To jest dobry artykuł

Data Encryption Standard

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DES (ang. Data Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy zaprojektowany w 1975 roku przez IBM na zlecenie ówczesnego Narodowego Biura Standardów USA (obecnie NIST). Od 1976 do 2001 roku stanowił standard federalny USA, a od roku 1981 standard ANSI dla sektora prywatnego (znany jako Data Encryption Algorithm). Od kilku lat uznawany jest za algorytm niezapewniający odpowiedniego bezpieczeństwa, głównie ze względu na niewielką długość klucza, która sprawia, że jest bardzo podatny na atak siłowy. W 2001 roku w USA został zastąpiony w ramach standardu federalnego przez AES. Jest jednym z najlepiej przeanalizowanych algorytmów szyfrujących.

Grupa – jedna ze struktur algebraicznych: zbiór niepusty, na którym określono pewne łączne działanie dwuargumentowe wewnętrzne, dla którego istnieje element odwrotny do każdego elementu oraz element neutralny. Można powiedzieć, że grupą jest monoid, w którym każdy element ma element odwrotny. Dział matematyki badający własności grup nazywa się teorią grup.DESX jest prostą modyfikacją szyfru DES (a dokładniej - innym sposobem wykorzystania DES-a). Przy szyfrowaniu DESX stosujemy następujące kroki:

Historia[ | edytuj kod]

DES powstał jako część zapoczątkowanego w 1972 roku przez Narodowe Biuro Standardów USA programu zabezpieczania informacji, w ramach którego planowano stworzyć jeden algorytm kryptograficzny do szyfrowania danych – taki sam dla ich przechowywania i przesyłania. 15 maja 1973 roku po konsultacjach z NSA w Rejestrze Federalnym opublikowane zostały wymagania projektowe stawiane potencjalnemu algorytmowi: miał zapewniać duży stopień bezpieczeństwa, być kompletnie określony i nietrudny do zrozumienia oraz łatwy do zaimplementowania sprzętowego. Miał ponadto spełniać warunki umożliwiające jego eksport. Dodatkowo jego bezpieczeństwo, zgodnie z zasadą Kerckhoffsa, nie mogło opierać się na tajności algorytmu, lecz na kluczu.

S-Box (Substitution box) - podstawowa część algorytmu wielu współczesnych szyfrów, rodzaj "czarnej skrzynki" z wejściem, wyjściem i niewiadomą zawartością. Istota jego działania polega na podstawieniu określonego bitu (lub ciągu bitów) innym, w zależności od bitów: poprzedzającego i następującego. Wartości umieszczone w S-boksie mają krytyczny wpływ na bezpieczeństwo szyfru. Z tego powodu udział NSA w tworzeniu algorytmu DES, wywołał niepokój. Obawiano się, że w algorytmie został umieszczony backdoor, którego celem było istotne obniżenie bezpieczeństwa szyfru, w przypadku ataków prowadzonych przez NSA. Jak się później okazało, DES był jednym z niewielu szyfrów opartych na koncepcji S-boksów (dzięki odpowiedniemu ich zaprojektowaniu), który oparł się atakom z użyciem kryptoanalizy różnicowej.Tryb elektronicznej książki kodowej (ang. Electronic CodeBook – ECB) – jeden z najprostszych trybów szyfrowania wiadomości z wykorzystaniem szyfru blokowego. W trybie tym blok tekstu jawnego jest szyfrowany w blok szyfrogramu. Możliwe jest niezależne szyfrowanie oraz deszyfrowanie bloków wiadomości, takie zachowanie pozwala, teoretycznie, stworzyć książkę kodową tekstu jawnego i odpowiadającemu mu szyfrogramu, która będzie zawierała 2 różnych wpisów (n – długość bloku w bitach).

Wymagania te były, jak na owe czasy, tak rygorystyczne, że pomimo dużej liczby zgłoszeń pierwsza tura konkursu nie wyłoniła zadowalającego algorytmu. W związku z tym 27 sierpnia 1974 NBS ponownie opublikował informacje o zapotrzebowaniu na algorytm kryptograficzny. Wkrótce potem IBM zgłosił do konkursu swój algorytm, oparty na szyfrze blokowym Lucifer, spełniający podane kryteria. Nad rozwojem zgłoszonego szyfru pracowali Roy Adler, Don Coppersmith, Horst Feistel, Edna Grossman, Alan Konheim, Carl Mayer, Bill Notz, Lynn Smith, Walt Tuchman oraz Bryant Tuckerman. W celu oceny bezpieczeństwa algorytmu NBS zwróciło się o pomoc do NSA, a IBM rozpoczął procedurę jego patentowania.

EFF DES cracker (nazywany też Deep Crack) – urządzenie zbudowane przez Electronic Frontier Foundation (EFF) w 1998 roku do łamania szyfrów DES metodą siłową, czyli przez sprawdzenie wszystkich możliwych kluczy. Zostało zbudowane w celu pokazania, że szyfr DES nie może być uważany za bezpieczny.Klucz – w kryptografii informacja umożliwiająca wykonywanie pewnej czynności kryptograficznej – szyfrowania, deszyfrowania, podpisywania, weryfikacji podpisu itp.

Szczegóły algorytmu oraz oświadczenie IBM zezwalające na jego wykorzystanie w dowolnym celu zostały opublikowane 17 maja 1975 roku w Rejestrze Federalnym, a kilka miesięcy później, 1 sierpnia 1975 roku, Narodowe Biuro Standardów wydało komunikat zachęcający wszystkich zainteresowanych do wypowiedzenia się na temat jego bezpieczeństwa i przydatności. Po wielu ocenach krytycznych oraz zarzutach wobec NSA o celowe osłabienie szyfru poprzez skrócenie długości klucza oraz modyfikację S-bloków zorganizowano dwie konferencje naukowe, mające na celu ocenić algorytm. Na pierwszej z nich szyfr oceniono od strony matematycznej, na drugiej natomiast omawiano sensowność wydłużenia klucza.

Lucifer - szyfr blokowy stworzony przez IBM na początku lat siedemdziesiątych XX wieku w ramach projektu o tej samej nazwie. Głównymi projektantami algorytmu byli Horst Feistel oraz Walt Tuchman. Szyfr ten był prekursorem szyfru DES. Jedna z jego wersji (nazwana DTD-1) była używana w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku w bankowości elektronicznej. Obecnie, ze względu na moc obliczeniową współczesnych komputerów, algorytm ten zapewnia bardzo niski poziom bezpieczeństwa.Klucz słaby to klucz kryptograficzny dla którego algorytm kryptograficzny nie zachowuje w pełni swoich własności – na przykład jest bardziej podatny na kryptoanalizę, niż dla wszystkich innych kluczy.

23 listopada 1976 Data Encryption Standard został zaakceptowany jako standard federalny – możliwe było jego używanie do szyfrowania wszelkich nietajnych danych rządowych USA. Publikacja pełnego opisu algorytmu odbyła się 15 stycznia 1977 roku w ramach dokumentu FIPS PUB 46 – Data Encryption Standard. Pozostałe dokumenty związane ze standardem zostały opublikowane w roku 1980 (FIPS PUB 81 – DES Modes of Operation) oraz w roku 1981 (FIPS PUB 74 – Guidelines for Implementating and Using the NBS Data Encryption Standard). Algorytm kilkukrotnie (1983, 1988 – FIPS-46-1, 1993 – FIPS-46-2 oraz 1999 – FIPS-46-3) zdobywał certyfikat przedłużający jego ważność jako standardu federalnego. Ostatecznie został wycofany w 2001 roku, kiedy standardem federalnym stał się Advanced Encryption Standard.

Algorytm siłowy, algorytm brute force (ang. "brutalna siła" tj. niewspomagana umysłem) – określenie algorytmu, który opiera się na sukcesywnym sprawdzeniu wszystkich możliwych kombinacji w poszukiwaniu rozwiązania problemu, zamiast skupiać się na jego szczegółowej analizie.National Security Agency (NSA), (ang. Agencja Bezpieczeństwa Krajowego) – amerykańska wewnętrzna agencja wywiadowcza koordynująca m.in. zadania wywiadu elektronicznego, powstała w kwietniu 1952 roku na bazie struktury działającej od 1949 roku, Agencji Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych (Armed Forces Security Agency – AFSA).

W 1981 roku ANSI uznało DES za standard sektora prywatnego (ANSI X3.92-1981), jednocześnie przemianowując go na Data Encryption Algorithm.

Chronologia[ | edytuj kod]

Kontrowersje związane z udziałem NSA[ | edytuj kod]

Gdy 1 sierpnia 1975 Narodowe Biuro Standardów wydało komunikat zachęcający wszystkich zainteresowanych do oceny algorytmu, pojawiło się wiele głosów oskarżające NSA o celowe osłabienie szyfru w taki sposób, aby nikt poza nimi nie mógł go złamać. Podstawowym zarzutem było osłabienie klucza szyfrującego – w algorytmie Lucifer, na którym opierał się DES, klucz ten miał początkowo 128 bitów, NSA zdołało jednak przekonać IBM do jego skrócenia do 58 bitów. Podejrzewano także, że NSA umieściło w S-blokach tylne wejście, umożliwiające im proste odszyfrowanie szyfrogramów. Alan Konheim, jeden z twórców DES, stwierdził, że wysłane do NSA struktury S-bloków zostały zmienione przez Agencję. Sprawa podejrzanej ingerencji NSA w strukturę szyfru była w 1978 roku badana przez Komisję Wywiadu Senatu USA, która w nieutajnionym podsumowaniu zwolniła Agencję Bezpieczeństwa z zarzutów.

Distributed.net – organizacja, która za pośrednictwem wielu komputerów podłączonych do sieci Internet próbuje rozwiązać zadania wymagające ogromnych mocy obliczeniowych.Tryb wiązania bloków zaszyfrowanych (z ang. Cipher Block Chaining – CBC) – jeden z trybów pracy szyfrów blokowych wykorzystujący sprzężenie zwrotne, samosynchronizujący się; w trybie tym blok tekstu jawnego jest sumowany modulo 2 z szyfrogramem poprzedzającego go bloku w związku z czym wynik szyfrowania jest zależny od poprzednich bloków. Pierwszy blok, przed zaszyfrowaniem, jest sumowany modulo dwa z losowo wygenerowanym wektorem początkowym IV (ang. initialization vector), wektor ten nie musi być utrzymywany w tajemnicy.

Zarzuty związane z osłabieniem S-bloków były nieuzasadnione. Okazało się bowiem, że DES jest wyjątkowo odporny na kryptoanalizę różnicową, opublikowaną w roku 1990 przez Eli Bihama i Adi Shamira (nie byli oni pierwszymi odkrywcami). Zarówno IBM, jak i NSA znały już wcześniej tę technikę kryptoanalizy i zaprojektowali S-bloki w taki sposób, aby były na nią odporne.

Szyfr (inaczej kryptograficzny algorytm szyfrujący) – jest to funkcja matematyczna wykorzystywana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Zazwyczaj jedna funkcja wykorzystywana jest do szyfrowania, a inna do deszyfrowania wiadomości. Wiadomość przed zaszyfrowaniem nazywana jest tekstem jawnym, zaś wiadomość zaszyfrowaną nazywamy szyfrogramem. Proces zamiany tekstu jawnego na szyfrogram nazywamy szyfrowaniem.Tekst jawny (lub inaczej tekst otwarty) – w kryptografii wiadomość, która nie została jeszcze zaszyfrowana (lub została odszyfrowana).


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Kryptoanaliza różnicowa – metoda ataku kryptologicznego opracowana niezależnie przez różnych kryptologów ale po raz pierwszy upubliczniona w 1990 roku przez Eli Bihama i Adi Shamira. Polega na porównywaniu dwóch szyfrogramów, które powstały w wyniku zaszyfrowania dwóch, różniących się w pewien szczególny sposób, tekstów jawnych tym samym kluczem.
Zasada Kerckhoffsa – jedna z podstawowych zasad współczesnej kryptografii, sformułowana w XIX wieku przez holenderskiego kryptologa Augusta Kerckhoffsa. Zasada ta mówi, że system kryptograficzny powinien być bezpieczny nawet wtedy, gdy wszystkie szczegóły jego działania – oprócz klucza – są znane.
AES (ang. Advanced Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy przyjęty przez NIST jako standard FIPS-197 w wyniku konkursu ogłoszonego w roku 1997, który wygrał algorytm nazywany roboczo Rijndael.
Algorytm symetryczny (inne nazwy: algorytm konwencjonalny, algorytm z kluczem tajnym, algorytm z pojedynczym kluczem, algorytm z jednym kluczem) – algorytm kryptograficzny, który do szyfrowania i deszyfrowania tekstu jawnego wykorzystuje klucz lub klucze. W przypadku, gdy do szyfrowania i deszyfrowania wykorzystywane są różne klucze, to jest możliwe wyznaczenie klucza szyfrującego z deszyfrującego i odwrotnie. Ujawnienie jednego z kluczy umożliwia odtworzenie zaszyfrowanej wiadomości.
Szyfr blokowy – rodzaj szyfrowania symetrycznego. Polega na szyfrowaniu bloku wejściowego (np. fragmentu pliku) na podstawie zadanego klucza, przekształcając go na blok wyjściowy o takiej samej długości w taki sposób, że niemożliwe jest odwrócenie tego przekształcenia
IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.
Tryb sprzężenia zwrotnego szyfrogramu (z ang. Cipher Feedback – CFB) – jeden z trybów działania szyfrów blokowych, przeznaczony do szyfrowania strumieni danych. Szyfrowanie nie może być jednak rozpoczęte zanim nie zostanie odebrany pełny blok danych do zaszyfrowania.

Reklama