• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cmentarz Centralny w Wiedniu  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Izba Panów (niem. Herrenhaus) – wyższy organ austriackiej Rady Państwa (niem. Reichsrat) w latach 1861–1866, następnie w latach 1867–1918 organ tej Rady dla krajów przedlitawskich w Austro-Węgrzech. Jej odpowiednikiem w krajach Korony Świętego Stefana była Izba Magnatów. Thomas Klestil (ur. 4 listopada 1932 w Wiedniu, zm. 6 lipca 2004 tamże) – konserwatywny polityk austriacki, prezydent kraju.
  Cmentarze i pomniki wojenne w obrębie Cmentarza Centralnego[ | edytuj kod]
  Pomnik żołnierzy saskich z 1866

  W obrębie Cmentarza Centralnego w Wiedniu znajdują się liczne pomniki oraz wyodrębnione cmentarze wojenne na których pochowani są uczestnicy konfliktów które dotknęły tę część Europy. Najważniejszymi spośród nich są:

  Adam Zieliński (ur. 22 czerwca 1929 r. w Drohobyczu, zm. 26 czerwca 2010 r. w Wiedniu), polski prozaik, politolog i publicysta od 1957 przebywający w Austrii. Ukończył filologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra, który to znostryfikował na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończył również studia doktoranckie z politologii w USA. Członek polskiego oraz austriackiego PEN-Clubu (do 2002 pełnił funkcję członka prezydium, po czym uzyskał godność senatora). W latach 1952−1956 pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu w Krakowie. Wielokrotnie honorowany międzynarodowymi i krajowymi odznaczeniami literackimi.Julian Feliks Niedzielski (ur. 18 maja 1849 w Stryszowie – zm. 20 października 1901 w Wiedniu) – polski architekt i budowniczy tworzący głównie w Austrii i Czechach.

  Pomnik żołnierzy saskich z wojny 1866[ | edytuj kod]

  Pochowano tu żołnierzy saskich którzy walczyli razem z Austriakami podczas wojny prusko-austriackiej 1866 o hegemonię w Rzeszy Niemieckiej.

  Cmentarze z okresu I wojny światowej[ | edytuj kod]

  Wejście na cmentarz ofiar I wojny światowej
  Pomnik Matki Boskiej Bolesnej

  Cmentarz ofiar I wojny światowej – położony w południowej części Cmentarza Centralnego. Pochowani na nim zostali żołnierze armii austro-węgierskiej oraz jeńcy z armii włoskiej, rosyjskiej, serbskiej, rumuńskiej zmarli w latach 1914-1918. Na cmentarzu pochowanych jest w sumie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy oraz jeńców wojennych. Został bardzo zniszczony podczas II wojny światowej, tak że część jego obszaru powróciła do stanu dzikości - w którym jest utrzymywana do dziś. Pierwotnie znajdowały się na nim wydzielone kwatery poszczególnych rodzajów broni, a także niektórych jednostek, a także narodowości służących w armii państwa habsburskiego. Były także wydzielone kwatery żołnierzy armii nieprzyjacielskich - jeńców wojennych. Z tego założenia ocalały jego niektóre elementy i groby wraz z monumentalnym pomnikiem ku czci Matki Bożej Bolesnej, zaprojektowanym przez Antona Hanaka w 1925 (sektor 91)

  Adolf Schärf (ur. 20 kwietnia 1890 w Mikulovie, zm. 28 lutego 1965 w Wiedniu) – austriacki prawnik i polityk, w latach 1957-1965 prezydent Austrii.Viktor Emil Frankl (ur. 26 marca 1905 w Wiedniu, zm. 2 września 1997 w Wiedniu) – psychiatra i psychoterapeuta austriacki, więzień obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, jeden z twórców humanizmu psychologicznego. Był doktorem filozofii, a także profesorem neurologii i psychiatrii wydziału medycznego Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz profesorem logoterapii American International University w Kalifornii.

  Osobne cmentarze

  cmentarz żołnierzy armii austro-węgierskiej Żydów - wraz z Mauzoleum bohaterów armii austro-węgierskiej znajduje się w sektorze 76.

  cmentarz żołnierzy rosyjskich jeńców - sektor 68 A.

  cmentarz żołnierzy rumuńskich jeńców - sektor 68 A.

  cmentarz żołnierzy włoskich jeńców - sektor 68 A.

 • Zbiorowy grób jeńców włoskich, serbskich, czarnogórskich i rumuńskich

  Friedrich Torberg (ur. 16 września 1908 r. w Wiedniu, zm. 10 listopada 1979 r. Wiedniu) - austriacki pisarz, dziennikarz, krytyk i tłumacz.Simmering – jedenasta dzielnica Wiednia położona w południowo-wschodniej części miasta. Powstała w 1892 z połączenia samodzielnych gmin Simmering i Kaiserebersdorf, w 1955 powiększono ją o gminę Albern. Połączona jest z resztą miasta linią metra U3.
 • Zbiorowy grób żołnierzy armii austro-węgierskiej różnych narodowości

 • Zbiorowy grób rosyjskich jeńców wojennych

 • grupa grobów rumuńskich jeńców wojennych

 • cmentarz Żydów - żołnierzy armii austro-węgierskiej

 • Pomnik Żydów - bohaterów armii austro-węgierskiej (od wewnątrz)

  Cerkiew św. Łazarza w Wiedniu – prawosławna cerkiew położona w prawosławnej części Cmentarza Centralnego w Wiedniu.Maximilian Hegele (ur. 25 maja 1873 w Wiedniu – zm. 12 marca 1945 tamże) – austriacki architekt secesyjny i modernistyczny
 • Cmentarze i pomniki z okresu II wojny światowej[ | edytuj kod]

  Pomnik Wiednia dla ofiar faszyzmu

  Pomnik Ofiar Wolnej Austrii 1934–1945 (Mahnmal für die Opfer für ein freies Österreich 1934–1945) - pomnik autorstwa Fritza Cremera, Wilhelma Schütte i Margarete Schütte-Lihotzky ufundowany przez miasto Wiedeń dla tych, którzy „zginęli w walce z nazistowskim faszyzmem i dla wolnej, niepodległej Austrii” - został postawiony w 1948 (sektor 41)

  Rada Państwa (niem. Reichsrat) – istniejący w latach 1861–1918 dwuizbowy parlament austriacki, od 1867 obejmujący wyłącznie austriacką część monarchii austro-węgierskiej – tzw. Przedlitawię.Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  Pomnik bojowników czeskiego ruchu oporu zamordowanych przez nazistów 1938-1945 – pomnik 72 uczestników czeskiego pochowanych w sektorze 42 G.

  Cmentarz ofiar nazizmu 1938-1945 – stanowi go sektor 40. W okresie 1938-1945 chowano na nim członków ruchu oporu i dezerterów z Wehrmachtu którzy decyzją Sądu Okręgowego w Wiedniu byli rozstrzeliwani i chowani w masowych grobach szybowych na zamkniętej dla ludności części cmentarza. Krewni ofiar nie byli informowani o miejscu ani czasie pochówku.

  Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.Rumuński Kościół Prawosławny, Patriarchat Rumuński (rum. Biserica Ortodoxă Română) – autokefaliczny Kościół prawosławny o randze patriarchatu. Na jego czele stoi patriarcha Daniel I, noszący tytuł arcybiskupa Bukaresztu, metropolity ungro-wołoskiego, namiestnika Cezarei Kapadockiej i patriarchy całej Rumunii. Kościół posiada status autokefalicznego od 1878, zaś od 1925 jest kierowany przez patriarchów. Chrześcijańskie diecezje istniały na terenie współczesnej Rumunii już w pierwszych wiekach naszej ery.

  Cmentarz ofiar bombardowania Wiednia 1944-1945 – położony w sektorze 40. W okresie 1944-1945 chowano tu ofiary nalotów lotniczych

  Cmentarz polskich żołnierzy - jeńców wojennych 1939-1945 – położony w sektorze 88. W okresie 1939-1945 chowano tu zmarłych polskich jeńców wojennych

  Cmentarz jugosłowiańskich żołnierzy - jeńców wojennych 1941-1945 – położony w sektorze 88. W okresie 1941-1945 chowano tu zmarłych jugosłowiańskich jeńców wojennych

  Franciszek Józef I, niem. Franz Joseph I, węg. I. Ferenc József (ur. 18 sierpnia 1830 w pałacu Schönbrunn koło Wiednia, zm. 21 listopada 1916 tamże) – przedstawiciel domu habsbursko-lotaryńskiego, od 1848 cesarz Austrii i apostolski król Węgier (koronowany w 1867).Karl Lueger (ur. 24 października 1844 w Wiedniu, zm. 10 marca 1910 tamże) – prawnik i prawicowy polityk austriacki, burmistrz Wiednia.

  Cmentarz żołnierzy francuskich - jeńców wojennych 1940-1945 – Położony jest w sektorze 88. W okresie 1940-1945 chowano tu zmarłych francuskich jeńców wojennych. Na cmentarzu znajduje się symboliczny pomnik żołnierzy francuskich którzy zmarli podczas walk i okupacji Wiednia w trakcie wojny V koalicji antyfrancuskiej z Napoleonem..

  Serbski Kościół Prawosławny (serb. Српска православна црква), Patriarchat Serbski – jeden z kanonicznych Kościołów prawosławnych, obejmujący swoją jurysdykcją parafie prawosławne na terenie Serbii. W dyptychu lokalnych autokefalicznych cerkwi prawosławnych wymieniany na miejscu 6. według dyptychu greckiego, a na miejscu 7. według dyptychu rosyjskiego. Spowodowane jest to różnymi terminami uznania autokefalii przez Konstantynopol i Moskwę.Grecki Kościół Prawosławny oficjalnie Kościół Grecji – jeden z kanonicznych autokefalicznych Kościołów prawosławnych tradycji greckiej. Jego obecnym (od 2008) zwierzchnikiem jest arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim II.

  Cmentarz żołnierski z lat 1939-1945 (Soldatenfriedhof 1939-1945) - położony w południowej części Cmentarza Centralnego. Pochowani na nim są żołnierze armii niemieckiej (Wehrmachtu) w liczbie 7 031 osób, znajduje się w sektorze 97

  Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej 1945 (Friedhof der Soldaten der Roten Armee 1945) - położony na południe od kościoła Karola Boremeusza (w sektorze 44 A). Pochowanych zostało tu 2 624 żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas walk o zdobycie Wiednia w 1945.

 • grób Karla Lisetza - zamordowanego przez nazistów

  Syryjski Kościół Ortodoksyjny, także Kościół jakobicki, syryjski, zachodniosyryjski, syriacki, syryjsko-ortodoksyjny – jeden z Kościołów Wschodu, wyznających monofizytyzm. Kościół wywodzi się z terenów dzisiejszych Syrii, Iraku i Libanu, ponadto działa wśród wiernych w Niemczech, Szwecji, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Australii. Jego głową jest syryjski patriarcha Antiochii, rezydujący obecnie w Damaszku. Powstał na fali wywołanej uznaniem monofizytyzmu za herezję przez Kościół katolicki i jej wyklęciem na Soborze Chalcedońskim w 451, podobnie jak Koptyjski Kościół Ortodoksyjny i Apostolski Kościół Ormiański.Jan Edward Hofmokl, vel Johann Eduard Hofmokl (ur. 16 sierpnia 1840 w Brzeżanach, zm. 25 marca 1900 w Wiedniu) – polski chirurg, lekarz i prof. uniw. w Wiedniu
 • Grób Leopoldine Kovarik - zamordowanej przez nazistów

 • Grób Anny Herbrich - zamordowanej przez nazistów

 • Grób rodziny Kleknerów - zamordowanych przez nazistów

 • Pomnik bojowników czeskiego ruchu oporu

 • Masowy grób ofiar nalotów lotniczych na Wiedeń (1944-1945)

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.
 • Cmentarz polskich żołnierzy - jeńców wojennych 1939-1945

 • Cmentarz żołnierzy francuskich - jeńców wojennych 1940-1945

 • Pomnik upamiętniający żołnierzy jugosłowiańskich którzy zmarli podczas niewoli

 • Grób Savo Lazisa - żołnierza jugosłowiańskiego

 • Wejście na cmentarz żołnierski 1939-1945

  Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
 • Krzyż na cmentarzu żołnierskim 1939-1945

 • Groby na cmentarzu żołnierskim 1939-1945

 • Groby na cmentarzu żołnierskim z lat 1939-1945

 • Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej 1945 - część centralna

 • Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej 1945 - część północna

  Teodor Leszetycki (ur. 22 czerwca 1830 w Łańcucie, zm. 14 listopada 1915 w Dreźnie) – polski pianista, kompozytor i pedagog.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • Cmentarz jako park krajobrazowy[ | edytuj kod]

  Cmentarz Centralny jest częścią wschodniego zielonego pasa otaczającego Wiedeń. Rośnie tu około 17 000 drzew. Imponujące założenie poprzecinane alejami drzew takich platany oraz porośnięte rzadkimi okazami drzew i krzewów tworzy w istocie unikalny park krajobrazowy. Z części cmentarza (sektor 23) przy bramie nr 3 uczyniono park publiczny (Park de Ruhe und Kraft) zaś między sektorami 91 i 97 znajduje się obszar dzikiej przyrody - ostoja miejscowej zwierzyny. Cmentarz jest domem dla różnorodnej fauny. Najczęstsze są liczne wiewiórki, które Wiedeńczycy nazywają „Hansi” i są względnie ufne, ponieważ goście cmentarza często karmią je orzechami. Do największych zwierząt tu występujących należy około 20 jeleni. Znajdują się tu siedliska pustułek, chomików, borsuków, kun, żab i innych małych zwierząt. Bite ścieżki wewnątrz cmentarza stanowią ponad 80 kilometrową sieć naturalnych ścieżek rowerowych.

  Józef II Habsburg, właśc. Joseph Benedikt August Johann Anton Michael Adam (ur. 13 marca 1741 w Wiedniu, zm. 20 lutego 1790, tamże) – najstarszy syn cesarzowej Marii Teresy Habsburg i Franciszka I Lotaryńskiego, wnuk Karola VI Habsburga. Święty Cesarz Rzymski od 1764/1765 r.Władysław Struszkiewicz (1846-1919) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji V i VI kadencji (1882-1895), właściciel dóbr Niewiarów koło Gdowa.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Bułgarski Kościół Prawosławny, także Patriarchat Bułgarski – jeden z autokefalicznych Kościołów prawosławnych. Jego aktualnym (2013) zwierzchnikiem jest patriarcha Neofit. Funkcję katedry patriarchalnej pełni sobór św. Aleksandra Newskiego w Sofii. Językiem liturgicznym Kościoła jest język cerkiewnosłowiański, przy wykorzystaniu współczesnego języka bułgarskiego w czytaniach Ewangelii; język bułgarski jest również dopuszczalny w pozostałych częściach nabożeństw i ma stopniowo zostać przyjęty w całym Kościele.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Franz Josef Jonas (ur. 4 października 1899 w Wiedniu, zm. 24 kwietnia 1974 tamże) – prezydent Austrii w latach 1965-1974. Członek Socjaldemokratycznej Partii Austrii, w l. 1951–1965 burmistrz Wiednia.
  Otto Koloman Wagner (ur. 13 lipca 1841 w Wiedniu, zm. 11 kwietnia 1918 tamże) - architekt i urbanista pochodzenia austriackiego.
  Stare Arkady (Alte Arkaden) na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu – zespół dwóch budynków mieszczących grobowce z XIX i XX wieku.
  Wojna prusko-austriacka (niem. Deutscher Krieg, Preußisch-Deutscher Krieg, czes. Prusko-rakouská válka) – konflikt zbrojny pomiędzy Królestwem Prus, Królestwem Włoch i kilkoma państwami-członkami Związku Niemieckiego, a Cesarstwem Austriackim, Saksonią, Królestwem Hanoweru, Królestwem Bawarii oraz kilkoma państwami-członkami Związku Niemieckiego, w dniach od 16 czerwca do 23 sierpnia 1866.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.082 sek.