Droga krajowa nr 22 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Droga krajowa nr 22droga krajowa klasy GP oraz klasy S o długości około 460 km prowadząca od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie nad Odrą. Przebiega przez województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.Jastrowie (niem. Jastrow) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jastrowie. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego.

Historia[ | edytuj kod]

Fragment drogi nr 22 jest częścią dawnej autostrady mającej łączyć Berlin z Kaliningradem, zwanej potocznie „Berlinką”. W latach 19361938 wybudowano tę autostradę na odcinkach Berlin – Szczecin (czteropasową) oraz ElblągKrólewiec (dwupasową). W celu połączenia miast musiano wybudować także odcinek ze Szczecina do Elbląga. Utrudniał to jednak Niemcom fakt, że odcinek ten miał poprowadzić przez Polskę (tzw. korytarz gdański), co stało się jednym z drugorzędnych powodów zajęcia przez Niemcy Pomorza Gdańskiego we wrześniu 1939.

Chwalimie (niem. Wallachsee) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek.Obwód kaliningradzki (ros. Калининградская область, Kaliningradskaja obłast’) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim.

W wyniku działań wojennych większość obiektów mostowych na tych drogach została zniszczona. Część mostów została tuż po wojnie odbudowana, natomiast w związku z brakiem przejścia granicznego w Grzechotkach nie odbudowano drogi od Wielewa do Grzechotek. Ten fragment drogi od węzłaElbląg-Wschód” z drogą nr 7 do Grzechotek został przebudowywany do klasy drogi ekspresowej S22 i oddany do użytku 24 września 2008 roku. Trzeba, dla wyjaśnienia, jednak powiedzieć, że droga krajowa numer 22 od Kostrzyna nad Odrą do Gorzowa (czyli obecna DW 132) oraz kolejne odcinki DK 22 to pierwotna trasa Berlinki jako drogi jednojezdniowej „równoległej”, czyli jakby zapasowej dla Berlinki autostradowej.

Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.

Warto zauważyć, że na sporym odcinku: ChojniceCzarlinGnojewo, droga została zbudowana przez Niemców z płyt betonowych, z wydzielonym poboczem (roboty wykonano przez jeńców wojennych i robotników zatrudnionych przez niemieckie władze okupacyjne). Szerokość jezdni z poboczem na tym odcinku wynosi 10 metrów. Niemcy planowali poszerzenie tej drogi na całej długości po wygranej wojnie w latach pięćdziesiątych XX wieku. Droga ta (odcinek na terenie Trzeciej Rzeszy) przed wojną miała nazwę Reichsstraße 1 (R 1). Do tej pory główna droga krajowa z Berlina do Kostrzyna nad Odrą jest to Bundesstraße 1 (B 1). Świadczy to o tym, jak ważną była ta droga skoro była numerem jeden w całej Rzeszy. Wystarczy spojrzeć na mapy i widać, że niemal po linii prostej prowadzi do Królewca z Berlina. Jako pozostałość po planach poszerzenia tejże trasy przez niemieckich drogowców zachował się do dziś asymetryczny kształt korony (nasypu) drogi na sporych odcinkach. Od Człuchowa poprzez Jastrowie, okolice Wałcza aż do Gorzowa wyraźnie widać, że po południowej stronie jezdni pobocze jest bardzo szerokie (trawiasto-gruntowe), o szerokości około 3 metrów, a od strony północnej jest sporo węższe – ma około 1-1,5 metra. Na odcinkach, gdzie wzdłuż drogi istnieją aleje zabytkowych drzew, sadzonych w trakcie budowy drogi, także jest widoczna przestrzeń pozostawiona na ewentualne poszerzenie drogi.

Drogi krajowe w Polsce – główna sieć dróg kołowych w Polsce, jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego. Obejmuje także autostrady i drogi ekspresowe.Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.

28 listopada 2008 roku w ciągu drogi nr 22 została oddana do użytku 14-kilometrowa obwodnica Chojnic. Prace nad obwodnicą trwały ponad 2 lata. Obwodnica posiada 2 węzły komunikacyjne (Chojnaty i Lipienice). Trasa została podzielona na trzy odcinki:

 • Nieżywięć – Chojnaty, jedna jezdnia o szerokości 7 metrów, 2 pasy ruchu po 3,5 metra szerokości, pobocza utwardzone szerokości 1,5 m
 • Chojnaty – Lipienice, odcinek dwujezdniowy, każda jezdnia o szerokości 7 metrów, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z bitumicznymi poboczami szerokości 2 m, pas dzielący szerokości 4,5 m
 • Lipienice – Pawłowo, odcinek jednojezdniowy o trzech pasach ruchu, każdy pas ruchu o szerokości 3,5 m (dwa pasy ruchu w kierunku Chojnic, jeden w kierunku Starogardu Gd.)
 • W latach 20062007 dokonano naprawy nawierzchni drogi w granicach miasta Starogard Gdański oraz wykonano (GDDKiA) poszerzenie 12-kilometrowego odcinka drogi na odcinku od granicy województw pomorskiego i wielkopolskiego do miejscowości Podgaje, umocniono i poszerzono z 5,7 do 7 metrów jezdnię, umocniono i wyrównano pobocza. Przebudowano także i oświetlono skrzyżowanie przy miejscowości Chwalimie. Na tym skrzyżowaniu przechodzi przez drogę 22 szlak rowerowy Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej. W roku 2007 w ciągu 3 miesięcy przebudowano fragment tejże drogi na odcinku: Człuchów – Chrząstowo (8 kilometrów), jest to kolejny odcinek, który poszerzono do 7 metrów jezdni, a pobocza zostały wzmocnione i wyregulowane, nie jako pobocza bitumiczne, ale jest możliwy na nich lokalny ruch pojazdów wolnobieżnych.

  Podgaje, niem. Flederborn – wieś krajeńska w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Władze województwa pomorskiego wyraziły zamiar poszerzenia jezdni tej ważnej i historycznej drogi do 7 metrów na całym pozostałym odcinku w granicach tego województwa. Od roku 2010 cały odcinek w woj. pomorskim jest już szerokości 7 metrów (jezdnia) i obustronnie są umocnione 1,5-metrowe pobocza. W małej osadzie Buszkowo (przy granicy z woj. wielkopolskim) tuż po zmodernizowaniu tego odcinka drogi uruchomiono stację pomiarową drogową, która zaopatrzona jest też w kamery „obserwujące” ruch drogowy na Berlince. Pomiary stacja wykonuje automatycznie: temperatury drogi i powietrza oraz natężenia ruchu w konkretnych odstępach czasowych. Stacja ta wyposażona jest w dużą tablicę świetlną, tak zwany znak drogowy o zmiennej treści.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Człuchów (dawniej pol. Słuchów, 1945 Człochów, kaszb. Człuchòwò lub też Człochòwò, niem. Schlochau) – miasto i gmina w woj. pomorskim, stolica powiatu człuchowskiego.

  Obecnie trwa kompleksowa przebudowa drogi na odcinku Czarlin - Knybawa o długości 3,7 km.

  Dawna numeracja[ | edytuj kod]

  Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Czersk (kaszb. Czérsk) – miasto w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czersk. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.
  Droga krajowa nr 54 – droga krajowa o długości ok. 18 km, leżąca na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Trasa ta łączy DK22 na węźle Braniewo-Południe koło Chruściela z przejściem granicznym z Rosją w Gronowie.
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Znaki zakazu - znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.
  Na granicy Polski i Niemiec do 20 grudnia 2007 znajdowało się czterdzieści przejść granicznych - 27 drogowych, 5 rzecznych oraz 8 kolejowych. W związku z przystąpieniem Polski do Strefy Schengen, z dniem 21 grudnia 2007 wszystkie przejścia graniczne na wspólnej granicy zostały zlikwidowane, a przekraczanie granicy dozwolone jest w dowolnym miejscu.
  Droga krajowa nr 91 – droga krajowa łącząca Gdańsk z Toruniem, Kowal z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Przed wybudowaniem autostrady A1 oznaczona numerem 1 i stąd przez kierowców bywa nazywana starą jedynką.

  Reklama