Dictionary of American Naval Fighting Ships

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Danfs.jpg

Dictionary of American Naval Fighting Ships (w skrócie DANFS) z ang. Słownik okrętów amerykańskich – publikacja będąca podstawowym źródłem informacji o każdym z okrętów wykorzystywanym kiedykolwiek przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. Choć w nazwie pojawia się słowo „słownik” to w rzeczywistości jest ona bardziej specjalistyczną „encyklopedią”. W DANFS wraz z opisami głównych okrętów amerykańskich umieszczono dodatki o mniejszych jednostkach pływających, historii okrętów Marynarki Wojennej Skonfederowanych Stanów Ameryki, oraz wiele różnych artykułów o okrętach. DANFS jest publikowany przez Naval Historical Center (Centrum Historyczne Marynarki Wojennej – NHC) i udostępniany w postaci książkowej oraz w postaci witryny internetowej.

Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.

Publikacje[ | edytuj kod]

Słownik został początkowo opublikowany w siedmiu tomach z okrętami posegregowanymi po nazwach w porządku alfabetycznym, począwszy od 1959 (A-B) do 1981 (T-Z). W 1991 wydano poprawioną wersję tomu pierwszego, który zawierał jedynie opisy okrętów o nazwach zaczynających się na literę A. Odkąd nakład pierwszego tomu z 1959 został wyczerpany informacje na temat okrętów o nazwach zaczynających się na literę B stały się trudno dostępne.

Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.

Początkowo była dostępna tylko publikacja w formie książkowej, ale nakładem pracy autorów witryny internetowej Hazegray website przeniesiono ją do postaci elektronicznej jako witrynę World Wide Web. Założeniem projektu jest bezpośrednie przeniesienie całego DANFS ze zmianami ograniczonymi jedynie do poprawek błędów drukarskich i not o niezgodnych z rzeczywistością faktach zawartych w książce. Później Centrum Historyczne Marynarki Wojennej (NHC) przedstawiło własną wersję DANFS przeniesioną do wersji elektronicznej przy pomocy technik OCR i ręcznego przepisywania. Jakość tej publikacji jest ogólnie dobra, chociaż wciąż występują w niej błędy. NHC ciągle uzupełnia dane w internetowej wersji DANFS poprawiając błędy i wypełniając braki powstałe w okresie od publikacji słownika do dnia dzisiejszego. Centrum Historyczne uzupełnia dane o okrętach w następującym porządku: okręty pozostające w służbie, okręty wprowadzone do służby po opublikowaniu wydania książkowego (dane brakujące), okręty wycofane ze służby po opublikowaniu książkowej wersji (dane niekompletne) i na końcu uzupełnia dane o najstarszych okrętach. Jednocześnie NHC rozpoczęło również zamieszczony w witrynie DANFS projekt pokrewny o historii okrętów i dokładnym przebiegu ich służby (Ship History/Command Operations Reports i Ship History Reports for Decommissioned Ships).

United States Navy – marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych; jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych – w tym Korpusu Piechoty Morskiej – do prowadzenia działań bojowych na morzu. W szczególności, zadaniem marynarki i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych jest poszukiwanie i niszczenie nieprzyjacielskich sił morskich oraz powstrzymywanie jego handlu morskiego; w celu zdobycia i utrzymania ogólnej przewagi morskiej; kontroli obszarów morskich o żywotnym znaczeniu, ochrony żywotnych linii żeglugowych; ustanowienia i utrzymania lokalnej przewagi (w tym powietrznej) w obszarze działań morskich; zajmowanie i obrona baz morskich; oraz przeprowadzanie operacji lądowych i powietrznych niezbędnych do prowadzenia kampanii morskich.OCR (ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki).


Podstrony: 1 [2] [3]
Reklama