• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • DiffServ

  Przeczytaj także...
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.Trasowanie (ang. routing, pol. ruting, rutowanie) – w informatyce wyznaczanie trasy i wysłanie nią pakietu danych w sieci komputerowej. Urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem – jego rolę może pełnić np. komputer stacjonarny czy oddzielne dedykowane urządzenie.
  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

  DiffServ (Differentiated Services) to architektura sieci pozwalająca na gwarantowanie jakości usług przesyłania danych (ang. QoS, Quality of Service) w sieciach IP.

  Celem stworzenia usług zróżnicowanych Diffserv przez IETF było obmyślenie skalowalnego mechanizmu klasyfikowania ruchu w jednostki zagregowane, które ostatecznie umożliwią każdą jednostkę zagregowaną traktować w odrębny sposób, zwłaszcza, jeśli w sieci występują braki zasobów, takich jak odpowiedniej szerokości pasma i wielkości bufora. Jednym z głównych założeń w Diffserv było stworzenie alternatywnego mechanizmu do rozróżniania usług w Internecie, osłabiając problem skalowalności występujący w modelu IntServ.

  Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.Integrated Services (w jęz. ang.: usługi zintegrowane, w skrócie: IntServ) – jeden z mechanizmów zapewniających jakość usług (ang. Quality of Service).

  Zapewnianie jakości usług nie odbywa się na poziomie pojedynczego połączenia, lecz na poziomie pewnej klasy (grupy) połączeń. Grupa robocza Diffserv zdefiniowała w nagłówku IP pole Differentiated Services (pole DS). DS składa się z sześciu bitów, które są częścią nagłówka IP formalnie znanego jako oktet TOS (ang. Type Of Service). DiffServ wykorzystuje bity ToS w celu przenoszenia informacji o aplikacji. O atrakcyjności DiffServ i TOS decyduje możliwość zmiany bitów TOS w czasie wędrówki pakietu od węzła do węzła, zapobiegając sytuacji kiedy wszystkie aplikacje nadadzą sobie najwyższy priorytet – wtedy priorytety tracą swój sens.

  Skalowalność (ang. scalability) - zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych.QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.

  Usługi Diffserv pozwalają w polu DS wskazać tylko skończoną liczbę klas usług. Główną zaletą podejścia Diffserv jest skalowalność. Zasoby są przydzielane na podstawie klas, a liczba stanów (instancji) informacji rośnie wraz z liczbą klas, zaś wolniej wraz z ilością strumieni aplikacyjnych. Model Diffserv rozwiązuje problem zarządzania ruchu tylko na odcinku do następnego skoku. Model sterowania Diffserv składa się ze zbioru mechanizmów sterowania mikroinżynieriami ruchu (mikro-TE). Inne możliwości inżynierii ruchu, takie jak zarządzanie przepustowością (włączając w to sterowanie trasowaniem), są również wymagane w celu dostarczenia akceptowanej jakości usługi w sieci Diffserv.

  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.

  Architektura DiffServ jest obecnie uważana za jedyną pozwalającą na zapewnienie ścisłych gwarancji QoS w sieci IP.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Integrated Services
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.754 sek.