Dom aukcyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siedziba Sotheby's w Londynie przy New Bond Street

Dom aukcyjnyprzedsiębiorstwo handlowe trudniące się obrotem towarów, przede wszystkim dzieł sztuki i antyków. Sprzedaż jest prowadzona w formie aukcji – publicznej licytacji.

Dzieło sztuki – całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi (piękno). Poza funkcją estetyczną może pełnić również inne funkcje (np. wychowawczą, poznawczą, użytkową lub religijną). Jego twórcą jest człowiek - istota wyposażona w specyficzną wrażliwość (bez autora nie ma dzieła sztuki). Produkt ten stara się ukazać za pomocą określonej konwencji (formy) pewną rzeczywistość fizyczną lub psychiczną (treść). Dzieło sztuki ustanawia szczególny wgląd w świat widzialny lub emocjonalny, który może być wynikiem namysłu filozoficznego autora lub spontaniczną reakcją chwili.Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.

Największe i najbardziej znaczące domy aukcyjne to londyńskie firmy Sotheby's i Christie's, mające swoje oddziały na całym świecie. Inne znaczące domy aukcyjne to m.in. paryski Hôtel Drouot. Niemal w każdym kraju istnieją lokalne domy aukcyjne.

W Polsce do 1989 roku pełną kontrolę nad rynkiem dzieł sztuki i antyków sprawowała Desa. Po wprowadzeniu wolnego rynku powstały nowe domy aukcyjne, m.in. warszawski Agra-Art, Polswiss Art, Rempex czy Desa Unicum (sprywatyzowana część dawnej Desy).

Rynek aukcyjny w Polsce różni się od standardów zachodnich – przede wszystkim inne są prowizje pobierane przez dom aukcyjny, gdzie (odwrotnie niż na Zachodzie) w Polsce większą prowizję płacą sprzedający, a nie kupujący. Na to nakłada się także polska legislacja, która w znacznie większym stopniu ogranicza wywóz dzieł sztuki starszych niż 50 lat i powyżej pewnej wartości, w zależności od techniki.

Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.Desa (skrótowiec od słów Dzieła Sztuki i Antyki) – przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się handlem dziełami sztuki i antykami, utworzone 3 kwietnia 1950 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministerstwem Handlu Wewnętrznego.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Katarzyna Dębek: Sztuka licytacji. Forbes (Polska). [dostęp 18 kwietnia 2016].
 • Warto wiedzieć że... beta

  Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży, będąca formą przetargu prowadzonego na żywo. Zazwyczaj aukcje przeprowadza się wtedy, gdy istnieje wielu potencjalnych nabywców na jeden towar. Mogą się one odbywać na targach bądź w wyspecjalizowanych domach aukcyjnych. Istnieją także aukcje internetowe. W polskim prawie cywilnym aukcja stanowi odrębną od przetargu formę zawarcia umowy. W przeciwieństwie do przetargu, charakteryzuje się ustnością i bezpośredniością składania ofert. Kodeks cywilny reguluje zagadnienie aukcji w art. 70, 70, 70 i 70.
  Licytacja – rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. Licytacja zawsze odbywa się "w górę" poprzez postąpienie. Mechanizm ten wykorzystuje się najczęściej podczas różnego rodzaju aukcji, których celem jest sprzedaż przedmiotu (nieruchomości, dzieła sztuki, długu). Procedurą pokrewną jest przetarg, gdzie kontrahentem zostaje osoba lub podmiot prawny, zgłaszający najwyższą (np. kupujący nieruchomość) lub najniższą (np. oferujący usługę) ofertę. Zarówno przetarg, jak i licytacja, są najczęstszą i preferowaną formą doprowadzania do transakcji kupna-sprzedaży, w których stroną są podmioty publiczne.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  18 kwietnia jest 108. (w latach przestępnych 109.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 257 dni.

  Reklama