Czaszki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czaszki – lewobrzeżne osiedle Kalisza, położone na południe od Śródmieścia; od 1906 w granicach miasta.

Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.

Granice osiedla wytyczają ulice Górnośląska, Polna, Nowy Świat oraz Trasa Bursztynowa.

Historia[ | edytuj kod]

Nazwa[ | edytuj kod]

Nazwa osiedla Czaszki pochodzi od cmentarza żydowskiego, usytuowanego na tym terenie w XII w. (zlikwidowanego w latach 1940–1944). Rytualnie płytkie groby, w których chowano ciała zmarłych na cmentarzu, były często rozmywane przez deszcze, odsłaniając tym samym ich kości. W czasie wojny Niemcy likwidując cmentarz, wykorzystali nagrobki do umocnienia skarp Kanału Rypinkowskiego.

Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Kanał Rypinkowski (dawniej Topielec) – kanał wodny w Kaliskim Węźle Wodnym, wybudowany w latach 1842–1843 według projektu Teodora Urbańskiego, kanał ulgi dla Prosny, przeprowadza wody wezbraniowe przez Kalisz na południe od Śródmieścia; kanałem biegnie wodny szlak turystyczny.

Przedmieście[ | edytuj kod]

Czaszki jako wieś podmiejska nie miała dobrej sławy, wśród ubóstwa robotników i bezrobotnych mieszkających tam w prowizorycznych, drewnianych parterowych domkach, krytych papą lub gontem, budziły się liczne protesty oraz tworzyły pierwsze robotnicze związki zawodowe.

Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

W 1786 na Czaszkach założono cmentarz grecko-prawosławny znany jako „Grecka Górka”.

W XIX w. obszar ten określano nazwą Wydory. W 1827 odnotowano tu 19 domów i 230 mieszkańców.

Osiedle[ | edytuj kod]

W XX w. powstały nowe osiedla mieszkaniowe oraz założono na wyrobisku po cegielni Park Przyjaźni o powierzchni około 10 ha.

Osiedle Czaszki
Park Przyjaźni (założony w latach 1977–1978)
Osiedle Czaszki, ul. Legionów

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. MSIP Kalisz
 2. Zapytanie w sprawie ilości mieszkańców Kalisza z podziałem na jednostki pomocnicze. bip.kalisz.pl, 2020-07-17. [dostęp 2020-08-19].
 3. Czaszki, [w:] Władysław Kościelniak, Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz: Edytor, 2010, ISBN 978-83-60579-56-5.
 4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I, dir.icm.edu.pl, 1880 [dostęp 2017-10-07].
 5. Park Przyjaźni, W Kaliszu [dostęp 2016-06-06] (pol.).

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Czaszki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 1: Abablewo – Januszowo, Warszawa 1900, s. 355.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Legionów – około 1-kilometrowa ulica w Kaliszu przebiegająca przez dzielnice Czaszki i os. Adama Asnyka. Jest jedną z najruchliwszych ulic tychże dzielnic. Przed wybudowaniem alei Wojska Polskiego była to droga krajowa nr 39 (dzisiejsza DK25). Dawniej ulica ta nosiła nazwę Mariana Buczka.
  Ulica Górnośląska – jedna z głównych i ruchliwszych ulic centrum Kalisza przechodząca przez dzielnice Rogatka, Czaszki, Kaliniec i osiedle Adama Asnyka. Ma około 1,8 km długości. Jest to główna trasa wylotowa ze ścisłego Śródmieścia miasta na Ostrów Wielkopolski.
  Deszcz – opad atmosferyczny dosięgający powierzchni Ziemi w postaci kropel wody o średnicy większej od 0,5 mm. Gdy krople są mniejsze niż 0,5 mm opad taki nazywa się mżawką. Opad nie sięgający powierzchni Ziemi nazywa się virgą.
  Robotnik – osoba świadcząca pracę najemną w zakładzie przemysłowym lub na terenie budowy. W sporej części przypadków niewymagającą szczególnych kwalifikacji lub wykształcenia. Najczęściej jest to prosta praca fizyczna pod nadzorem. Wymagająca jednak dobrego stanu fizycznego. W niektórych przypadkach niezbędne są także szczególne kwalifikacji do wykonywanych zadań. W klasycznym marksizmie robotnicy tworzą osobną klasę społeczną - proletariat.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Papa (niem. Pappe) - materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego.
  Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

  Reklama