Diecezja suburbikarna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Diecezja suburbikarna (łac. ecclesia suburbicaria) – szczególny rodzaj diecezji Kościoła rzymskokatolickiego, występujący wyłącznie na terenie Włoch, w okolicach Rzymu. Formalnie istnieje siedem takich diecezji, w praktyce jest ich sześć, ponieważ diecezja Ostii ma obecnie nieco odmienny status od pozostałych sześciu i jest de facto tylko tytularną stolicą biskupią.

Diecezja Velletri-Segni - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech, a dokładniej w Lacjum. Została erygowana 5 maja 1914, w wyniku reorganizacji diecezji Ostia-Velletri. Początkowo nosiła nazwę diecezja Velletri, w 1981 dopisano do niej Segni. Obecny zapis nazwy został ustalony w 1986 roku, po niewielkiej korekcie interpunkcyjnej. Jest jedną z diecezji suburbikarnych, co oznacza, iż posiada równocześnie zwykłego biskupa ordynariusza (od 2006 bp Vincenzo Apicella) oraz biskupa tytularnego z grona kardynałów-biskupów (od 2005 kard. Francis Arinze).Diecezja Albano - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech, a dokładniej w Lacjum. Została erygowana w IV wieku. Należy do metropolii rzymskiej. Jest jedną z diecezji suburbikarnych. Jak niemal każda z takich diecezji posiada normalnego biskupa diecezjalnego, którym od 2004 jest Marcello Semeraro, ale również biskupa tytularnego z grona kardynałów-biskupów. Tym ostatnim jest kardynał Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Geneza i charakterystyka[ | edytuj kod]

Członowie Kolegium Kardynalskiego podzieleni są na trzy stopnie, odpowiadające trzem stopniom święceń. Najniższy stanowią kardynałowie diakoni, wyżej sytuują się kardynałowie prezbiterzy, a najwyższą grupę stanowią kardynałowie biskupi, których w jednym czasie jest maksymalnie sześciu. Zwykle są nimi dostojnicy sprawujący najwyższe urzędy w Kurii Rzymskiej, w tym dziekan Kolegium Kardynalskiego. Przez wiele wieków każdy z kardynałów biskupów był jednocześnie ordynariuszem jednej z diecezji położonych w pobliżu Rzymu. Diecezje te zwane są diecezjami suburbikarnymi. Ich szczególny status jest poświadczony już w pierwszej połowie VIII wieku, a w 1059 otrzymali oni prawo wyboru papieża (początkowo wyłączne, z czasem dzielono z kardynałami niższych stopni). Początkowo kardynałów biskupów było siedmiu, a w XII wieku ich liczba została zredukowana do sześciu. W roku 2018 papież Franciszek poszerzył grono kardynałów biskupów o czterech hierarchów, jednak żadnemu z nowo mianowanych nie przydzielono diecezji suburbirkanej.

Biskup diecezjalny – biskup, któremu powierzono aktualnie istniejącą diecezję. Potocznie wobec biskupa diecezjalnego używa się również określenia biskup ordynariusz.Jan XXIII (łac. Ioannes XXIII, właśc. Angelo Giuseppe Roncalli; ur. 25 listopada 1881 w Sotto il Monte, zm. 3 czerwca 1963 w Watykanie) – patriarcha Wenecji (1953-1958), papież i 3. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 28 października 1958 do 3 czerwca 1963, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Kardynałowie biskupi często nie byli w stanie poświęcać wystarczająco dużo czasu swoim diecezjom, bowiem pochłaniała ich praca w Watykanie. Dlatego ustanawiano dla nich biskupów pomocniczych, którzy de facto sprawowali w diecezjach samodzielne rządy. W 1910 papież Pius X w konstytucji apostolskiej Apostolicae Romanorum wprowadził obowiązek powoływania takiego biskupa pomocniczego dla każdej z diecezji suburbikarnych. W 1962 papież Jan XXIII przeprowadził kolejny etap reformy diecezji suburbikarnych, wydając w tej sprawie motu proprio Suburbicariis sedibus. W dokumencie tym zarządził, aby diecezje te miały biskupów ordynariuszy powoływanych na normalnych zasadach. Równocześnie utrzymał prawo kardynałów-biskupów do tytułowania się biskupami tych diecezji.

Dziekan Kolegium Kardynalskiego – przewodniczący Kolegium Kardynalskiego w Kościele rzymskokatolickim, zawsze w randze kardynała biskupa. Do jego zwyczajowych zadań należy m.in. przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym po śmierci papieża, odprawianie mszy na rozpoczęcie konklawe i przewodniczenie obradom konklawe. Zgodnie z paragrafem 4 kanonu 352 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 dziekan Kolegium Kardynalskiego zobowiązany jest do stałego zamieszkania w Rzymie.Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.

Tym samym diecezje suburbikarne są dziś jedynymi w Kościele katolickim, które równocześnie są zwykłymi diecezjami terytorialnymi i zarazem stolicami tytularnymi, przy czym ordynariuszem i biskupem tytularnym są zawsze dwie różne osoby. Nie dotyczy to diecezji Ostii, która w 1966 przeszła pod jurysdykcją wikariatu diecezji rzymskiej (administratorem apostolskim jest wikariusz rzymski). Od tego czasu, choć formalnie nadal jest wymieniana jako jedna z diecezji suburbikarnych, faktycznie stanowi tylko stolicę tytularną, zajmowaną przez dziekana Kolegium Kardynałów obok jego pierwotnie nadanej diecezji suburbikarnej.

Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.Diecezja Frascati - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech, a ściślej w Lacjum. Jest jedną z diecezji suburbikarnych, co oznacza, iż ma równocześnie biskupa ordynariusza (od lipca 2009 bp Rafaello Martinellii) i biskupa tytularnego z grona kardynałów-biskupów (od 2008 kard. Tarcisio Bertone SDB). Diecezja została erygowana w III wieku.

Lista diecezji[ | edytuj kod]

Krąg diecezji suburbikarnych był zmienny na przestrzeni wieków. Obecnie zaliczają się do nich:

 • Diecezja Albano
 • Diecezja Frascati
 • Diecezja Palestrina
 • Diecezja Porto-Santa Rufina
 • Diecezja Sabina-Poggio Mirteto
 • Diecezja Velletri-Segni
 • Diecezja Ostii.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hans Walter Klewitz: Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstad 1957, s. 24-47.
  2. Nowi kardynałowie-biskupi - Vatican News, www.vaticannews.va [dostęp 2020-01-07] (pol.).
  3. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Suburbicarian Dioceses. [dostęp 2010-12-22].
  4. The Cardinals of the Holy Roman Church - Guide. [dostęp 2010-12-22].
  5. Diecezja Ostii w bazie catholic-hierarchy.org (ang.)
  Pius X (łac. Pius X, właśc. Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso, zm. 20 sierpnia 1914 w Rzymie) – papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914, święty Kościoła katolickiego.Diecezja Palestrina - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech, a dokładniej w Lacjum. Została erygowana w IV wieku, obecne granice uzyskała w 2002 roku. Jest jedną z diecezji suburbikarnych. W praktyce oznacza to, iż równocześnie posiada zwykłego biskupa ordynariusza (od marca 2005 jest nim bp Domenico Sigalini) oraz biskupa tytularnego z grona kardynałów-biskupów (od 2009 kard. José Saraiva Martins CMF).
  Warto wiedzieć że... beta

  Kolegium Kardynałów, Kolegium Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego (Collegium Cardinalium Sanctae Romanae Ecclesiae) – ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem. Kolegium Kardynałów zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża. Po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej kolegium to zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża.
  Motu proprio (łac. z własnej inicjatywy) – list papieski o charakterze dekretu powstały z inicjatywy własnej papieża.
  Diecezja Sabina-Poggio Mirteto - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech, a dokładniej w Lacjum. Jest jedną z diecezji suburbikarnych, co w praktyce oznacza, iż posiada równocześnie biskupa tytularnego z grona kardynałów-biskupów (od grudnia 2002 jest nim kard. Giovanni Battista Re, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Biskupów) oraz normalnego biskupa diecezjalnego. 10 czerwca został nim mianowany bp Ernesto Mandara zastępując tym samym dotychczasowego ordynariusza, bp Lino Fumagalli, który 27 lutego 2011 został przeniesiony przez papieża do diecezji Viterbo.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Diecezja Porto-Santa Rufina - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech, a dokładniej w Lacjum. Jest jedną z diecezji suburbikarnych, co w praktyce oznacza, iż posiada równocześnie zwykłego biskupa ordynariusza (od 2002 bp Gino Reali) oraz biskupa tytularnego z grona kardynałów-biskupów (od 1998 kard. Roger Etchegaray). Została ustanowiona w III wieku jako diecezja Porto. W roku 1119 połączyła się z diecezją Santa Rufina, która to stolica została dopisana do jej nazwy. Dzisiejszy zapis nazwa diecezji uzyskała w roku 1986, gdy przeprowadzono korektę o charakterze interpunkcyjnym.
  Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół miejski ok. 3 800 000).
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama