Clipper

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Clipperjęzyk programowania, który powstał w 1985 roku na podstawie systemu zarządzania bazą danych dBase firmy Ashton-Tate. Clipper operuje na plikach bazy w formacie DBF.

DBF (ang. Data Base File) – jeden z pierwszych formatów pliku bazodanowego dla PC, polegający na sekwencyjnym składowaniu rekordów o niezmiennej budowie w jednym pliku. Dostęp do rekordu danych realizowany jest według wybranego klucza (w tym naturalnego np. GO lub SKIP) bezpośrednio przez aplikację lub wiele aplikacji (brak samodzielnego silnika – każda z aplikacji musi zawierać swój własny silnik).Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
Kompilacja i uruchomienie programu Hello world

Początkowo język rozwijany był przez Nantucket Corporation, pod której kontrolą powstawały kolejne wersje (o ile to możliwe, podano daty głównych plików wykonywalnych):

 • Clipper Winter'84 – 25.05.1985
 • Clipper Summer'85 – 1985
 • Clipper Winter'85 – 29.01.1986
 • Clipper Autumn'86 – 31.10.1986
 • Clipper Summer'87 – 21.12.1987
 • W roku 1990 powstała zupełnie nowa wersja języka, która funkcjonalnie była zgodna z Clipperem S'87 natomiast pod względem wewnętrznej architektury był to już zupełnie nowy produkt.

  Podręczna Pamięć Programisty (PPP) to seria książek, wydawanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT), dotyczących informatyki.Visual FoxPro (w skrócie VFP) – system zarządzania bazą danych, obiektowy i proceduralny dynamiczny język programowania z wbudowanym własnym relacyjnym silnikiem obsługi bazy danych oraz zintegrowane środowisko programowania z Microsoftu.
 • Clipper 5.00 – 1990
 • Clipper 5.01 – 15.04.1991
 • Clipper 5.01 Rev.129 – 31.03.1992
 • Wersja 5.01 była ostatnią (z licznymi poprawkami i błędami) wersją firmy Nantucket. Wkrótce po jej wypuszczeniu Clippera i jego producenta przejął jeden z największych producentów oprogramowania w Ameryce, Computer Associates (CA), który w krótkim czasie wypuścił poprawioną wersję (i poprawkę do niej):

  Hello world – program, którego jedynym celem jest wypisanie na standardowym wyjściu napisu "Hello World!" lub podobnego.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
 • CA-Clipper 5.01a Rev. 147 – 07.09.1992
 • CA-Clipper 5.01a Rev. x147 – 16.10.1992
 • Następnie, po dwuletnim milczeniu powstała nowa, już całkowicie wyprodukowana przez CA wersja. Wersja 5.2 była wielokrotnie poprawiana. Powszechnie uważa się, że wersja 5.2e jest najlepszą (najstabilniejszą) wersją Clippera.

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
 • CA-Clipper 5.20 – 15.02.1993 05:20
 • CA-Clipper 5.2a – 15.03.1993 05:21
 • CA-Clipper 5.2b – 10.06.1993 05:22
 • CA-Clipper 5.2c – 06.08.1993 05:23
 • CA-Clipper 5.2d – 25.03.1994 05:24
 • CA-Clipper 5.2e – 07.02.1995 05:25 (wydana 21.03.1995)
 • Ostatnia wersja Clippera została wydana w 1995 roku. Jest ona bardziej obiektowo zorientowana i ma lepszą obsługę zgodnych z FoxPro indeksów CDX, ale w wersji początkowej była mniej stabilna i zyskała mniejszą popularność wskutek braku współpracy z bibliotekami opracowanymi dla wersji wcześniejszej.

  Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.Visual Objects – obiektowy język programowania wysokiego poziomu powstały na bazie Clippera. Stworzony pierwotnie głównie na potrzeby migracji aplikacji działających w systemie operacyjnym DOS do środowiska okienkowego systemu Windows, ewoluował do w pełni wartościowego języka programowania, szczególnie użytecznego w pracy z bazami danych opartymi na standardzie xBase.
 • CA-Clipper 5.30 – 26.06.1995 05:30
 • CA-Clipper 5.3a – 20.05.1996 05:31
 • CA-Clipper 5.3b – 20.05.1997 05:32
 • Oficjalnym następcą są CA-Visual Objects. Firma CA zaprzestała produkcji Clippera w drugiej połowie 2000 roku. 22.04.2002 r. GrafXSoft z Florydy, dotychczasowy dystrybutor Clippera, na mocy porozumienia z CA faktycznie przejął Clippera i CA-Visual Objects i prowadzi sprzedaż obu produktów oraz rozwój drugiego z nich.

  Obecnie rozwijanych jest kilka wolnych wersji kompilatora Clippera:

 • Harbour, wzorowany na ostatniej wersji CA-Clippera z serii 5.2
 • xHarbour, bardziej agresywny fork pochodzący od Harbour, również bardziej komercyjnie nastawiony
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Preprocesor języka Clipper
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wojciech Rogowski, Arkadiusz Serodziński, Clipper 5.0, Warszawa: Wydawnictwo PLJ, 1991, ISBN 83-85190-20-1, OCLC 749775734.
 • Krzysztof Walczak, Język Clipper, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990 1991, Seria: Podręczna Pamięć Programisty, ​ISBN 83-204-1359-1
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • – między innymi FAQ Clippera
 • Reklama