• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deklaracja filadelfijska

  Przeczytaj także...
  Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.Zabezpieczenia społeczne - system zinstytucjonalizowanych świadczeń materialnych i niematerialnych, które mają na celu zagwarantowanie oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkim członkom danej społeczności.
  Międzynarodowa Organizacja Pracy – MOP (ang. International Labour Organization – ILO, franc. Organisation Internationale du Travail – OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo – OIT) – organizacja zajmująca się problemami pracowniczymi: ograniczaniem pracy dzieci (szczególnie w niebezpiecznych branżach), ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń. Została utworzona 28 czerwca 1919 roku na paryskiej konferencji pokojowej jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Po II wojnie światowej stała się organizacją afiliowaną przy ONZ. Siedziba tej organizacji znajduje się w Genewie. W 1969 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.

  Deklaracja filadelfijska – dokument przyjęty 10 maja 1944 roku podczas dwudziestej szóstej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Filadelfii. W 1946 roku stała się, jako załącznik, częścią statutu Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwanego Konstytucją MOP.

  Tekst Deklaracji filadelfijskiej składa się z 5 rozdziałów dotyczących celów i zadań MOP, które mają wywierać wpływ na politykę państw członkowskich.

  I część zawiera podstawowy dekalog MOP, podkreślając 4 gruntowne zasady, a mianowicie:

  1. praca nie jest towarem
  2. wolność słowa i stowarzyszania się jest kluczowa dla trwałego postępu
  3. bieda gdziekolwiek stanowi zagrożenie dla dobrobytu wszędzie
  4. walkę przeciw niedostatkowi powinien podjąć każdy kraj, najlepiej przy współpracy z innymi.

  II część jest swoistą deklaracją założeń tworzących statut Międzynarodowej Organizacji Pracy. W części tej podkreśla się prawo do dobrobytu i rozwoju duchowego bez względu na rasę, wyznanie czy płeć, przy czym dążenie do zachowania tego prawa powinno stać u podstaw polityki krajowej i międzynarodowej.

  III część zawiera kwestie z zakresu prawa pracy, a w szczególności: zobowiązanie popierania pełnego zatrudnienia, podniesienia standardów pracy i życia, migracji zarobkowej, postępu technicznego, zabezpieczenia społecznego, ochrony życia i zdrowia, zamienności pokoleń, równego dostępu do edukacji i kultury.

  IV część zakłada współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, których działania są sprzeczne z założeniami MOP, w celu osiągnięcia wyznaczonych zadań.

  V część propaguje urzeczywistnianie zasad MOP przez wszystkie narody świata, z uwzględnieniem możliwości warunkowanych przez rozwój społeczny i gospodarczy.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Deklaracja filadelfijska
 • Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • ILO Constitution (ang.)
 • About the ILO – Origins and history (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.7 sek.