• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dewahuti

  Przeczytaj także...
  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.Kalpa (skt.), eon – termin z zakresu kosmologii hinduistycznej i buddyjskiej oznaczający określony zakres czasu, różny dla każdej z religii.
  Mukti (dewanagari मुक्ति) – termin filozofii indyjskiej oznaczający wyzwolenie w doktrynach Upaniszad oraz wedanty.

  Dewahuti (dewanagari देवहूति, trl. devahūti, ang. Devahuti) – córka pierwszego Manu obecnej kalpy zwanego Swajambhuwa Manu (dewanagari स्वायम्भुव मनु, trl. svāyambhuva manu, ang. Svayambhuva Manu, tłum. samozrodzony lub samomanifestujący) oraz jego żony Śatarupy (dewanagari शतरूप, trl. śatarūpa, ang. Shatarupa, tłum literalnie śata-rūpa = posiadająca sto form).

  Manu (sanskryt मनु , trl. manu) – praojciec ludzkości i prawodawca w hinduizmie. Manu żyje przez okres jednej manwantary. W czasie jednego dnia Brahmy (jednej kalpy) pojawia się 14 kolejnych Manu. Manu stoi na straży prawidłowego funkcjonowania wszechświata poprzez określanie obowiązujących w nim praw.Kardama, Kardama Muni (dewanagari कर्दम, trl. kārdama) – jeden z synów Brahmy, wielki starożytny natchniony mędrzec indyjski (maharyszi - dewanagari महर्षि trl. maharṣi, ang. Maharishi).

  Pochodzenie i postacie powiązane[ | edytuj kod]

  Pochodzenie[ | edytuj kod]

  Brahma w początkowym okresie tworzenia w celu zwiększenia populacji wszechświata podzielił swoje ciało na dwie części. Jedna część, to męski aspekt kreacji znany jako Swajambhuwa Manu, a druga część, to żeński aspekt kreacji znany jako Śatarupa. Z ich seksualnego związku zrodziła się Dewahuti i jej rodzeństwo: dwóch braci Prijawrata (dewanagari प्रियव्रत, trl. priyavrata, ang. Priyavrata) i Uttanapada (dewanagari उत्तानपादज, trl. uttānapādaja, ang. Uttanapada) oraz dwie siostry Akuti (dewanagari आकूति, trl. ākūti, ang. Akuti) i Prasuti (dewanagari प्रसूति, trl. prasūti, ang. Prasuti).

  Tapas – w sanskrycie dosłownie "żar", w religii wedyjskiej typ bardzo archaicznej praktyki ascetycznej polegającej na wznieceniu "wewnętrznego ognia" . Tapas pojmowano trojako, jako posty, kontrolę oddychania i recytację wedyjskich hymnów .Narada, Narada muni (Sanskryt: नारद मुनी, nārada munī) – inkarnacja, awatara Wisznu, wędrowny mędrzec (ryszi), asceta , syn Brahmy, wieczny brahmaćarin. Zaliczany jest do grupy dewarszich . Podróżując z wynalezionym przez siebie instrumentem - winą - po całym wszechświecie naucza bhaktijogi.

  Mąż i potomstwo[ | edytuj kod]

 • Swajambhuwa Manu bardzo kochał swoją córkę Dewahuti i pragnął znaleźć dla niej odpowiedniego męża. Z radą mędrca Narady udał się do pustelni Kardamy Muniego i poprosił go aby przyjął Dewahuti za swoją żonę. Kardama Muni, chociaż był znany jako wielki asceta mieszkający samotnie i praktykujący, nad brzegiem rzeki Saraswati, przez tysiące lat wyrzeczenia. Jednak wypełniając wolę Brahmy, chętnie zgodził się przyjąć szlachetną i piękną Dewahuti za żonę. W ten sposób mógł realizować wolę ojca i zaludniać świat przez niego stworzony.
 • Ze związku Dewahuti i Kardamy Muniego zrodzonych zostało 9 córek i jeden syn:
 • Recepcja w literaturze hinduistycznej[ | edytuj kod]

  Według Bhagawatapurany Dewahuti była nagrodą dla maharsziego Kardamy za jego wieloletnie pokuty. Wiszu obiecał Kardamie, iż spłodzi dziewięć wspaniałych córek, które zostaną żonami wybitnych mędrców i również będą miały swój udział w zaludnianiu świata. Kardama miał spłodzić również jednego syna, który stanie się kolejnym wcieleniem Wisznu. W stosownym czasie, po zrealizowaniu przez Kardamę Muniego prośby Brahmy, udał się on ponownie do lasu aby doskonalić się w samorealizacji, zostawiając Dewahuti pod opieką Wisznu zrodzonego w ciele ich syna Kapili. Kapila opiekując się swoją matką nauczył ją jogicznych technik, dzięki którym Dewahuti osiągnęła mukti.

  Tłumaczenie lub inaczej przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym również wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo "tłumaczenie" można rozumieć zarówno jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W drugim znaczeniu, tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.Muni (sanskryt मुनि , "milczący" , od "mauna" - cisza) – termin określający medrców pustelników i indyjskich ascetów . Mędrcy tego typu nie posiedli wiedzy o prawdzie istnienia na podstawie nauk tekstów lecz poprzez samorealizację .

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Śrimad Bhagavatam canto 3.12.54 (ang.). vedabase.com. [dostęp 2012-01-17].
  2. Śrimad Bhagavatam canto 3.12.52 (ang.). vedabase.com. [dostęp 2012-01-17].
  3. Śrimad Bhagavatam canto 3.12.56 (ang.). vedabase.com. [dostęp 2012-01-17].
  4. Bhagawatapurana C-3.22.11, Małżeństwo Kardamy i Dewahuti. biblioteka.nama-hatta.pl. [dostęp 2012-09-04].
  5. Bhagawatapurana C-3.24.19, Wyrzeczenie Kardamy Muniego. biblioteka.nama-hatta.pl. [dostęp 2012-09-04].
  6. Bhagawatapurana C-3.21, Rozmowa Manu i Kardamy. biblioteka.nama-hatta.pl. [dostęp 2012-09-04].
  Dewanagari (देवनागरी, z sanskr. Devanāgarī; deva "bóg" + nagari) – pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali.Bhagawatapurana – piąta purana według tradycyjnego spisu, zwana "Śrimad-Bhagavatam", czy też bhagavata. Śrimad-Bhagawatam jest osobistym komentarzem do Wedantasutry, napisanym przez Śri Wjasadewę. Zostało ono napisane w dojrzałym okresie jego duchowego życia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Saraswati – nazwa wyschniętej ok. 2500-2000 r. p.n.e. rzeki w zachodnich Indiach w pobliżu współczesnej granicy z Pakistanem w stanie Gudźarat, na wschód od rzeki Indus. Wypływała z lodowców Himalajów i wpadała do Morza Arabskiego w miejscu, gdzie dziś jest solnisko Wielki Rann na spornym terytorium pomiędzy Pakistanem a Indiami. W dolnym biegu miała prawdopodobnie nawet od 3 do 10 km szerokości. Podejrzewa się, że rzeka wyschła w wyniku ruchów tektonicznych Ziemi, które mogły spowodować takie zmiany koryta, że wody Saraswati przejęły inne rzeki. Współczesna rzeka Saraswati, która również zasila bagna Rann of Kutch, jest znacznie mniejsza i znajduje się jeszcze dalej na wschód, natomiast korytem antycznej Saraswati płynie okresowa rzeka Ghaggar-Hakra.
  Ascetyzm, asceza (stgr. ἄσκησις askezis – pierwotnie "ćwiczenie, trening" ) – praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości i aktywności życiowych w celu osiągnięcia świętości, czystości i doskonałości duchowej i zbawienia. Potocznie ascetyzm kojarzy się z ograniczeniem doświadczania przyjemności oraz zaspokajania potrzeb cielesnych, jak jedzenie czy sen, a także z dyscypliną wewnętrzną. Ludzi praktykujących zewnętrzne formy ascezy nazywa się ascetami. Uznaje się, że ascetyzm rozwinął się wraz ze zróżnicowaniem pojmowania struktur świata i sił działających w świecie. Motywem podejmowania go jest przekonanie, że natura ludzka i świat są w relacji antagonistycznej, i że duch poprzez odpowiedni wysiłek ma przezwyciężyć dominację świata materialnego. W chrześcijaństwie współczesnym zasadniczo porzucono ascezę polegającą na samoudręczaniu się lub poniżaniu na rzecz tzw. ascezy wewnątrzświatowej. Praktyki polegające na samoudręczeniu obecne są nadal w innych religiach.
  Brahma (dewanagari ब्रह्मा , tamil. பிரம்மா) – w hinduizmie wraz z Wisznu i Śiwą tworzy Trimurti. W każdym z niezliczonej ilości wszechświatów, stwarzanych przez Mahawisznu Brahma jest pierwszą, śmiertelną, żywą istotą, zrodzoną z formy virat - kwiatu lotosu, wyrastającego z jeziora umiejscowionego w pępku Garbhodakaśaji Wisznu, stąd bierze się jego inne imię Aja.
  Kapila (dewanagari स्वाहा, trl. kapila, ang. Kapila) – jeden z lila awatarów Wisznu. Według Bhagawatapurany Kapila narodził się jako jedyny syn Kardamy muniego (dewanagari कर्दम, trl. kārdama) oraz jego żony Dewahuti (dewanagari देवहूति, trl. devahūti, ang. Devahuti) będąc inkarnacją Wsznu. Canto 3.21.10 wskazuje, iż Kapila będący awatarem Wisznu jest autorem sankhjajogi i nie należy go mylić z innym Kapilą twórcą własnego systemu filozofii zwanej sankhją.
  Aśrama (dewanagari आश्रम , trl. āśrama, ang. ashram , w hindi trb. aśram) – indyjska pustelnia lub gurukula. Aśramy powstają w Indiach od starożytności. Najczęściej zakładane są przez mistrza duchowego (guru), nazywane są później od jego imienia. Jeden guru może mieć wiele aśramów, często w różnych miejscach świata.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.746 sek.