• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cochrane - organizacja  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.
  Zobacz też[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. The Cochrane Collaboration Trusted evidence. Informed decisions. Better health (ang.). [dostęp 2014-02-19].
  2. O nas (pol.). W: Strona internetowa Cochrane [on-line]. The Cochrane Collaboration. [dostęp 2020-05-13].
  3. Nasza globalna społeczność (pol.). W: Strona internetowa Cochrane [on-line]. The Cochrane Collaboration. [dostęp 2020-05-13].
  4. The Cochrane Library (ang.). [dostęp 2014-02-19].
  5. Iain Chalmers. Archie Cochrane (1909-1988). „Journal of the Royal Society of Medicine”. 101 (1), s. 41–44, 2008 Jan. The Royal Society of Medicine. DOI: 10.1258/jrsm.2007.071004 (ang.). 
  6. Hriday M. Shah, Kevin C. Chung. Archie Cochrane and his vision for evidence-based medicine. „Plastic and reconstructive surgery”. 124 (3), s. 982–988, 2009. Lippincott Williams & Wilkins (United States). DOI: 10.1097/PRS.0b013e3181b03928. ISSN 0032-1052 (ang.). 
  7. Archie L. Cochrane: Effectiveness & Efficiency: Random Reflections on Health Services. The Nuffield Provintial Hospitals Trust, 1972, s. 92.
  8. Archie L. Cochrane: Effectiveness & Efficiency: Random Reflections on Health Services. Taylor & Francis, 1999, s. 103. ISBN 1-85315-394-X.
  9. Cochrane Central Register of Controlled Trials   (ang.). W: Strona internetowa Cochrane Library   [on-line]. [dostęp 2020-05-12].
  10. Harriet MacLehose, John Hilton: Changes to The Cochrane Library during The Cochrane Collaboration's first 20 years Editorial (ang.). 23 January 2013. [dostęp 2020-05-12].
  11. About (ang.). W: Strona internetowa Cochrane Library [on-line]. John Wiley & Sons, Inc.. [dostęp 2020-05-12].
  12. Zmiany, jakich dokonujemy; Nasze logo ma swoją historię (pol.). W: Strona internetowa Cochrane [on-line]. The Cochrane Collaboration. [dostęp 2020-05-13].
  13. Informacja na temat Cochrane Collaboration i Narodowego Dostępu do Cochrane Library w Polsce
  14. Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (ang.). [dostęp 2020-05-12].
  15. Cochrane Reviews matching 'NHS Economic Evaluation Database' in Title Abstract Keyword (ang.). [dostęp 2020-05-12].
  16. Narodowy Dostęp do Biblioteki Cochrane
  17. Cochrane announces partnership initiative with Wikiproject Medicine. [dostęp 2014-02-23].
  18. Interpreting meta-analyses > Blobbograms (ang.). W: Public Health Textbook [on-line]. Public Health Action Support Team (PHAST). [dostęp 2020-05-13].
  19. Jak interpretować przeglądy systematyczne? (pol.). The Cochrane Collaboration. [dostęp 2020-05-13].
  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.
  Rzetelność (ang. reliability) — cecha oznaczająca powtarzalność pomiaru. Rzetelność, obok trafności, jest jednym z podstawowych kryteriów jakości badania naukowego. Pojęcie to odnosi się do różnych terminów z zakresu metodologii nauk: można mówić o rzetelności testu, wyników badania czy wręcz badania naukowego jako całości.
  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.
  Randomizowane kontrolowane badania kliniczne (ang. Randomized controlled trial, RCT) – „złoty standard” eksperymentów klinicznych, rodzaj badań eksperymentalnych z udziałem ludzi, wykonywanych zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej, których celem jest np. porównanie bezpieczeństwa i skuteczności leków, wyrobów i technik medycznych lub innych rodzajów terapeutycznej lub zapobiegawczej interwencji medycznej.
  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.