Diedowszczyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Diedowszczyna (ros. дедовщина) – zorganizowany i rytualny system znęcania się nad żołnierzami młodszych roczników w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Diedowszczyna jest odpowiednikiem znanej w polskiej armii fali.

Dezercja (łac. desertio (opuszczenie), ang. desertion, fr. désertion, niem. Fahnenflucht, szw. desertering) jest podlegającym karze przestępstwem, samowolnym uchyleniem się od obowiązków wojskowych w czasie wojny lub pokoju. Żołnierz taki jest zwany dezerterem. Występek jest tak dawny jak armie świata, był znany w starożytnej Grecji i Rzymie. Do XIX wieku dezercja była z reguły karana śmiercią, w tym stuleciu wprowadzono w wojskowych kodeksach karnych rozróżnienie między dezercją a samowolnym oddaleniem się od oddziału, co utrzymało się do dziś.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

Fizyczna przemoc i ciężkie warunki służby są głównym powodem samobójstw i dezercji w rosyjskiej armii. Żołnierze starszych roczników powszechnie wykorzystują swoją silniejszą pozycję. Wcieleni do służby nowi żołnierze poddawani są zwykle tradycyjnym w armii rosyjskiej, często okrutnym, „otrzęsinom” polegających na poniżaniu i biciu. Często w diedowszczynie uczestniczą oficerowie lub odbywa się ona za ich przyzwoleniem.

Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.Samobójstwo (łac. suicidium, od sui caedere, „zabić się”) – celowe działanie mające na celu odebranie sobie życia. Samobójstwo wynika często z uczucia smutku, które w wielu przypadkach jest rezultatem zaburzeń psychicznych takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, alkoholizm lub uzależnienie od środków odurzających. Stresory takie jak problemy finansowe lub problemy w zakresie relacji międzyludzkich również odgrywają istotną rolę. Próby zapobiegnięcia samobójstwu obejmują ograniczenie dostępu do broni palnej, leczenie zaburzeń psychicznych, w tym uzależnienia od środków odurzających, a także poprawę sytuacji ekonomicznej.

W Armii Radzieckiej, a obecnie również rosyjskiej, szykanowani przez starszych kolegów młodzi żołnierze często dezerterują, nie mogąc znieść warunków służby. Liczne są również przypadki, kiedy zdesperowani dezerterzy przed ucieczką z jednostki zabijają prześladujących ich „dziadków”. Obławy za dezerterami-mordercami kończą się często ich zastrzeleniem przez służby bezpieczeństwa.

Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.

Diedowszczyna do dziś dnia jest praktykowana w armii rosyjskiej, pomimo zapewnień władz o zlikwidowaniu tego zjawiska.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Marcin Łuniewski, DZIADKOWIE ZNÓW BIJĄ, „Rzeczpospolita”, nr 42 (11893), 21 lutego 2021, s. 16-18.
 2. Brutalna fala w rosyjskiej armii, RMF24.pl [dostęp 2021-02-20] (pol.).
 3. Rosja: Armia planuje zainstalować kamery wideo w koszarach, Money.pl [dostęp 2021-02-21] (pol.).
 4. Kolejny rosyjski żołnierz zdezerterował do Gruzji, wydarzenia.interia.pl [dostęp 2021-02-21] (pol.).
 5. Seryjne zabójstwo po próbie gwałtu w rosyjskiej armii. Powrót "fali", defence24.pl [dostęp 2021-02-20] (pol.).
 6. Remigiusz Kasprzycki, Ucieczki do Polski żołnierzy z krajów sąsiednich w latach 1920–1939, „Przegląd Nauk Historycznych”, Tom 16 Nr 1 (2017), s. 217-256.
 7. Rosyjscy żołnierze uciekli z jednostki, bo nie chcieli walczyć w Donbasie, „Gazeta Wyborcza” [dostęp 2021-04-05].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krzysztof Laskowski: Przestępczość wśród żołnierzy w Federacji Rosyjskiej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1(233)/2005.
 • Ryszard Szynowski: Patologie społeczne w siłach zbrojnych Rosji, „Myśl Wojskowa” nr 5/2006.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Iwo Cyprian Pogonowski: Okrucieństwo w rosyjskiej armii?
 • Wojskowy Przegląd Prawniczy – (WPP) to czasopismo poświęcone zagadnieniom głównie prawa karnego wojskowego. Czasopismo wydawane od marca 1928 do wybuchu wojny, po której wznowiło działalność w 1945 roku. Aktualnie wydawany przez Naczelną Prokuraturę Wojskową.Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Myśl Wojskowa (MW) – czasopismo fachowo-wojskowe; dwumiesięcznik. Powstało w 1950 i nieprzerwanie ukazywał się do 2006. W styczniu 2007, nawiązując do przedwojennej tradycji, przekształcono "Myśl Wojskową" w Kwartalnik Bellona. Wychodziła również Myśl Wojskowa o klauzuli "Tajne". W odróżnieniu od białych okładek jawnej wersji posiadała charakterystyczne czerwone okładki.
  Otrzęsiny – rytualna inicjacja do grupy pełniąca niekiedy rolę obrzędu przejścia, czy osiągnięcia dojrzałości; często polega ona na nękaniu, znęcaniu oraz upokarzaniu niższych hierarchią osób, przy czym obejmuje zarówno fizyczną przemoc, jak i psychiczne poniżanie. W zamierzeniu otrzęsiny mają na celu integrację nowego członka z grupą; wtedy otrząsana osoba zwykle staje się pełnoprawnym członkiem danej społeczności, bądź służą one ustaleniu lub zaznaczeniu relacji między nowymi a starymi członkami grupy. Zjawisko to może przyjmować dużą skalę i stanowić niebezpieczeństwo dla otrząsanych, w szczególności, gdy odbywa się bez wiedzy przełożonych lub opiekunów – wtedy proces ten nazywa się pejoratywnym terminem „fala” (zob. fala w wojsku); w szkołach częściej mówi się wtedy o „koceniu” (zob. przemoc w szkole).
  Iwo Cyprian Pogonowski (ur. 3 września 1921 we Lwowie) – inżynier budowlany i przemysłowy, autor atlasów i słowników, publicysta polonijny, krewny Stefana.
  Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej (ros. Вооружённые Си́лы Росси́йской Федера́ции) – siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Zostały utworzone po rozpadzie Związku Radzieckiego. W dniu 7 maja 1992 na mocy ustawy Prezydenta Federacji Borysa Jelcyna utworzone zostało rosyjskie Ministerstwo Obrony dla wszystkich oddziałów armii wchodzących w skład RFSRR. Federacja Rosyjska należy do mocarstw nuklearnych.

  Reklama