Drogi w Rosji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Droga M20 będąca częścią trasy europejskiej E95

Drogi w RosjiRosja posiada rozbudowaną sieć dróg, które pokrywają terytorium całego państwa. Rosyjskie drogi są własnością państwową.

Drogi regionalne, drogi znaczenia regionalnego w Rosji (ros. Автомобильные дороги России регионального значения) – drogi publiczne stanowiące własność podmiotów Federacji Rosyjskiej i finansowane z ich budżetów. Drogi regionalne są oznaczane pod postacią liter cyrylicy Р, А, К (łacińskie R, A, K) oraz numeru. E95 - oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, biegnącej z Petersburga w Rosji przez Białoruś, Ukrainę do Merzifon w Turcji.

Obowiązująca obecnie lista dróg federalnych (państwowych) została opublikowana przez Rząd Federacji Rosyjskiej 24 grudnia 1991, z późniejszymi zmianami. 17 listopada 2010 rząd wydał nową listę, na podstawie której ma być reorganizowana sieć numeracji dróg na terenie Rosji. Niektóre drogi miały przejściowo podwójną numerację – zarówno z 1991 roku, jak i obecną, obowiązującą od 1 stycznia 2018.

E30 – trasa europejska, wiodąca z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji. Często uznawana jest za najważniejszy europejski szlak komunikacyjny na osi wschód - zachód; główna trasa dla dużych samochodów ciężarowych, wiozących zaopatrzenie z Europy Zachodniej do Rosji i Białorusi. Polski odcinek E30 stanowi (A2) ze Świecka do Kukuryków.Droga federalna R23 «Psków» (ros. Федера́льная автомоби́льная доро́га Р-23 «Псков») – droga federalna na terenie Rosji. Trasa rozpoczyna swój bieg w Sankt Petersburgu, następnie podążając przez Psków kończy na granicy rosyjsko-białoruskiej. Kontynuacją R23 jest białoruska droga M8. Na całej długości pokrywa się z biegiem trasy europejskiej E95. Mimo nadania drodze nowego numeru, do końca 2017 roku obowiązuje także oznaczenie M20.

Klasyfikacja dróg[ | edytuj kod]

Drogi w Rosji są poklasyfikowane w zależności od ich przebiegu:

 • łączące Moskwę ze stolicami sąsiednich państw oraz centrów administracyjnych kraju, oznaczane prefiksem M(np. M2);
 • stanowiące część systemu tras europejskich oraz systemu tras azjatyckich – oznaczane są dodatkowym prefiksem E(np. E30) lub AH(np. AH 6) funkcjonującym równolegle do krajowych oznaczeń;
 • łączące centra administracyjne Rosji, oznaczane prefiksem R (ros. Р)(np. Р56);
 • inne – oznaczane prefiksem A(np. A195):
 • odgałęzienia od innych dróg;
 • połączenia centrów administracyjnych Rosji nie posiadających bezpośredniego połączenia z drogami wyższej kategorii z najbliższym morzem, portem, lotniskiem, ważniejszą stacją kolejową lub sąsiednią jednostką administracyjną.
 • Po wejściu w życie nowego wykazu numeracji dróg, prefiks M będzie zarezerwowany wyłącznie dla dróg wychodzących z Moskwy. Większość ówczesnych magistral, np. M6, M51, M58 i M60 otrzymała nowe numery z prefiksem R lub A.

  Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)Asian Highway Network (czyli Azjatycka Sieć Dróg Głównych) jest azjatyckim odpowiednikiem Europejskiej Sieci Drogowej (ang. : European Road Network).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Droga magistralna M6 (od 1 stycznia 2018 Р22) «Kaspij» (ros. Федеральная автомобильная дорога М-6 (с 1 января 2018 - Р-22) «Каспий») – droga znaczenia federalnego, znajdująca się na terenie Rosji. Trasa rozpoczyna swój bieg w Moskwie i biegnąc przez Tambow, Wołgograd kończy swój bieg w Astrachaniu. M6 pokrywa się z biegiem tras europejskich E119, E40 oraz trasy azjatyckiej AH8. Obecny numer drogi obowiązuje do końca 2017 roku, ze względu na planowaną zmianę numeracji w rosyjskiej sieci drogowej.
  Droga R56 (ros. Автомобильная дорога федерального значения Р56) – droga znaczenia federalnego w Rosji, znajdująca się na obszarze obwodów: nowogrodzkiego oraz pskowskiego. Stanowi połączenie Nowogrodu Wielkiego z drogą federalną R23 i Pskowem.
  Drogi federalne w Rosji (ros. Автомобильные дороги России федерального значения) – arterie komunikacyjne znaczenia międzynarodowego i krajowego. Większość dróg federalnych posiada oznaczenia rozpoczynające się od litery M (magistrala). Niektóre z tych dróg stanowią fragmenty tras europejskich. Obecna sieć dróg federalnych stanowi kontynuację systematyki dróg ze Związku Radzieckiego, przy czym niektóre ze współczesnych magistral są mocno skrócone lub znajdują się na terenie innych państw, utrzymując swój numer lub posiadając nowy – np. białoruska droga M1 czy litewska autostrada A1 (dawniej miała numery A227 na odcinku Wilno – Kowno i A271 na odc. Kowno – Kłajpeda).
  Na terenie Rosji znajdują się trasy międzynarodowe – drogi posiadające identyczną numerację, zachowywaną przy przekraczaniu granic międzypaństwowych. Część rosyjskich dróg przypisana jest do systemu tras europejskich (E) lub do azjatyckich (AH). Niektóre drogi są potrójnie oznaczone - numerem krajowym, europejskim i azjatyckim (np. trasa M1).
  Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów.
  Port wodny (z łac. Portus) – miejsce do czasowego postoju jednostek pływających, gdzie może odbywać się załadunek/wyładunek towarów, przyjęcie pasażerów, uzupełnienie potrzebnych zapasów i artykułów, obsługa jednostki. Porty są wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających cumowanie jednostek, wymianę osób i towarów, wykonanie typowych czynności związanych z eksploatacją danej jednostki (obsługa techniczna, uzupełnianie zapasów, usunięcie nieczystości, tankowanie itp.). Porty mogą być przystosowane do magazynowania i transportu towarów w głąb lądu.
  Droga magistralna M2 (nazywana czasem Krym) jest trasą magistralną na terenie Rosji. Łączy Moskwę z Ukrainą i Krymem. M2 jest częścią trasy europejskiej E105. Zaczyna swój bieg w Moskwie na Placu Dobryńskimm, następnie idąc po Drodze Warszawskiej aż do MKAD. Magistrala przechodzi przez miejscowości: Podolsk i Sierpuchow, Tuła, Orzeł, Kursk i Biełgorod, kończąc swój bieg na granicy z Ukrainą w pobliżu Oktjabrski. Między Moskwą i obwodnicą Plawska obwodnicy, około 60 km od Tula, jest klasyfikowana jako autostrada. Odcinek pomiędzy Mceńskiem i Trosną (ok. 90 km) jest w budowie. W chwili rozpadu Związku Radzieckiego, na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej M2 biegła rzez Charków, Dniepropietrowsk, a następnie przez Symferopol na półwysep krymski.

  Reklama