Courier-MTA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Courier-MTAserwer poczty elektronicznej na licencji GPL.

PostgreSQL (/poːst ɡɹɛs kjuː ɛl/) często nazywany także Postgres to, obok MySQL i SQLite, jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. W miarę rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i ostatecznie PostgreSQL, aby upamiętnić pierwowzór oraz zaznaczyć zgodność ze standardem SQL. Aktualnie baza implementuje większość standardu SQL:2011. RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

Obsługuje protokoły komunikacyjne: POP3, IMAP, SMTP, ESMTP, LDAP, TLS. Jest wyposażony w moduł webadmin do zarządzania zdalnego poprzez własną stronę internetową. Obsługuje listy dyskusyjne, skrzynki pocztowe w formacie maildir oraz mailbox, a także wirtualnych użytkowników zarządzanych jego własną bazą, LDAP, lub bazą danych typu MySQL lub PostgreSQL. Zawiera pakiet Courier-MTA wraz z maildrop oraz Courier-IMAP.

SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321Courier-IMAP jest programem pełniącym funkcję serwera IMAP. Jest jednym z najczęściej używanych serwerów IMAP obsługujących skrzynki pocztowe w formacie Maildir. Rozpowszechniany jest jako samodzielny program albo wchodzi w skład pakietu pocztowego Courier-MTA. Dostępny jest na licencji GNU.

Projekt Courier zaczął się od napisania przez jego autora (Sama Varshavchika) serwera POP/IMAP, autor zniecierpliwiony rozwojem serwera SMTP Postfix postanowił sam napisać serwer SMTP. Następnie powstał interfejs WWW sqwebmail, moduł zarządzania przez WWW, obsługa list dyskusyjnych, protokołu SOCKS, IPv6, szyfrowania SSL i pozostałe moduły. Obecnie jest to pakiet oprogramowania mogący pełnić wszystkie funkcje serwera pocztowego. Cechą charakterystyczną tego projektu jest to, że jest on od początku do końca pisany przez jednego człowieka, przez co jego poszczególne elementy dobrze się integrują. Całość działa szybko i bezpiecznie oraz z przestrzeganiem wszystkich zaleceń zawartych w odpowiednich dokumentach RFC. Projekt ma budowę modularną, poszczególne moduły można w razie potrzeby wymienić na zamienniki z innych pakietów.

Clam AntiVirus (ClamAV) – zestaw narzędzi antywirusowych, dostępnych na licencji GPL działający pod systemami uniksowymi. ClamAV jest przeznaczony głównie do integracji z serwerami pocztowymi (skanowanie załączników).Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (dosł. Lekki Protokół Usług Katalogowych) – protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP.

Courier-MTA może integrować się z pakietem AMaViS, skanerem antywirusowym ClamAV, programem antyspamowym SpamAssassin, cechuje się obsługą czarnych list oraz SPF, co powoduje, że dobrze chroni konta przed spamem. Ma czytelne i zrozumiałe pliki konfiguracyjne, choć da się nim zarządzać również z poziomu przeglądarki WWW.

Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.Sender Policy Framework (SPF) – niekomercyjny projekt mający na celu wprowadzenie zabezpieczenia serwerów SMTP przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. Ma to pozytywnie wpłynąć na ograniczenie ilości spamu oraz zmniejszenie ilości rozsyłających się wirusów.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa Courier-MTA




 • Warto wiedzieć że... beta

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
  Serwer poczty elektronicznej (ang.) Mail Transfer Agent, MTA – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer.
  GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.
  ESMTP jest rozszerzeniem protokołu SMTP powstałym na skutek wielu jego ograniczeń. Rozszerzenia te to głównie: nowa komenda SMTP: EHLO oraz nowe parametry poleceń MAIL FROM i RCPT TO.
  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.
  TLS (ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), zaprojektowanego pierwotnie przez Netscape Communications. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.

  Reklama