Dmuchawa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dmuchawy są maszynami roboczymi sprężającymi gaz do stosunkowo niskich ciśnień, potrzebnych w zasadzie do pokonywania oporów przepływu przez sieć przewodów i włączonych w nią urządzeń. Najczęściej dmuchawami nazywamy maszyny przetłaczające gaz, które przy gęstości gazu q = 1,2 kg/m³, wytwarzają spiętrzenie w granicach od 13 do 200 kPa (0,13 do 2 at).

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych.Sprężarka odśrodkowa (promieniowa) charakteryzuje się przepływem promieniowym. Powietrze jest zasysane do środka obracającego się wirnika z umieszczonymi promieniowo łopatkami i jest odrzucane na zewnątrz wirnika na skutek działania siły odśrodkowej. Ruch powietrza w kierunku promieniowym skutkuje zarówno wzrostem ciśnienia jak i generowaniem energii kinetycznej. Zanim powietrze zostanie wprowadzone do środka następnego wirnika przechodzi przez dyfuzor i spiralę gdzie energia kinetyczna zamieniana jest na ciśnienie. Na każdym stopniu sprężania osiągana jest pewna cześć ogólnego wzrostu ciśnienia generowanego przez sprężarkę. W maszynach przemysłowych maksymalna wartość stosunku ciśnień na stopniu sprężania sprężarki odśrodkowej jest zwykle niższa niż 3. Wyższe wartości stosunku ciśnień ograniczają sprawność stopnia sprężania. Niskociśnieniowe instalacje sprężarkowe o jednym stopniu sprężania stosowane są na przykład w oczyszczalniach ścieków. Wielostopniowe instalacje sprężarkowe mają możliwość chłodzenia międzystopniowego, co ogranicza zużycie energii.

Rodzaje dmuchaw[ | edytuj kod]

Najpopularniejsze rodzaje dmuchaw to:

Rotacyjna dmuchawa krzywkowa Rootsa[ | edytuj kod]

W przemyśle najszersze zastosowanie znalazły dmuchawy z wirującymi tłokami tzw. dmuchawy Rootsa. Stosuje się tłoki dwu- i trzyskrzydełkowe, te ostatnie tam, gdzie potrzebna jest duża równomierność ciśnienia powietrza na wyjściu. Pracują one w obudowie o płaskich zakończeniach i cylindrycznym przekroju. Wirniki tłokowe są zsynchronizowane przy pomocy przekładni zębatej. Proces sprężania w dmuchawie Rootsa zachodzi na zewnątrz obudowy.

Łożysko magnetyczne – (ang. Magnetic bearing) łożysko wykorzystujące do działania zjawisko lewitacji magnetycznej.Pulsacja (częstość kołowa, częstość kątowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko okresowe. Pulsacja jest powiązana z częstotliwością (f) i okresem (T) poprzez następującą zależność:
Zasada działania

W technologii dmuchaw Rootsa, zastosowane są zazwyczaj dwa wirniki tłokowe, które obracając się wewnątrz obudowy, zasysają dawkę powietrza do komory kompresji, by następnie wypchnąć ją do otworu wylotowego. Ciśnienie powietrza podczas procesu pozostaje stałe aż do momentu odsłonięcia otworu wylotowego przez tłoki rotacyjne. Część powietrza przepływa z powrotem do komory sprężania, zwiększając ciśnienie i zmniejszając objętość w zamkniętej przestrzeni. Wirniki tłokowe obracają się dalej aż do momentu wypchnięcia powietrza z przestrzeni obudowy. Sprężanie ma miejsce przy pełnym przeciwciśnieniu na zewnątrz obudowy.

Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W krajach europejskich ok. 8-10% energii elektrycznej jest wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza. Stanowi to ilość 80 terawatogodzin w ciągu roku.Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.

Dmuchawy śrubowe[ | edytuj kod]

Zasada działania dmuchawy śrubowej
Dmuchawa bocznokanałowa

Dmuchawy śrubowe to nowa generacja dmuchaw. Wykorzystują one konwencjonalną metodę sprężania wewnętrznego za pomocą tłoków śrubowych (powszechnie używaną w sprężarkach wyporowych), lecz w mniejszej skali. Ponieważ cały proces sprężania zachodzi wewnątrz, wymagana jest mniejsza ilość energii potrzebnej do przemieszczenia sprężonego powietrza do urządzenia odbiorczego w porównaniu do dmuchaw Rootsa. Inną korzyścią, wynikającą z zastosowania dmuchawy śrubowej, jest znaczne obniżenie poziomu hałasu. Urządzenie generuje dźwięki o natężeniu 75 dBa, podczas kiedy konwencjonalne dmuchawy rotacyjne wytwarzają od 85 dBa do 90 dBa.

Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.Stopy aluminium – tworzywa metaliczne otrzymane przez stopienie aluminium z jednym lub większą liczbą metali (bądź z niemetalami), celowo wytworzone dla uzyskania żądanych właściwości.
Zasada działania

Dwa elementy śrubowe o wzajemnie uzupełniających się asymetrycznych profilach zamykają, a następnie sprężają powietrze znajdujące się pomiędzy nimi. Powietrze jest progresywnie sprężane podczas każdego obrotu. Wtłaczane powietrze wypełnia przestrzeń znajdującą się przed tłokami śrubowymi. Podczas obrotu wirników wlot powietrza zamyka się, więżąc określoną ilość powietrza. Wirniki kontynuują obrót, zmniejszając objętość pomiędzy żłobkami śrub a obudową. Zazębianie się wirników trwa do momentu, kiedy powietrze zostanie wypchnięte do otworu wylotowego.

Sprężanie – proces, w którym wzrasta ciśnienie układu (np. gazu w naczyniu lub w kanałach przepływowych sprężarki przepływowej). Sprężanie można przeprowadzać w różnych warunkach, ale w teorii maszyn cieplnych szczególne znaczenie odgrywają niektóre przemiany charakterystyczne (przedstawione poniżej). Procesem odwrotnym do sprężania jest rozprężanie.Sprężarka wyporowa to urządzenie działające na zasadzie tłoka przemieszczającego się w zamkniętym cylindrze. Zmniejszająca się objętość powietrza powoduje wzrost ciśnienia w cylindrze. Najprostszym przykładem sprężarki wyporowej jest pompka rowerowa, gdzie powietrze jest zasysane do cylindra i sprężane przez poruszający się tłok. Sprężarka tłokowa ma tę samą zasadę działania przy czym ruch tłoka do przodu i do tyłu powodowany jest przez połączony z nim trzpień i wał korbowy. Jeżeli tylko jedna strona tłoka jest używana przy sprężaniu to jest to nazywane sprężaniem jednostronnym, a jeżeli używana są przy tym obie strony, górna i dolna, to jest to sprężanie dwustronne. Stosunek ciśnień jest to stosunek między ciśnieniem bezwzględnym po stronie wlotowej i wylotowej sprężarki. Zgodnie z tą zasadą maszyna, która zasysa powietrze przy ciśnieniu atmosferycznym i spręża je do wartości 7 bar nadciśnienia pracuje ze współczynnikiem ciśnień (7 + 1) / 1 = 8.

Dmuchawy odśrodkowe[ | edytuj kod]

Dmuchawy odśrodkowe zwane również turbodmuchawami to urządzenia sprężające gazy, które charakteryzują się przepływem promieniowym. Zasada ich działania jest identyczna jak w przypadku sprężarek odśrodkowych. W zastosowaniach przemysłowych stosowane są następujące odmiany dmuchaw odśrodkowych:

Dyfuzor – kanał przepływowy z rosnącym przekrojem poprzecznym, np. stożkowo rozszerzający się lub spiralny odcinek rury, kanał międzyłopatkowy ograniczony łopatkami sprężarki przepływowej lub pompy wirowej. W dyfuzorze (w wyniku wzrostu przekroju poprzecznego) następuje spowolnienie przepływu płynu, co odpowiada przemianie energii kinetycznej strumienia w energię ciśnienia.
 • Jedno lub wielostopniowe dmuchawy turbinowe z przekładnią wewnętrzną smarowaną olejem - występuje w nich regulacja przepływu za pomocą zmiennej prędkości obrotowej napędu lub nastawy dyfuzora zbudowanego z palisady łopatek o zmiennej geometrii.
 • Bezolejowe, wysokoobrotowe dmuchawy turbinowe ze zintegrowanym napędem o zmiennej prędkości obrotowej - najpopularniejsze ich odmiany to urządzenia z łożyskami magnetycznymi oraz urządzenia z łożyskami powietrznymi.
 • Dmuchawy bocznokanałowe[ | edytuj kod]

  Dmuchawy bocznokanałowe to bezolejowe urządzenia wyporowe sprężające powietrze oraz inne gazy do niewielkiego nadciśnienia jak też do wytwarzania określonego podciśnienia. Urządzenia te najczęściej wytwarzane są w całości z odpowiedniego stopu aluminium. Wirnik dmuchawy osadzony jest bezpośrednio na wale silnika, pracując bezstykowo w obudowie. Zasada działania

  Zasada działania tych dmuchaw oparta została na teorii przepływu zwrotnego polegającego na zamianie energii kinetycznej przepływającego gazu na ciśnienie. Wirujący wirnik zasysa między parę łopatek określoną objętość powietrza i wpycha ją w wyniku działania siły odśrodkowej do górnej części przestrzeni międzyłopatkowej. Pchane powietrze jest wyrzucane w tzw. kanał boczny – wylot. Minimalne luzy występujące pomiędzy wirnikiem a obudową zapewniają wyeliminowanie tarcia i konieczność smarowania przestrzeni roboczej. Dmuchawy dostarczają bezolejowe i praktycznie pozbawionego pulsacji powietrze.

  Zastosowanie dmuchaw[ | edytuj kod]

  Dmuchawy znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, transporcie pneumatycznym, w zakładach chemicznych. Są również stosowane jako pompy próżniowe, oraz dmuchawy tłoczące powietrze w organach piszczałkowych. Ważnym elementem zastosowania dmuchaw są również napowietrzanie zbiorników i piaskowników w oczyszczalni ścieków, a także mycie filtrów piaskowych do uzdatniania wody pitnej czy też napowietrzania zbiorników hodowlanych ryb i basenów. Zastosowanie dmuchaw występuje również w rolnictwie. Dzięki temu powstało unikalne rozwiązanie jednostek próżniowych ze wstępnym chłodzeniem do zastosowania w liniach udojowych. Zastosowanie dmuchaw w rolnictwie to przede wszystkim: jednostki specjalne dla linii mlecznych, podciśnienie ze wstępnym chłodzeniem, transport pneumatyczny sypkich mieszanek paszowych, transport w technologii suszenia i nadmuchu powietrza, w połączeniu z wymiennikiem ciepła jako źródła gorącej wody.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  https://blowtech.com.pl/dmuchawy/

  Reklama