Common Scrambling Algorithm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Common Scrambling Algorithm (w skrócie CSA) – algorytm używany w telewizji cyfrowej DVB do szyfrowania przekazu wideo.

Telewizja cyfrowa – metoda transmisji sygnału telewizyjnego w postaci sygnału cyfrowego do odbiorników indywidualnych, np. odbiorników satelitarnych. Dzięki cyfrowej kompresji obrazu i dźwięku (w systemie MPEG-2 oraz MPEG-4) umożliwia przesłanie od 4 do 16 razy więcej programów telewizyjnych, niż w przypadku telewizji analogowej przy wykorzystaniu podobnego pasma. Pierwszy telewizor cyfrowy na świecie zaprezentowano w 1981 roku w Niemczech.DVB (ang. Digital Video Broadcasting) – jest zbiorem powszechnie akceptowalnych standardów dla telewizji cyfrowej. Standardy DVB są zarządzane przez międzynarodowe konsorcjum składające się z ponad 270 członków i publikowane przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (fr.: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC) oraz Europejską Unię Nadawców (ang. European Broadcasting Union, EBU).

Specyfikacja CSA została ustalona przez ETSI i zaadaptowana oraz wdrożona przez konsorcjum DVB w maju 1994. Implementacja CSA w dużej mierze pozostała tajna do roku 2002. Dokumenty patentowe zawierały wiele wskazówek dotyczących CSA, jednak najważniejsze szczegóły pozostały tajemnicą, wśród nich budowa tzw. S-BOX-a. Bez tych informacji darmowa implementacja tego algorytmu pozostała w gronie niezrealizowanych planów. Początkowo CSA zaimplementowany był jedynie w urządzeniach elektronicznych, dlatego też niemożliwe dla większości, ze względu na koszty potrzebnej aparatury, stało się poddanie go technice inżynierii odwrotnej.

Szyfr (inaczej kryptograficzny algorytm szyfrujący) – jest to funkcja matematyczna wykorzystywana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Zazwyczaj jedna funkcja wykorzystywana jest do szyfrowania, a inna do deszyfrowania wiadomości. Wiadomość przed zaszyfrowaniem nazywana jest tekstem jawnym, zaś wiadomość zaszyfrowaną nazywamy szyfrogramem. Proces zamiany tekstu jawnego na szyfrogram nazywamy szyfrowaniem.Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Konsorcja są tworzone najczęściej w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji.

W roku 2002 wydano FreeDec, który był pierwszą, programową implementacją CSA. Pomimo tego, iż algorytm został wydany jedynie w postaci binarnej, dezasemblacja odkryła przed programistami wiele nieznanych dotąd szczegółów i pozwoliła na ponowną implementację tego algorytmu w językach programowania wysokiego poziomu.

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.S-Box (Substitution box) - podstawowa część algorytmu wielu współczesnych szyfrów, rodzaj "czarnej skrzynki" z wejściem, wyjściem i niewiadomą zawartością. Istota jego działania polega na podstawieniu określonego bitu (lub ciągu bitów) innym, w zależności od bitów: poprzedzającego i następującego. Wartości umieszczone w S-boksie mają krytyczny wpływ na bezpieczeństwo szyfru. Z tego powodu udział NSA w tworzeniu algorytmu DES, wywołał niepokój. Obawiano się, że w algorytmie został umieszczony backdoor, którego celem było istotne obniżenie bezpieczeństwa szyfru, w przypadku ataków prowadzonych przez NSA. Jak się później okazało, DES był jednym z niewielu szyfrów opartych na koncepcji S-boksów (dzięki odpowiedniemu ich zaprojektowaniu), który oparł się atakom z użyciem kryptoanalizy różnicowej.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Analiza algorytmu CSA
 • Warto wiedzieć że... beta

  Deasembler, dezasembler (z ang. disassembler) – program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy na język asemblera - operacji odwrotnej do tej w asemblerze. Disassembler różni się od dekompilatora, który zakłada się na wysokim poziomie języka, a nie jako asembler.
  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
  Język maszynowy (kod maszynowy) – język programowania, w którym zapis programu wymaga instrukcji bezpośrednio jako liczb, które są rozkazami i danymi bezpośrednio pobieranymi przez procesor wykonujący ten program.
  Implementacja (wdrożenie, przystosowanie, realizacja, łac.ang. implementation) – w informatyce – proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania; także obiekt fizyczny będący efektem takiego przekształcenia, np. implementacja systemu operacyjnego (wdrożenie systemu) lub kompilatora dla konkretnego typu komputera.

  Reklama