• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dawka terapeutyczna

  Przeczytaj także...
  Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.Dawka śmiertelna (ang. lethal dose, LD; łac. dosis letalis, DL) – oznaczenie toksyczności danej substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego. Wartość LD oznacza dawkę potrzebną do spowodowania śmierci określonego procenta badanych zwierząt określonego gatunku po jej wchłonięciu daną drogą. Dawkę śmiertelną zapisuje się zazwyczaj jako:
  Dawka promieniowania – zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe. Zwykle wyrażana w siwertach (jednostka SI) lub rentgenach (jednostka pozaukładowa). Badaniem metod pomiaru i określania dawek zajmuje się dozymetria. Wielkość dawek promieniowania mierzy się za pomocą dozymetrów.

  Dawka terapeutyczna, dawka lecznicza (łac. dosis therapeutica, DT, dosis curativa, DC) – ilość substancji chemicznej lub promieniowania jonizującego, która podana powoduje zmiany czynnościowe w granicach fizjologicznych wywołując pożądany efekt leczniczy (terapeutyczny).

  Skrót DT używany jest również dla dawki toksycznej/trującej (dosis toxica).

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Anna Wiela-Hojeńska: Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej z farmakologii ogólne (pol.). Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. [dostęp 2018-01-26].
  2. F. Himmelweit, Chemotherapy, Elsevier, 22 października 2013 (The Collected Papers of Paul Ehrlich; Volume III), s. 561, ISBN 978-1-4831-6490-8, OCLC 1039708809.???

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dawka śmiertelna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wojciech Kostowski, Zbigniew Herman: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Warszawa: PZWL, 2008, s. 14. ISBN 978-83-200-3724-1.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.72 sek.