• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dariusz Matelski  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Kazimierz Chodynicki (ur. 31 marca 1890 w Warszawie, zm. 14 maja 1942 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Poznańskiego.
  Praca zawodowa i naukowa[ | edytuj kod]
 • 1987–2009 pracownik naukowo-dydaktyczny (asystent) w Zakładzie Archiwistyki, a od 1997 w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UAM,
 • 2008–2010 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (WSHE) (od 2009 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – AHE) Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy,
 • 1995–2014 członek Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen (RFN),
 • od 2003 członek Komisji Najnowszych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
 • od 2003 współpracownik Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU,
 • od 2004 członek American Biographical Institute,
 • w 2004 ekspert Ministerstwa Kultury ds. restytucji dóbr kultury,
 • od 2005 członek Instytutu Badań Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowie,
 • od 12 czerwca 2008 członek Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Rady Naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2009–2013 asystent z habilitacją w Zakładzie Historii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • 2013–2015 pracownik Zakładu Historii Kultury Instytutu Wschodniego UAM,
 • 2015–2017 pracownik Zakładu Rosji Współczesnej Instytutu Wschodniego UAM,
 • 2017-2018 pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Europy Wschodniej i Azji w Instytucie Wschodnim UAM.
 • Działalność społeczna[ | edytuj kod]

 • od 1983 do 1990 (do rozwiązania) należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1986–1987 sekretarz Studenckiej Grupy Partyjnej na UAM.
 • od 1985 do 1990 należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).
 • od 1996 do 1999 (do rozwiązania) należał do Partii Chrześcijańskich Demokratów (PChD) w Poznaniu; w 1996 delegat na Kongres PChD w Warszawie.
 • 1983–1990 członek Zrzeszenia Studentów Polskich, w latach 1984–1986 był przewodniczącym ZSP na UAM.
 • od 1986 członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP).
 • 1987–2011 (do wystąpienia) członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH).
 • Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Stanisław Sierpowski (ur. 1 lipca 1942 w Lesznie) – prof. zw. dr hab., polski historyk, uczeń prof. Antoniego Czubińskiego.
  Tajny współpracownik (TW) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa.
  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.
  Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (SAP) - organizacja skupiająca od 1965 r. archiwistów w Polsce z siedzibą władz w Warszawie.
  Jerzy Krasuski herbu Nowina (ur. 28 grudnia 1930 w Poznaniu, zm. 14 sierpnia 2009 w Krakowie) – polski historyk, specjalizujący się w dziejach XIX i XX wieku, zwłaszcza historią Niemiec i stosunków polsko-niemieckich; uczeń prof. Kazimierza Piwarskiego.
  Henryk Łowmiański (ur. 22 sierpnia 1898 w Daugadzie k. Wiłkomierza, zm. 4 września 1984 w Poznaniu) – polski historyk, mediewista, autor m.in. monumentalnych Początków Polski (w sześciu tomach, tom VI wydano już po śmierci autora).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.