafach od 62 do 68 w rozdziale „Znaki kierunku i miejscowości” i przedstawione tam jako znaki od E-1 do E-22.

Szlak narciarski – rodzaj szlaku turystycznego przeznaczonego dla narciarzy, oznaczonego specjalnymi symbolami wyznaczającymi jego przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

W Polsce na drogowskazach napisy składane są czcionką Drogowskaz.

 • Dawny drogowskaz
  w Niemczech

 • drogowskazy
  dla turystów w górach

 • drogowskazy
  w Palestynie

 • w mieście,
  dla przechodniów

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. według obowiązującego w Polsce prawa są to znaki: E-1, E-1a i E-1b
  2. E-13
  3. E-14 i E-14a
  4. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2007-03-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-03-07)].
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – przepisy regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego. Kamień milowy (łac. milliarium) – znak kamienny, który służył do oznaczania drogi w czasach Imperium Rzymskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama