DSM-5

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została opublikowana 18 maja 2013 roku.

Agorafobia (stgr. αγοράφόβος) – irracjonalny lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, wyjściem z domu, wejściem do sklepu, tłumem, miejscami publicznymi, samotnym podróżowaniem, wywołany obawą przed napadem paniki i brakiem pomocy. Częstą cechą epizodu jest występowanie lęku napadowego.Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. posttraumatic stress disorder) - rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia.

Zmiany względem DSM-IV:

Bezsenność (asomia, agrypnia, łac. insomnia, ang. insomnia) – jest zakłóceniem stanu zdrowia, w którym niewystarczająca jest długość snu lub niezadowalająca jakość snu. Bezsenność może polegać na trudnościach w zasypianiu, wczesnym przebudzaniu się, wybudzaniu się w trakcie snu lub na złej jakości snu, czego następstwami są brak poczucia wypoczęcia, gorsze samopoczucie lub zaburzenia funkcjonowania w ciągu dnia. Bezsenność może być rozumiana bądź jako objaw, bądź jako odrębna jednostka chorobowa.Hipersomnia (nadmierna senność) – występowanie senności mimo przespania nocy oraz przedłużanie się snu lub występowanie jego epizodów w czasie przeznaczonym na aktywność. Rozpoznanie hipersomnii (pierwotnej nadmiernej senności) następuje wtedy, gdy objawy występują dłużej niż miesiąc oraz zostaną wykluczone przyczyny somatyczne, psychiczne, inne dyssomnie i parasomnie oraz przyjmowanie substancji psychoaktywnych.
 • Zrezygnowano z diagnostyki wieloosiowej
 • Zarzucono podział schizofrenii na podtypy
 • Usunięto kryterium żałoby dotyczące wykluczenia rozpoznania epizodu depresyjnego
 • Usunięto kryterium A2 zaburzenia stresowego pourazowego
 • Nazwę opóźnienia umysłowego zastąpiono terminem niepełnosprawności intelektualnej
 • Dodano wyróżnik objawów katatonicznych, mogący uzupełniać rozpoznanie zaburzeń afektywnych, psychotycznych i innych
 • Inny wyróżnik stanów mieszanych może uzupełniać diagnozę zaburzeń afektywnych nawracających
 • W klasyfikacji znalazło się przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (PMDD)
 • Rozdzielono rozpoznania agorafobii i zespołu lęku panicznego
 • Zaburzenie lęku separacyjnego i mutyzm wybiórczy zostały przeniesione do grupy zaburzeń lękowych
 • Utworzono nowy rozdział „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane”, w którym znalazły się nowe jednostki chorobowe: zaburzenie zbieractwa, dermatotillomania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne związane z używaniem substancji i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane z chorobą somatyczną. Do tej grupy zaburzeń przeniesiono również trichotillomanię
 • Zaburzenie z napadami objadania się zostało uznane za odrębną jednostkę chorobową
 • Zmieniono kryteria anoreksji (zrezygnowano z kryterium braku miesiączki)
 • Bezsenność pierwotna zmieniła nazwę na zaburzenie bezsenności
 • Wyodrębniono narkolepsję z kategorii hipersomnii
 • Dodano nowe zaburzenia snu związane z oddychaniem (ośrodkowy bezdech senny, hipowentylacja związana ze snem, zespół obturacyjnego bezdechu i spłyconego oddechu w czasie snu)
 • Nazwa zaburzenia depersonalizacji została zmieniona na zaburzenie depersonalizacji/derealizacji
 • Zmieniono kryteria dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości
 • W rozdziale zaburzeń związanych z substancjami i uzależnień kategorie nadużywania i uzależnienia zastąpiono kategorią zaburzenia używania substancji, dodano kryteria dla zespołu odstawienia marihuany i kofeiny
 • Zamiast zaburzeń tożsamości płciowej wprowadzono termin dysforii płciowej
 • Klasyfikacja w miejsce otępienia używa nowego określenia dużego zaburzenia neuropoznawczego
 • Utrzymano listę zaburzeń osobowości z DSM-IV, ale osobowość dyssocjalna znajduje się zarówno w rozdziale „Zaburzenia osobowości”, jak i w rozdziale „Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania”.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • DSM-IV
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Lista najważniejszych różnic pomiędzy DSM-IV-TR a DSM-5
 • Spis treści DSM-5
 • Zaburzenie z napadami objadania się (ang. binge-eating disorder, BED) – zaburzenie odżywiania klasyfikowane w DSM-5. Istotą tego zaburzenia jest utrata kontroli nad wielkością przyjmowanych pokarmów. Mutyzm wybiórczy - zaburzenie wieku dziecięcego, charakteryzujące się stałą odmową mówienia w co najmniej jednej sytuacji społecznej (np. w przedszkolu), a poza tą sytuacją dziecko prawidłowo mówi i rozumie. Zaburzenie wiąże się z innymi zaburzeniami mowy i nieśmiałością. Pojawia się między 3 a 5 rokiem życia i najczęściej przemija w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Otępienie (demencja; łac. dementia) – spowodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje wiele definicji i kryteriów otępienia, ponieważ istnieją spory, kiedy obniżenie sprawności umysłowej staje się już otępieniem. Wbrew niektórym potocznym opiniom otępienie nie jest normalnym objawem procesów starzenia się.
  Zespół lęku napadowego zwany też lękiem napadowym, zespołem paniki lub zespołem lęku panicznego – rodzaj zaburzenia lękowego, które objawia się występowaniem epizodów silnego strachu (przerażenia). Napady lęku zwykle występują niespodziewanie i nie są związane z realnym zagrożeniem lecz ze zbyt bujną wyobraźnią. Typową treścią obaw podczas napadu jest przekonanie, że za chwilę straci się życie, rozum lub przytomność. Większość napadów ma racjonalne podłoże – istnieje konkretny bodziec zagrażający (np. katastrofa samochodowa). Kiedy napady nie mają jasnego początku są nieprzewidywalne. Osoby cierpiące na zespół paniki są często przekonane, że zaraz umrą (bardzo silnie łomocze im serce, mają zaburzenia widzenia, uczucie duszenia się), sądzą zazwyczaj, że mają "atak serca". Rozpoznanie ustala się po kilku tego typu atakach, podczas których wyklucza się somatyczne przyczyny ich wystąpienia. Paniczny lęk może występować z różną częstotliwością, średnio ok. dwa razy w tygodniu i trwa 10-20 minut. Napadowi towarzyszą nieprzyjemne doznania somatyczne, trudności w rozumowaniu i poczucie nieuchronnej katastrofy kończące się ogólnym wyczerpaniem organizmu. Nasilony lęk zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia napadu paniki, zaś same napady mogą powodować długotrwały lęk antycypacyjny, powodowany obawą wystąpienia napadu. Często współwystępują z agorafobią która może być przyczyną jak również ich skutkiem.
  Schizofrenia (stgr. σχίζειν, schizein, "rozszczepić" i stgr. φρήν, φρεν-, phrēn, phren-, "umysł", rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, łac. Morbus Bleuleri, w skrócie MB, synonimy: zaburzenia schizofreniczne, psychoza schizofreniczna) – zaburzenie psychiczne (lub raczej grupa zaburzeń) zaliczane do grupy psychoz endogennych.
  Jadłowstręt psychiczny (anoreksja z grec. anorexia nervosa – an – brak, pozbawienie, orexis – apetyt) – zaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Największe zagrożenie zachorowaniem dotyczy wieku między 14 a 18 rokiem życia. Po raz pierwszy opisał to zaburzenie w XVII wieku Richard Morton.
  Przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (ang. premenstrual dysphoric disorder, PMDD) – forma zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) charakteryzująca się silniejszymi i bardziej uporczywymi objawami.
  Epizod afektywny mieszany – szybkie zmiany stanu nastroju, od depresji do manii, zmieniające się w ciągu godzin lub z dnia na dzień.
  Katatonia – występowanie zwiększonej lub zmniejszonej aktywności ruchowej w psychozie (schizofrenia katatoniczna) bądź spowodowanej chorobami mózgu, zaburzeniami metabolicznymi lub substancjami psychoaktywnymi. Objawy katatoniczne mogą również występować w zaburzeniach nastroju.

  Reklama