Dorzecze Odry

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dorzecze Odry

Dorzecze Odry – obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski.

Jezierzyca – niewielka (ok. 35 km) rzeka w województwie dolnośląskim, prawy dopływ Odry. Płynie w całości przez powiat wołowski, jej główny dopływ to Mojęcka Struga wraz z Juszką, nad którą leży Wołów. Jezierzyca jest główną osią hydrologiczną Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy, w dolnym biegu używana jako szlak kajakowy.Szprotawa (niem. Sprotte) – rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Bobru o długości 57,5 km i powierzchni dorzecza 870 km². Płynie przez Równinę Szprotawską w województwie dolnośląskim i lubuskim.

W podziale hydrograficznym Polski dokonanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dorzecze Odry jest podstawową jednostką hydrograficzną.

Gospodarka wodna[ | edytuj kod]

W systemie administrowania wodami do obszaru dorzecza Odry na obszarze Polski zalicza się oprócz samego dorzecza Odry również dorzecza wszystkich cieków wpadających do Morza Bałtyckiego na zachód od Słupi, łącznie z przyległymi morskimi wodami przybrzeżnymi i przejściowymi. Teren dorzecza na terenie Polski jest podzielony na 4 regiony wodne, którymi administrują 4 regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Ceglanka - ciek, jedyny większy lewobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego (długość 2,6 km). Całość cieku na terenie Poznania.Postomia, Kanał Postomski, rzeka w zachodniej Polsce (w województwie lubuskim), lewy dopływ Warty o długości 67 km i powierzchni dorzecza 1 425 km².

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Polsce:

 • region wodny dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – zarządzany przez RZGW w Szczecinie
 • region wodny Warty – zarządzany przez RZGW w Poznaniu
 • region wodny środkowej Odry – zarządzany przez RZGW we Wrocławiu
 • region wodny Górnej Odry – zarządzany przez RZGW w Gliwicach
 • Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Czechach:

  Puńcówka – kilkunastokilometrowy potok mający swój początek na południowych stokach Jasieniowej w Dzięgielowie, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim. Następnie przepływa przez Puńców, skąd potok bierze swoją nazwę i Cieszyn gdzie wpada do Olzy.Wierzbiak (niem. Weidelache) – rzeka w województwie dolnośląskim (powiaty: świdnicki, jaworski, Legnica oraz legnicki), prawy dopływ Kaczawy, źródła na Wzgórzach Strzegomskich ok. 4 km od Strzegomia, ujście do Kaczawy ok. 7,5 km poniżej Legnicy, na pewnym odcinku stanowi wschodnią granicę administracyjną miasta, rzeka płynie głównie przez tereny rolnicze. Długość rzeki wynosi: 46 km.
 • Śląsk Czeski i Morawy północno-wschodnie, Czechy – zarządzany przez Povodí Odry, s. p., w Ostrawie
 • cypel broumowski i cypel frydlancki, Czechy – zarządzany przez Povodí Labe, s. p., w Hradcu Kralowe
 • cypel szluknowski, Czechy – zarządzany przez Povodí Ohře, s. p., w Chomutowie.
 • W gospodarce wodnej na poziomie międzynarodowym stosowane jest również pojęcie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO), który obejmuje oprócz właściwego dorzecza tej rzeki również Zalew Szczeciński i jego zlewnię. Tak definiowany obszar zajmuje 124 049 km², z czego 107 169 km² na terytorium Polski, 9 602 km² Niemiec i 7 278 km² Czech.

  Biała Lądecka (niem. Biele lub Landecker Biele) – rzeka w dorzeczu Odry, prawy dopływ Nysy Kłodzkiej. Wody, które niesie rzeka, zaliczane są do II klasy czystości. Administrowana jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu.Skośnica (także Przekop Klucz-Ustowo) – struga, kanał wodny o długości 2,7 km, łączy Odrę Zachodnią w km 29,8 z Odrą Wschodnią w 730,5 km. Śródlądowa droga wodna o znaczeniu międzynarodowym, klasa Vb. Jeden z cieków Międzyodrza.

  Dopływy Odry[ | edytuj kod]

  Lista nazwanych cieków wodnych w dorzeczu Odry:

   Odra (ujście do Roztoki Odrzańskiej)
    ├───L───Gunica
    │     └───P───Jasienica
    │     └───P───Rów Wołczkowski
    │     └───P───Mała Gunica
    ├───P───Krępa
    │     └───L───Żabi Rów
    ├───L───Kanał Policki
    ├───P───Raduń │
    ├>>─P──────────┘
    ├───L───Łarpia
    │     ├───L───Grzybnica
    │     └───L───Przęsocińska Struga
    ├───P───Szczucznik
    ├───L───Wietlina
    ├>>─L──────┘
    ├───P───Ina
    │     ├───P───Wiśniówka
    │     ├───P───Wisełka
    │     ├───P───Małka
    │     ├───P───Młynówka
    │     ├───P───Krępiel
    │     │     ├───L───Pęzinka
    │     │     ├───P───Giełdnica
    │     │     ├───L───Krępa
    │     │     │     ├───P───Dołżnica
    │     │     │     └───L───Reczyca
    │     │     ├───P───Sokola (Kłodna)
    │     │     ├───P───Kania
    │     │     └───P───Okra
    │     ├───L───Mała Ina
    │     ├───P───Reczyca
    │     ├───L───Stobnica
    │     └───P───Kanał Iny
    ├───P───Kanał Skolwinki
    ├───P───Iński Nurt
    │     └───────────────────────────────┐
    │                     ├───P───Kanał Komorowski
    ├───P───Babina              │
    │     ├───────────────────────────────┤
    │    Czapina              │
    │     └───────────────────────────────┤
    ├>>─P───Kanał Skolwiński         │
    │     └───L───Skolwinka        │
    ├>>─P───Święta────────────────────────────┤
    ├───P───Przekop Mieleński         │
    ├───L───Gręziniec  │           │
    │          │           ├───P───Chełszcząca
    │          │           │     └───L──Żołnierska Struga
    │          │           ├───P───Płonia
    │          │           │     ├───L───Rudzianka
    │          │           │     ├───L───Niedźwiedzianka
    │          │           │     ├───P───Gowienica Miedwiańska
    │          │           │     ├───P───Miedwinka
    │          │           │     ├───L───Ostrowica
    │          │           │    Kanał Płoński
    │          │           │     ├───L───Kanał Młyński
    │          │           │     ├───L───Stróżewski Rów
    │          │           │    Płonia
    │          │           │     └───P───Strzelica
    │          │           └───P───Regalica
    ├>>─P───Parnica─────┴────────────────────────────L───┤
    ├───L───Bukowa                    │
    │     │                     ├───P───ChojnówkaStobnica                   │
    ├───L───Kanał Kurowski                │
    ├>>─P────────────────────────────Kanał Leśny─────L───┤
  Odra                   Obnica────L───┤
    ├───P───Skośnica                   │
    │     └───L────────────────Odra Wschodnia─>>─P───┘
    │                     ├───P───Kanał Klucki
    │                     ├>>─P──────┘
    │                     ├───P───Omulna
    │                     ├───L───Kanał Szeroki
    │                     │     └───L───Kanał Gryfiński
    │                     ├───P───Tywa
    │                     ├───P───Stara Regalica
    │                     │     └───L───Kanał Marwicki
    │                     ├───L───Pniewa
    │                     ├───L───Marwicka Struga
  Odra Zachodnia                │
    ├───P───Kanał Moczydłowski        │
    │     └───L───Kanał Czarny      │
    ├───L───Salveybach            │
    │     │               │
    │    Landgraben            │
    ├───L───Höftgraben            │
    ├───P───Kanał Krzyżowy          │
    │     │               │
    │    Kanał Węzłowy           │
    ├───L───Alte Oder (Stara Odra)      │
    │     ├───L───Welse          │
    │     ├───P───Letschiner Hauptgraben │
    │     └───L───Kanał Finow       │
    ├>>─P─────────────────────────────────────┘
  Odra
    ├───P───Rurzyca
    │     ├───L───Kalica
    │     └───P───Kołbica
    ├───P───Kanał Cedyński
    ├───P───Słubia
    ├───P───Kurzyca
    ├───P───Myśla
    │     ├───P───Sienica
    │     │     └───P───Kanał Sienicy
    │     ├───P───Kosa
    │     ├───L───Ścieniawica
    │     ├───P───Olchowy Rów
    │     ├───L───Myślański Kanał
    │     ├───L───Pręga
    │     │     ├───L───Łączyna
    │     │    Kozi Rów
    │     ├───L───Gniłka
    │     └───L───Kanał Głęboki
    ├───P───Warta
    │     ├───P───Stara Warta
    │     │     │
    │     │    Maszówek
    │     │     ├───L───Racza Struga
    │     │     └───P───Bogdanka
    │     │     └───P───Witna
    │     ├───L───Kanał Postomski
    │     │     ├───P───Racza Struga
    │     │     ├───L───Łęcza
    │     │     ├───P───Kanał Krępiński
    │     │    Postomia
    │     │     └───P───Kanał Bema
    │     │          ├───L───Rudzianka
    │     │          ├───L───Lubniewka
    │     │          └───P───Kanał Roszkowicki
    │     ├───P───Kłodawka
    │     │     ├───L───Srebrna
    │     │     └───P───Marwica
    │     ├───P───Noteć
    │     │     ├───P───Otok
    │     │     │     ├───P───Łączna
    │     │     │     ├───P───Santoczna
    │     │     │     └───P───Pełcz
    │     │     ├───P───Stara Noteć
    │     │     ├───L───Kanał Goszczanowski
    │     │     ├───L───Gościmka
    │     │     ├───L───Lubiatka
    │     │     ├───L───Miała
    │     │     ├───P───Drawa
    │     │     │     ├───L───Człopica
    │     │     │     │     └───L───Rzeczka
    │     │     │     │          └───P───Modrza
    │     │     │     ├───P───Pokrętna
    │     │     │     ├───L───Szczuczna
    │     │     │     │     └───L───Kanał Szczuczarz
    │     │     │     ├───P───Mierzęcka Struga
    │     │     │     │     ├───L───Koczynka
    │     │     │     │    Ogardna
    │     │     │     ├───L───Płociczna
    │     │     │     │     ├───L───Cieszynka
    │     │     │     │     └───L───Runica
    │     │     │     ├───P───Sucha
    │     │     │     ├───P───Moczel
    │     │     │     ├───L───Korytnica
    │     │     │     │     ├───P───Kamionka
    │     │     │     │     │     │
    │     │     │     │     │    Stawica
    │     │     │     │     └───L───Zgnilec
    │     │     │     ├───L───Słopica
    │     │     │     ├───P───Bagnica
    │     │     │     ├───P───Sitna
    │     │     │     ├───L───Mąkowarka
    │     │     │     │     │
    │     │     │     │    Drawica
    │     │     │     ├───L─────────────────────Prostynia
    │     │     │     │                ├───P───Borowiak
    │     │     │    Stara Drawa            │
    │     │     │     ├───P───Głęboka         │
    │     │     │     ├───P───Pełknica        │
    │     │     │     ├───P───Radówka         │
    │     │     │     │     └───P───Leniwka    │
    │     │     │     ├>>─L───────────────────────────┘
    │     │     │    Drawa
    │     │     │     ├───P───Drawka
    │     │     │     │     └───P───Trzciniak
    │     │     │     ├───L───Studzienica
    │     │     │     ├───P───Wilżnica
    │     │     │     │     │
    │     │     │     │    Łącznik
    │     │     │     ├───P───Kokna
    │     │     │     │     ├───L───Rakoń
    │     │     │     │     │    └───L───Parpla
    │     │     │     │    Rakowiec
    │     │     │     ├───L───Wąsowa
    │     │     │     ├───P───Drawisko
    │     │     │     └───P───Miedznik
    │     │     ├───L───Gulczanka
    │     │     ├───P───Rudnica
    │     │     │     └───L───Rudawka
    │     │     ├───P───Łaga
    │     │     │     └───L───Trzcianka
    │     │     ├───P───Łomnica
    │     │     ├───P───Gwda
    │     │     │     ├───P───Ruda
    │     │     │     ├───L───Głomia
    │     │     │     │     ├───L───Kocunia
    │     │     │     │     └───L───Strużnica
    │     │     │     ├───P───Piława
    │     │     │     │     └───P───Dobrzyca
    │     │     │     │          ├───L───Zdbica
    │     │     │     │          ├───P───Piławka
    │     │     │     │          │    └───P───Żydówka
    │     │     │     │          ├───P───Kłębowianka
    │     │     │     │          ├───P───Świniarka
    │     │     │     │          ├───P───Świerczyniec
    │     │     │     │          └───P───Nieciecza
    │     │     │     ├───L───Pękawnica
    │     │     │     ├───P───Rurzyca
    │     │     │     ├───P───Plitnica
    │     │     │     │     ├───L───Kanał Sypniewski
    │     │     │     │     ├───L───Kamionka
    │     │     │     │     ├───L───Samborka
    │     │     │     ├───P───Młynówka
    │     │     │     │     ├───P───Ptusza
    │     │     │     │     ├───P───Oska
    │     │     │     │     └───P───Trzęsa
    │     │     │     ├───P───Czarna
    │     │     │     ├───P───Debrzynka
    │     │     │     ├───L───Szczyra
    │     │     │     │     └───L───Chrząstowa
    │     │     │     ├───L───Mokrzenica
    │     │     │     ├───L───Czernica
    │     │     │     │     ├───P───Gnilec
    │     │     │     │     └───P───Biała
    │     │     │     ├───P───Osoka
    │     │     │     │     └───P───Siedlicka Struga
    │     │     │     ├───L───Dołga
    │     │     │     ├───P───Nizica
    │     │     │     │     └───────Kanał Radacki
    │     │     │     │          └───P───Kanał Mosiński
    │     │     │     ├───────Bielec
    │     │     │     └───────Strużka
    │     │     ├───L───Bolemka
    │     │     ├───L───Margoninka
    │     │     ├───P───Białośliwka
    │     │     ├───L───Młynówka Borowska
    │     │     ├───L───Kcynka
    │     │     ├───P───Łobżonka
    │     │     │     └───L───Orla
    │     │     ├───P───Rokitka
    │     │     ├───P───Kanał Bydgoski
    │     │     │     └───L───Górny Kanał Noteci
    │     │     └───L───Gąsawka
    │     ├───L───Obra
    │     │     │
    │     │    Kanał Bledzewski
    │     │     └───L───Jordanka
    │     ├───L───Męcinka
    │     ├───L───Kamionka
    │     │     └───L───Bielina
    │     ├───P───Kłosowska Struga
    │     ├───L───Śremska Struga
    │     ├───P───Lichwińska Struga
    │     ├───L───Jaroszewska Struga
    │     ├───L───Osiecznica
    │     ├───L───Ostroroga
    │     ├───P───Rów Rzeciński
    │     ├───P───Smolnica
    │     ├───L───Sama
    │     ├───P───Kończak
    │     │     ├───P───Kanał Połajewski
    │     │     ├───P───Kanał Godoski
    │     │     ├───L───Kanał Ludomicki
    │     │     └───────Kanał Orłowski
    │     ├───L───Samica Kierska
    │     ├───P───Wełna
    │     │     ├───P───Nielba
    │     │     ├───P───Struga Gołaniecka
    │     │     ├───P───Struga Potulicka
    │     │     ├───P───Flinta
    │     │     ├───L───Wełnianka
    │     │     └───L───Mała Wełna
    │     ├───P───Trojanka
    │     │     ├───L───Goślinka
    │     │     ├───P───Kanał Kąty
    │     │     └───P───Kanał Wojnowski
    │     ├───L───Różany Potok
    │     ├───P───Koźlanka
    │     ├───P───Główna
    │     ├───P───Cybina
    │     │     ├───L───Piaśnica
    │     │     │     └───P───Pokrzywka
    │     │     ├───P───Szklarka
    │     │     ├───L───Chartynia
    │     │     ├───P───Kaczeniec
    │     │     ├───L───Struga
    │     │     ├───P───Zielinka
    │     │     ├───L───Mielcuch
    │     │     ├───P───Kanał Czachurski
    │     │     └───P───Szkudelniak
    │     ├───L───Bogdanka
    │     │     ├───L───Wierzbak
    │     │     ├───L───Golęcinka
    │     │     └───L───Strzeszyński Strumień
    │     ├───P───Starynka
    │     ├───L───Junikowski Strumień
    │     │     └───L───Ceglanka
    │     ├───P───Czapnica
    │     ├───P───Kopel
    │     │     ├───L───Głuszynka
    │     │     ├───P───Michałówka
    │     │     │     ├───P───Świątnica
    │     │     │     ├───L───Krzesinka
    │     │     │     ├───P───Spławka
    │     │     │     │    └───L───Dworski Rów
    │     │     │     ├───P───Łężynka
    │     │     │     ├───P───Polny Rów
    │     │     │     └───P───Leśny Potok
    │     │     ├───L───Średzka Struga
    │     │     └───L───Męcina
    │     ├───L───Wirynka
    │     ├───L───Kanał Mosiński
    │     │     ├───L───Samica Stęszewska
    │     │     ├───P───Olszynka
    │     │     ├───L───Żydowski Rów
    │     │     ├───P───Rów Dunaja
    │     │     ├───L───Kanał Prut
    │     │     └───────Kanał Kościański
    │     ├───L───Kanał Szymanowo-Grzybno
    │     ├───P───Młynisko
    │     ├───L───Pysząca
    │     ├───L───Graniczny Kanał
    │     ├───L───Kanał Książ
    │     ├───P───Moskawa
    │     ├───P───Kanał Borowski
    │     ├───L───Kanał Roguski
    │     ├───P───Baba
    │     ├───L───Lutynia
    │     ├───L───Prosna
    │     │     ├───P───Bartosz
    │     │     ├───L───Grabówka
    │     │     ├───P───Kanał Oborski
    │     │     ├───L───Garbacz
    │     │     ├───L───Pleszewski Potok
    │     │     ├───L───Błotnia
    │     │     ├───L───Ner
    │     │     ├───L───Giszka
    │     │     ├───L───Trzemna
    │     │     ├───L───Pomianka
    │     │     ├───L───Niesób
    │     │     ├───P───Struga Węglewska
    │     │     ├───P───Łużyca
    │     │     ├───L───Lipówka
    │     │     ├───L───Ołobok
    │     │     │     ├───P───Struga Ostrowska
    │     │     │     ├───L───Niedźwiada
    │     │     │     ├───L───Ciemna
    │     │     │     └───P───Gniła Barycz
    │     │     ├───P───Pokrzywnica
    │     │     ├───P───Swędrnia
    │     │     ├───P───Bernardynka
    │     │     └───P───Bartosz
    │     ├───P───Ner
    │     ├───P───Wiercica
    │     │     ├───L───Jaźwiniec
    │     │     └───L───Biechówka
    │     ├───P───Rgilewka
    │     ├───P───Widawka
    │     │     ├───L───Krasówka
    │     │     ├───L───Nieciecz
    │     │     ├───L───Świętojanka
    │     │     ├───P───Grabia
    │     │     ├───P───Pilsia
    │     │     ├───P───Ścichawka
    │     │     └───P───Rakówka
    │     ├───L───Liswarta
    │     │     ├───────Młynówka
    │     │     ├───────Pankówka
    │     │     ├───────Piskara
    │     │     ├───────Opatówka
    │     │     ├───────Biała Oksza
    │     │     └───────Czarna Oksza (Kocinka)
    │     ├───L───Kiełbaska
    │     ├───L───Postomia
    │     │     ├───L───Lenka
    │     │     ├───L───Ośnianka
    │     │     └───P───Kanał Bema
    │     ├───P───Radomka
    │     └───L───Stradomka
    ├───P───Ilanka
    ├───P───Pliszka
    ├───L───Nysa Łużycka
    │     ├───P───Miedzianka
    │     ├───P───Witka
    │     │     ├───P───Bílý potok (na terenie Czech)
    │     │     └───P───Koci Potok (na terenie Czech)
    │     ├───P───Czerwona Woda
    │     ├───P───Jędrzychowicki Potok
    │     ├───P───Skróda
    │     ├───P───Lubsza
    │     ├───L───Mandau (na terenie Niemiec)
    │     └───L───Plißnitz (na terenie Niemiec)
    ├───L───Bóbr
    │     ├───P───Szprotawa
    │     │     ├───P───Zielenica
    │     │     ├───P───Kalinka
    │     │     ├───P───Szprotawica
    │     │     ├───L───Kamienny Potok
    │     │     ├───P───Kanał Północny
    │     │     ├───L───Młot│
    │     │     ├>>─P───────┘
    │     │     ├───P───Skłoba
    │     │     │     └───P───Kłębanówka
    │     │     ├───L───Kanał Nowodworski
    │     │     ├───P───Błotna
    │     │     ├───L───Leszczynka
    │     │     ├───P───Kalina
    │     │     ├───L───Chocianowska Woda
    │     │     │     └───P───Równik)
    │     │     ├───P───Mokrzyca
    │     │     ├───P───Dopływ z Nowego Dworu
    │     │     ├───P───Zielenica
    │     │     │     ├───P───Dopływ z Jędrzychowa
    │     │     │     └───L───Glibiel
    │     │     └───L───Trzebnicka Woda
    │     ├───L───Kwisa
    │     ├───L───Czerna Wielka
    │     │     └───P───Czerna Mała
    │     ├───L───Kamienna
    │     │     └───P───Wrzosówka
    │     │          └───P───Podgórna
    │     ├───P───Lesk
    │     │     ├───L───Grzędzi Potok
    │     │     ├───P───Czerwony Strumień
    │     │     └───P───Leśna woda
    │     └———P———Zadrna
    │          ├———P———Łężec
    │          ├———L———Cedron
    │          ├———P———Kochanówka
    │          ├———P———Jawiszówka
    │          ├———L———Olszanica
    │          └———P———Meta
    ├───P───Barycz
    │     ├───P───Kuroch
    │     ├───L───Polska Woda
    │     ├───L───Brzeźnica
    │     ├───L───Sąsiecznica
    │     ├───P───Orla
    │     │     ├───L───Czarna Woda
    │     │     ├───L───Żydowski Potok
    │     │     ├───L───Borownica
    │     │     ├───P───Rdęca
    │     │     ├───P───Dąbroczna
    │     │     └───P───Masłówka
    │     ├───L───Tynica
    │     ├───L───Kanał Świernia
    │     ├───P───Śląski Rów
    │     └───P───Kanał Polski
    ├───P───Jezierzyca
    │     └───────Mojęcka Struga
    │          └───────Juszka
    ├───L───Zimnica
    ├───L───Kaczawa
    │     ├───P───Wierzbiak
    │     ├───L───Czarna Woda
    │     │     └───P───Skora
    │     │          ├───L───Młynówka
    │     │          └───P───Czermnica
    │     ├───P───Nysa Szalona
    │     │     ├───L───Błotnia
    │     │     ├───L───Męcinka
    │     │     ├───L───Starucha
    │     │     ├───L───Księginka
    │     │     ├───L───Jawornik
    │     │     ├───L───Nysa Mała
    │     │     │     ├───P───Przyłęcznica
    │     │     │     ├───P───Świekotka
    │     │     │     └───P───Lipnica
    │     │     ├───P───Sadówka
    │     │     ├───L───Rochowicka Woda
    │     │     └───P───Ochodnik
    │     ├───P───Drążnica
    │     ├───P───Wilcza
    │     ├───L───Koziniec
    │     ├───L───Młynka
    │     │     └───P───Dolina Głęboka
    │     ├───P───Kamiennik
    │     │     └───P───Czerwieniec
    │     ├───L───Świerzawa
    │     │     └───L───Radzynka
    │     ├───P───Bukownica
    │     │     └───P───Sarnka
    │     ├───P───Olszanka
    │     └───L───Bełczek
    ├───L───Kanał Rogowski (Suszka)
    ├───L───Cicha Woda
    │     ├───P───Drążnik
    │     └───L───Czerniec
    │     └───L───Jarosławiec
    ├───P───Widawa
    │     ├───L───Graniczna
    │     ├───P───Oleśnica
    │     └───P───Dobra
    ├───L───Bystrzyca
    │     ├───P───Czarna Woda
    │     │     └───P───Sulistrowicki Potok
    │     ├───P───Piława
    │     │     ├───L───Bojanicka Woda
    │     │     │     └───P───Węglówka
    │     │     ├───L───Kłomnica
    │     │     │     ├───L───Miła
    │     │     │     └───L───Graniczny Potok
    │     │     ├───L───Pieszycki Potok
    │     │     ├───L───Brzęczek
    │     │     ├───P───Koguci Potok
    │     │     └───L───Bielawica
    │     │          └───P───Czerwony Potok
    │     ├───L───Strzegomka
    │     │     └───P───Pełcznica
    │     ├───L───Witoszówka
    │     ├───L───Młynówka
    │     ├───L───Złoty Potok
    │     ├───P───Młynówka
    │     │     └───P───Michałkowski Potok
    │     ├───P───Walimka
    │     │     ├───P───Sowi Spław
    │     │     │     └───L───Gontowy Spław
    │     │     ├───P───Barani Dół
    │     │     └───P───Srebrna Woda
    │     ├───P───Jaworzynik
    │     │     └───P───Jaworzynka
    │     ├───L───Rybna
    │     ├───L───Złota Woda
    │     ├───L───Otłuczyna
    │     ├───P───Kłobia
    ├───L───Ślęza
    │     ├───P───Żurawka
    │     │     └───P───Mszana
    │     ├───P───Mała Ślęza
    │     ├───L───Oleszna
    │     ├───────Grabiszynka
    │     ├───────Kasina
    │     ├───────Ługowina
    │     ├───────Olszówka Krzycka
    │     ├───────Oporówka
    │     └───────Piaskówka
    ├───L───Oława
    │     ├───L───Brochówka
    │     ├───L───Zielona
    │     │     └───L───Krzywy Potok
    │     ├───P───Psarski Potok
    │     ├───P───Gojna
    │     └───P───Krynka
    ├───P───Stobrawa
    │     ├───L───Budkowiczanka
    │     │     └───L───Brynica
    ├───L───Nysa Kłodzka
    │     ├───P───Biała Głuchołaska
    │     │     ├───L───Stařic (na terenie Czech)
    │     │     └───L───Mora
    │     ├───P───Widna
    │     ├───P───Płocha
    │     ├───P───Raczyna
    │     │     ├───P───Świdna
    │     ├───P───Tarnawka
    │     ├───P───Kamienica
    │     ├───P───Trująca
    │     ├───L───Budzówka
    │     │     └───L───Jadkowa
    │     │          └───P───Zamkowy Potok
    │     ├───L───Ścinawka
    │     │     ├───L───Sokołowiec
    │     │     ├───L───Marcowski Potok
    │     │     ├───L───Włodzica
    │     │     │     ├───L───Sowi Potok
    │     │     │     ├───L───Jugowski Potok
    │     │     │     ├───L───Piekielnica
    │     │     │     └───L───Woliborka
    │     │     ├───L───Szczyp
    │     │     ├───L───Dzik
    │     │     ├───L───Bożkowski Potok
    │     │     ├───L───Czerwionek
    │     │     ├───P───Piekło
    │     │     ├───P───Pośna
    │     │     └───P───Roszycki Spław
    │     ├───P───Jaszkówka
    │     │
    │     ├───P───Biała Lądecka
    │     │     ├───L───Piotrówka
    │     │     ├───P───Skrzynczana
    │     │     │     └───P───Brodek
    │     │     ├───L───Konradka
    │     │     ├───P───Orliczka
    │     │     ├───P───Borówkowy Potok
    │     │     ├───L───Morawka
    │     │     │     └───L───Kleśnica
    │     │     │          └───L───Gołogórski Potok
    │     │     ├───L───Kobylica
    │     │     ├───P───Jesionowy Spław
    │     │     ├───L───Kopcowy Potok
    │     │     ├───L───Bierawka
    │     │     ├───L───Morawski Potok
    │     │     ├───L───Czarny Potok
    │     │     └───L───Działowy Spław
    │     ├───L───Bystrzyca Łomnicka
    │     ├───L───Bystrzyca Dusznicka
    │     │     ├───P───Jastrzębnik
    │     │     ├───P───Biały Potok
    │     │     └───P───Wapienny Potok
    │     ├───L───Łomnica
    │     │     ├───P───Hubka
    │     │     ├───P───Jastrząb
    │     │     └───P───Kamieniec
    │     ├───P───Waliszowska Woda
    │     │       ├───L───Pławienka
    │     │       ├───P───Panna
    │     │       ├───L───dopływ koło góry Łazek
    │     │       ├───P───Równica
    │     │       ├───P───dopływ z Marcinkowa
    │     │       └───P───dopływ z Suchonia
    │     │
    │     ├───P───Pławna
    │     ├───P───Wilczka
    │     │     └───P───Bogoryja
    │     ├───P───Polna
    │     └───L───Kamieńczyk
    │          └───P───Kamionka
    ├───P───Mała Panew
    │     ├───────Stoła
    │     │     ├───────Pniowiec
    │     │     ├───────Brzeźnica
    │     │     ├───────Graniczna Woda
    │     │     └───────Dębnica
    │     └───────Ligancja
    ├───L───Osobłoga
    │     └───L───Biała
    │     ├───L───Lubrzanka
    │     ├───L───Prudnik
    │     │      └───L───Złoty Potok
    │     │           └───P───Bystry Potok
    │     │
    │     ├───L───Młynówka
    │     ├───L───Lesný potok
    │     ├───P───Hrozová (potok Grozowy/Ciekłec/Wielki potok)
    │     │     └───P───Matějovický potok (Maciejowicki potok)
    │     │     └───L───Trója (Troja/Wielki potok)
    │     ├───L───Karlovský potok
    │     ├───P───Lužná
    │     ├───P───Povelický potok
    │     ├───P───Liptaňský potok
    │     ├───P───Mušlov
    │     ├───P───Svinný potok
    ├───L───Stradunia
    ├───P───Kłodnica
    ├───L───Cisek
    ├───P───Bierawka
    ├───P───Ruda
    │     ├───L───Nacyna
    │     └───L───Sumina
    ├───P───Łęgoń
    │     ├───P───Suminka
    │     └───P───Żabnica
    │          └───P───Nędza
    ├─────────P──────────┐
    ├───L───Psinka    │
    ├─────────P───────Kanał Ulga
    │          └───P───Plęśnica
    │               └───P───Kamieniok
    ├───L───Psina
    │     ├───P───Troja
    │     └───P───Biała Woda (oficjalnie potok Krzanówka)
    ├───P───Olza
    │     ├───L───Łomna
    │     ├───P───Głuchówka
    │     ├───P───Puńcówka
    │     ├───P───Bobrówka
    │     ├───L───Stonawka
    │     ├───P───Pietrówka
    │     └───P───Lesznica
    |          ├───P───Jedłownicki Potok
    │          ├───P───Potok Radliński
    │          ├───L───Marklówka
    │          ├───L───Potok Sakandrzok
    │          ├───L───Potok Kokoszycki
    │          └───P───Szotkówka
    |                └───P───Kolejówka
    |                └───P───Mszanka
    ├───P───Ostrawica
    │     ├───L───Čeladenka
    │     ├───P───Morawka
    │     └───P───Łucyna
    ├───L───Opawa
    │     └───P───Děhylovský potok
    │     └───P───Hrabyňka
    │     ├───L───Štěpánka
    │     └───P───Ohrozima
    │     └───P───Sedlinka
    │     └───P───Hoštata
    │     ├───L───Kateřinský potok
    │     └───P───Morawica
    │     ├───L───Ostra (Pilšťský potok)
    │     ├───P───Velká (Jaktarka)
    │     ├───P───Heraltický potok
    │     ├───P───Lipinka
    │     ├───P───Hořina
    │     ├───P───Čižina
    │     ├───L───Wilżyna
    │     ├───P───Černý potok
    │     ├───P───Hájnický potok
    │     ├───L───Obecní potok
    │     ├───L───Potok Ciermięcicki (Trmantický potok)
    │     ├───L───Opawica
    │          ├───L───Mohla (Radynka/Potok Mokry)
    │          ├───P───Ježnický potok
    │          ├───P───Hůrka
    │          ├───P───Kobylí potok
    │          ├───P───Burkvízský potok
    │          ├───L───Láč
    │          ├───L───Valštejnský potok
    │          ├───L───Solný potok
    │          ├───L───Komorský potok
    │          ├───P───Tisová
    │          ├───P───Ptáčník
    │     ├───L───Kostelecký potok (Jelení potok)
    │     ├───P───Guntramovický potok
    │     ├───L───Krasovka
    │     ├───P───Zátoráček
    │     ├───L───Čakovský potok
    │     ├───P───Milotický potok
    │     ├───P───Oborenský potok
    │          ├───P───Smrčinský potok
    │          ├───L───Popel
    │          ├───L───Zelený potok
    │     ├───L───Jelení potok
    │     ├───P───Skrbovický potok
    │     ├───L───Kamenný potok
    │     ├───L───Kobylí potok
    │     ├───P───Uhlířský potok
    ├───L───Porubka
    ├───P───Ondřejnice
    ├───P───Lubina
    ├───P───Jičínka
    ├───P───Luha
  Odra
  (źródło)
  

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zbigniew W. Kundzewicz: Summer 1997 Flood in Poland in perspective. W: Oleg Fedorovich Vasiliev: Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. Dordrecht, London: Springer, 2007, s. 98, seria: NATO science series, Series IV, Earth and environmental sciences ; v. 78. ISBN 978-1402057403.
  2. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Podstawowe jednostki hydrograficzne Polski (pol.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-26)].
  3. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Hydrografia, Podział Polski na jednostki hydrograficzne najwyższego rzędu – obszary (pol.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-26)].
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
  5. Ogólna charakterystyka. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
  6. Hydrograficzny obszar działania. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. ws. przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878)
  8. Povodí Odry, státní podnik
  9. Mapa územního uspořádání, Povodí Labe, státní podnik
  10. Stavy a průtoky, Povodí Ohře, státní podnik
  11. Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Wrocław: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sierpień 2013, s. 6.
  12. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. s. 128. [dostęp 2020-01-22].
  Grabiszynka - strumień przepływający przez wrocławskie osiedle Grabiszyn-Grabiszynek. Wypływa w kierunku północno-zachodnim u podnóża wzgórza zwanego "Małą Sobótką" (154 m n.p.m.) w pobliżu skrzyżowania ulic Racławickiej i Skarbowców, następnie płynie przez ogródki działkowe i park wzdłuż ulic Ogrodowej i Ślusarskiej, skręcając na zachód i południowy zachód, a potem wzdłuż ul. Romera na południe; wpływa do Ślęzy (jest jej prawostronnym dopływem) przy kładce Oporowskiej. Całkowita długość strumienia wynosi około dwóch kilometrów. Do roku 1945 nosił niem. nazwę Floßgraben.Osobłoga (też Osa, dawniej Ossobłoka, czes. Osoblaha, niem. Hotzenplotz, przez Austriaków nazywana Ossą) - rzeka w Czechach i Polsce, lewy dopływ Odry.
  Warto wiedzieć że... beta

  Płonia (niem. Plöne) – rzeka w północno-zachodniej Polsce o długości 72,6 km; powierzchnia dorzecza wynosi 1171,2 km². Źródła na wysokości ok. 48 m n.p.m. na Pojezierzu Myśliborskim, uchodzi do jeziora Dąbie na wysokości 1 m n.p.m. Średni spadek 0,6‰, średni przepływ przy ujściu 4,5 m³/s. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu rzeki wynosi ok. 1,5 m.
  Brzęczek – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Liniewo nad jeziorem Jastrzębce i na obszarze rezerwatu Brzęczek. Osada jest częścią składową sołectwa Głodowo.
  Czarna Woda – rzeka o długości 48 km w województwie dolnośląskim; lewobrzeżny dopływ Kaczawy, do której wpada na terenie Legnicy.
  Szklarka – prawy dopływ Cybiny. Strumień dzielący poznańskie osiedle Antoninek na Antoninek Górny i Antoninek Dolny. Na Szklarce nie ma kąpielisk ani plaż, z uwagi na wąskie koryto cieku, a także pozaklasowość płynącej tam wody. Sam strumień jest zanieczyszczony śmieciami z gospodarstw domowych, ale w ostatnich latach obserwuje się znaczną poprawę czystości brzegów. Po obu stronach Szklarki rozciągają się łąki i sady.
  Chartynia – ciek zlokalizowany w całości w Poznaniu, na Nowym Mieście. Obecnie służy jako kanał deszczowy Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.
  Witna – niewielka rzeka (ok. 15 km) w gminie Witnica, prawy dopływ Warty. Przepływa przez kilka małych jezior. Nad Witną leży jedno miasto – Witnica. Na jej terenie ulokowano sztuczny zalew służący celom rekreacyjnym.
  Myśla (niem. do 1945 r. Mietzel) – rzeka w zachodniej Polsce, na Pojezierzu Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, prawobrzeżny dopływ Odry.

  Reklama