Czerska Struga (rzeka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czerska Struga (Czernica, niem. Czersker Fliss) – rzeka, lewobrzeżny dopływ Brdy o długości 31,47 km.

Akwedukt w Fojutowie – zabytek architektury hydrotechnicznej w Fojutowie (województwo kujawsko-pomorskie), wzorowany na antycznych rzymskich budowlach, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi i Wielkiego Kanału Brdy. Budowla ma 75 metrów długości, co czyni z niej najdłuższy obiekt tego typu w Polsce. Jest największą z trzech budowli tego typu znajdujących się na trasie Wielkiego Kanału Brdy. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Przepływa przez powiat chojnicki oraz powiat tucholski. Źródła rzeki mieszczą się w okolicach wsi Krzyż na zachód od Czerska.

Organizowane są na niej spływy kajakowe (spławny odcinek liczy ok. 16 km). Wody rzeki przepływają pod akweduktem w Fojutowie. W 1982 roku w dolinie Czerskiej Strugi utworzono rezerwat florystyczny Cisy nad Czerską Strugą.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Powiat chojnicki (kasz. Chònicczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chojnice.Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą (kasz. Cësë nad Czerską Strëgą) – leśny rezerwat przyrody na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1982 r., o powierzchni 17,19 ha). Ochronie rezerwatu podlega stanowisko występującego tu cisa pospolitego jak również pozostały bór mieszany nad lokalnym leśnym ciekiem wodnym Czerską Strugą. Najbliższe miejscowości to Łukowo i Łosiny. W sąsiedztwie rezerwatu przebiega trasa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola z przylegającym do niej akwenem jeziora Świdno.
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Brda – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu. Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70 oraz Bydgoskiego Węzła Wodnego.

  Reklama