dLibra

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

dLibra (Digital Library Framework) – pierwsze polskie środowisko służące budowie bibliotek cyfrowych.

Sanocka Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa dotyczącego Sanoka i ziemi sanockiej.Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) - jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2005-2006 KPBC była finansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w chwili obecnej przez UMK i partnerów. W latach 2007-2008 korzystała z grantu MKiDN dla stworzenia nowej kolekcji Baltica i poszerzania zasobu Pommeranica.

dLibra rozwijana jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe od 1996 roku. Celem projektu jest stworzenie środowiska biblioteki cyfrowej nowej generacji, umożliwiającej zarządzanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej.

Wdrożenia[ | edytuj kod]

System stanowi bazę dla budowy sieci polskich, regionalnych i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych uruchamianych w sieci PIONIER:

Crispa - biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego działająca od 2007 roku w ramach struktury Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W latach 2007-2019 jako: Elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW). Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej. MBC powstała na skutek współpracy władz województwa małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana i Katalog WorldCat.
 • Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC)
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN)
 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC)
 • Elbląska Biblioteka Cyfrowa (BBC)
 • Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa (JBC)
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC)
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC)
 • Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC)
 • Morska Biblioteka Cyfrowa (MBC)
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC)
 • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC)
 • Sanocka Biblioteka Cyfrowa
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa (SBC)
 • Wejherowska Biblioteka Cyfrowa (WBC)
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC)
 • Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC)
 • Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"
 • e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW)
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr)
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (eBiPoL)
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej (BCPW)
 • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa
 • Wojskowa Biblioteka Cyfrowa ZBROJOWNIA
 • Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa - regionalna biblioteka cyfrowa działająca na Mazowszu. Utworzona w 2011 roku w Warszawie.Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) to projekt skierowany na tworzenie cyfrowych zasobów dorobku kulturowego piśmiennictwa regionalnego. Zainicjowany został przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. 17 lipca 2007 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy obu placówek kulturalnych. Dnia 7 kwietnia następnego roku do projektu przystąpiła Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej, następnie, 3 listopada tego samego roku, Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  PIONIER – ogólnopolska sieć optyczna, następca sieci POL-34, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej stworzenia powołano konsorcjum PIONIER.
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) - (biblioteka cyfrowa) powstała w roku 2004 jako Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2005 przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Celem powstania DBC jest nie tylko promowanie nauki, ale również kultury , poprzez zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do wybranego dziedzictwa kulturowego. DBC udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu. Uczestnikami projektu są biblioteki uczelni Wrocławia, Jeleniej Góry i Opola oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Umowę inicjującą oficjalne otwarcie projektu podpisano w Politechnice Wrocławskiej 20 grudnia 2006 roku.
  Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
  Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).
  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – regionalna biblioteka cyfrowa z Pomorza. Utworzona 8 grudnia 2008 roku w Słupsku. W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentów życia społecznego. Zadaniem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego.
  Śląska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa, której zasób współtworzony jest przez instytucje z terenu historycznego Śląska oraz obecnych województw: śląskiego i opolskiego. Celem powstania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest promowanie kultury i nauki oraz zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych regionu.
  Morska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa utworzona w marcu 2009 przez Polską Fundację Morską. Była pierwszą biblioteką wirtualną w województwie zachodniopomorskim. W Morskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane jest ponad 1700 publikacji – są to cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych, dokumentów i zbiorów multimedialnych.

  Reklama