• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Droga Neokatechumenalna  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Katecheza (z gr. katēchēsis, katēchéō) – formacja chrześcijańska, mająca na celu przekazanie wiary osobom nieochrzczonym oraz ochrzczonym dzieciom i młodzieży, oraz wszystkim, którzy nie doświadczyli wtajemniczenia chrześcijańskiego.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Por Statut Drogi Neokatechumenalnej, art 1, par. 2; por. KPK, kan. 115 § 3: autonomiczna fundacja dóbr duchowych.
  2. Por. Benedykt XVI: Address of His Holiness Benedict XVI To the Members of the Neocatechumenal Way (ang.). 2011-01-17. [dostęp 2021-07-27].
  3. Por Statut Drogi Neokatechumenalnej, art 8, par. 2.
  4. Por. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1988, s. 203.
  5. Por. Statuty, art. 1 par. 2.
  6. Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 406).
  7. Do czcigodnych biskupów, „przy których jest nauka apostolska”, należy, aby wiernych sobie powierzonych pouczali odpowiednio o należytym korzystaniu z ksiąg Bożych, zwłaszcza z Nowego Testamentu, a przede wszystkim z Ewangelii. Mają to czynić przez przekłady świętych tekstów zaopatrzone w konieczne i dostatecznie liczne objaśnienia, by synowie Kościoła mogli bezpiecznie i pożytecznie obcować z Pismem św. i przepoić się jego duchem. (Konstytucja dogmatyczna Soboru watykańskiego II o Objawieniu Bożym "Dei Verbum". W: Polskie Towarzystwo Mariologiczne [on-line]. [dostęp 2021-07-27].)
  8. por. KL 14, II. Wychowanie liturgiczne i czynne uczestnictwo w liturgii: Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, którego się domaga sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański, „rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty” (1 P 2,9 por. 4-5) jest uprawniony i zobowiązany do takiego udziału. (Konstytucja apostolska Soboru watykańskiego II o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”. W: Polskie Towarzystwo Mariologiczne [on-line]. [dostęp 2021-07-27].)
  9. Lud ów mesjaniczny ma głowę Chrystusa, „który wydany został za grzechy nasze i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego” (Rz 4,25), a teraz, posiadłszy imię, które jest ponad wszelkie imię, chwalebnie panuje w niebie. Udziałem tego ludu stała się godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni. Prawem jego stało się przykazanie nowe miłowania, jak Chrystus nas umiłował (por. J 13,34). (Konstytucja dogmatyczna Soboru watykańskiego II o Kościele „Lumen Gentium”. W: Polskie Towarzystwo Mariologiczne [on-line]. [dostęp 2021-07-27].)
  10. Por. Statut Drogi Neokatechumenalnej, Tytuł IV, art. 24-25.
  11. Por. Statut Drogi Neokatechumenalnej art. 6 par. 1-2.
  12. Por. Statut Drogi, art. 23 p. 2.
  13. Por. Benedykt XVI: Przemówienie Benedykta XVI do członków Drogi Neokatechumenalnej (ang.). W: vatican.va data = 2011-01-17 [on-line]. [dostęp 2021-07-27].
  14. Na cały świat, „gosc.pl”, 15 lutego 2018 [dostęp 2018-03-26].
  15. Dane statystyczne za: Curriculum vitae et operum of Kiko Argüello. W: Awarding of the Doctorate honoris causa to Kiko Argüello.. Centro neocatecumenale – Roma (oprac.), Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (autoryzacja). Watykan: pro manuscripto, 13.05.2009, s. 28-30.
  16. Droga obecnie. W: Oficjalna strona Drogi neokatechumenalnej [on-line]. 2021 r.. [dostęp 2021-07-27].
  17. Droga Neokatechumenalna powszechnym dziedzictwem Kościoła [1].
  18. Rodziny na misji. W: Oficjalna strona Drogi neokatechumenalnej [on-line]. 2021 r.. [dostęp 2021-07-27].
  19. Missio ad gentes. W: Oficjalna strona Drogi neokatechumenalnej [on-line]. 2021 r.. [dostęp 2021-07-27].
  20. Rodzina w misji Kościoła. Lectio doctoralis Kiko Argüello. W: Awarding of the Doctorate honoris causa to Kiko Argüello. Centro neocatecumenale – Roma (oprac.), Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (autoryzacja). Watykan: pro manuscripto, 13.05.2009, s. 24-25.
  21. Droga obecnie. W: Oficjalna strona Drogi neokatechumenalnej [on-line]. 2021 r.. [dostęp 2021-07-27].
  22. Informacja o powołaniu Serminarium RM w Łodzi
  23. Papieska Rada do spraw Świeckich, dekret CONSILIUM PRO LAICIS 1436/10/AIC-110, 11 maja 2008.
  24. Informacja Radio Vaticana (wł.)
  25. Por. JAN PAWEŁ II, List do Kardynała Jamesa Francisa Stafforda, Przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, 5 kwietnia 2001, w: L’Oss. Rom., 17-18 kwietnia 2001, s. 4.
  26. Por. BENEDYKT XVI, Discorso alle Comunità del Cammino Neocatecumenale del 12 gennaio 2006: Notitiæ 41 (2005) 554-556; por. również L’Oss. Rom. Wydanie polskie, Nr 4 (282) 2006, s. 24-25; ŚWIĘTA KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO, List z 1 grudnia 2005 r.: Notitiæ 41 (2005) 563-565; Notyfikacja Kongregacji do Spraw Kultu Bożego o liturgiach w gru-pach Drogi Neokatechumenalnej, w: L’Oss. Rom., 24 grudnia 1988: „Kongregacja zgadza się, by wśród dostosowań przewidzianych przez Instrukcję Actio pastoralis, nr 6-11, grupy wspomnianej «Drogi» mogły przyjmować komunię pod dwiema postaciami, używając chleba przaśnego, i umieścić, ad experimentum, obrzęd znaku pokoju po modlitwie powszechnej”.
  27. Por. homilia oraz wideo z Eucharystii celebrowanej 11.01.2009 w Porto San Giorgio przez Kard. A. Cañizaresa, (wł.) (hiszp.)
  28. Zob. Papieska Rada do spraw Świeckich: Dekret zatwierdzający Dyrektorium katechetyczne. [dostęp 2011-03-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-22)].
  29. Por. Benedykt XVI: Address of His Holiness Benedict XVI To the Members of the Neocatechumenal Way (ang.). 2011-01-17. [dostęp 2021-07-27].
  30. Benedykt XVI: Address of His Holiness Benedict XVI To the Members of the Neocatechumenal Way (ang.). 2012-01-20. [dostęp 2021-07-27].
  31. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Odpowiedzi na przedłożone wątpliwości (pol.). W: Anamnesis 58 [on-line]. KKBiDS. [dostęp 2012-02-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
  32. Un aire fresco por Cardenal Antonio Cañizares. W: La Razón [on-line]. 21-01-2012. [dostęp 2021-07-27].
  33. Krzysztof Broszkowski. Jedność parafii a celebracja Eucharystii w małych wspólnotach w parafii w świetle najnowszych dokumentów Kościoła. „Wrocławski Przegląd Teologiczny”. 21.2 (2013). s. 147. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Droga Neokatechumenalna – Oficjalna strona – wersja polska
 • Neokatechumenat w parafii oo. Redemptorystów w Toruniu
 • Ankona (wł. Ancona) – miasto i gmina w środkowych Włoszech nad Adriatykiem. Nazwa pochodzi od greckiego słowa ankon, oznaczającego łokieć. Jest stolicą prowincji o tej samej nazwie i regionu Marche. Miasto położone jest amfiteatralnie na nadmorskich wzgórzach (m.in. Monte Conero 572 m n.p.m.), 180 km na wsch. od Florencji.Kościół /(gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego. Wspólnota Kościoła ma cztery zasadnicze cechy, sformułowane w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (381 r.): jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Pierwszym zadaniem Ludu Bożego, jako ustanowionej poprzez chrzest wspólnoty /(gr.) koinonia/ wiary i sakramentów, jest bycie sakramentem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem oraz jedności całej ludzkości, która ma się zrealizować. Kościołem nazywa się też wspólnotę lokalną Kościoła powszechnego, tzw. kościoły lokalne, a także określone wyznanie chrześcijańskie. Tajemnicą Kościoła zajmuje się gałąź teologii – eklezjologia.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Antonio Cañizares Llovera (ur. 15 października 1945 w Utiel) – hiszpański duchowny katolicki, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, były biskup Ávila (1992-1996), były arcybiskup metropolita Grenady (1996-2002), były arcybiskup metropolita Toledo (2002-2008), kardynał, prymas Hiszpanii (2002-2008).
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Diecezja św. Klemensa w Saratowie łac. Dioecesis Saratoviensis Sancti Clementis; ros. Епархия Святого Климента в Саратове – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji.
  Madryt (hiszp. Madrid) – stolica i największe miasto Hiszpanii, położony w środkowej części kraju u podnóża Sierra de Guadarrama (Wyżyna Kastylijska) nad rzeką Manzanares.
  Ewangelizacja (gr. euaggelizein – głosić dobrą nowinę) – propagowanie głównych kanonów wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim nauki o Jezusie.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Stanisław Marian Ryłko (ur. 4 lipca 1945 w Andrychowie) – polski duchowny katolicki, kardynał, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.