• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dichromiany

  Przeczytaj także...
  Kwas chromowy (nazwa Stocka: kwas chromowy(VI)), H2CrO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. Powstaje w wyniku reakcji tlenku chromu(VI) z wodą:Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.
  Odczynnik Cornfortha (dichromian pirydyniowy) – silny utleniacz stosowany w chemii organicznej
  Obszary dominacji jonów chromianowych w zależności od pH i stężenia

  Dichromiany, MI2Cr2O7 – grupa związków chemicznych, sole kwasu dichromowego (H2Cr2O7).

  Dichromian amonu, (NH4)2Cr2O7 (nazwa Stocka: dichromian(VI) amonu)– nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu dichromowego i amoniaku.Dichromian sodu, Na2Cr2O7 − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i sodu. Jest związkiem trującym, a jego pył drażni błony śluzowe.

  W temperaturze pokojowej są to substancje krystaliczne o zabarwieniu ciemnopomarańczowym. W środowisku alkalicznym przechodzą w chromiany (sole kwasu chromowego, H2CrO4). Zakwaszenie powoduje odtworzenie jonu dichromianowego.

  Dichromian potasu, K2Cr2O7 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu. Jest trujący i rakotwórczy.Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Nazewnictwo
 • nazwy systematyczne (addytywne):
 • heptaoksydodichromiany(2−) Cr2O2−7
 • μ-oksydo-bis(trioksydo)chromiany(2−) O3CrOCrO2−3
 • nazwa tradycyjna: dichromiany (daw. dwuchromiany)
 • nazwa Stocka: dichromiany(VI)
 • Przykłady
 • dichromian potasu
 • dichromian sodu
 • dichromian amonu
 • dichromian pirydyniowy (odczynnik Cornfortha)
 • Chrom (Cr, łac. chromium) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z bloku d układu okresowego. Ma 13 izotopów, od Cr do Cr, z czego trwałe są izotopy 50, 52, 53 i 54. Został odkryty w roku 1797 przez Louisa Nicolasa Vauqellina.Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.606 sek.