• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Claws Mail

  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.mbox jest ogólnym terminem dla rodziny podobnych formatów plików używanych do przechowywania zbiorów poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie wiadomości w mbox są skoncentrowane i przechowywane w pojedynczym pliku. Początek każdej wiadomości jest przedstawiony w postaci linii "From" (pol. "Od") oraz pustej linii która jest dodawana na końcu każdej wiadomości. Przez pewien czas formatowanie mbox było bardzo popularne ponieważ narzędzia przetwarzania tekstu mogą być łatwo używane przez zwykły plik tekstowy używany do przechowywania wiadomości e-mail. W przeciwieństwie do protokółów internetowych używanych do wymiany emaili, tutaj program używany do przechowywania emaili został całkowicie uzależniony od programu klienta poczty elektronicznej (e-mail client). Jak inne znane na rynku klienty poczty elektronicznej (email clients) np. Microsoft Outlook, mbox nigdy nie był oficjalnie zaakceptowany przez RFC mechanizmem standaryzacji (RFC standarization mechanism), używa on swój własny format i potrzebuje oprogramowania konwertującego do przepływu email pomiędzy innymi użytkownikami.
  Sylpheed – klient poczty elektronicznej i czytnik grup dyskusyjnych oparty na bibliotece GTK+. Najnowsza wersja programu współpracuje z biblioteką GTK+ w wersji 2.4 (zalecana jest wersja 2.6 lub późniejsze). Plik instalacyjny programu zawiera niezbędne komponenty biblioteki GTK+.

  Claws Mail – darmowy, otwarty klient poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Powstał w wyniku forkowania programu Sylpheed. Jego pierwsza wersja ukazała się w roku 2001. Program Claws Mail bazuje na bibliotece GTK+ i został napisany w języku C. Dostępny jest dla większości systemów operacyjnych.

  GPG lub GnuPG (ang. GNU Privacy Guard - Strażnik Prywatności GNU) - wolny zamiennik oprogramowania kryptograficznego PGP. Udostępniony na licencji GPL, pierwotnie rozwijany przez Wernera Kocha. Projekt jest wspierany przez rząd niemiecki. GPG spełnia standard OpenPGP. Obecne wersje PGP (oraz Filecrypt firmy Veridis) mogą współpracować z systemami spełniającymi założenia standardu OpenPGP (takimi jak GPG). Jak jednak często się zdarza w takich sytuacjach, nie wszystkie funkcje nowszego oprogramowania są wspierane przez starsze. Użytkownicy muszą rozumieć te niezgodności i potrafić je obejść.Grupa dyskusyjna (ang. newsgroup) – tematyczny zbiór artykułów Usenetu, światowego zasięgu systemu wymiany informacji przy użyciu Internetu, znanego także jako niusy (ang. news). Usługa ta pozwala na automatyczną wymianę wiadomości internetowych lub innego rodzaju pisanych komunikatów w obrębie pewnej grupy osób. Działanie grup opiera się na protokole NNTP (ang. Network News Trasport Protocol). W sieci newsów wyróżnia się serwery i czytniki grup. Serwery zajmują się wymianą artykułów między sobą i udostępnianiem ich użytkownikom.

  Udogodnienia[ | edytuj kod]

  Claws Mail dostarcza wielu udogodnień, między innymi obsługuje:

 • szukanie i filtrowanie,
 • bezpieczeństwo (podpisy GPG, połączenia szyfrowane SSL, antyphishing),
 • importowanie/eksportowanie pomiędzy standardowymi formatami listów elektronicznych,
 • zewnętrzny edytor,
 • szablony,
 • tzw. zwijanie cytowań,
 • ustawianie preferencji dla każdego katalogu osobno,
 • awatary w standardzie X-Face,
 • konfigurowalne paski narzędziowe,
 • obsługę graficznych tematów,
 • wtyczki.
 • Wtyczki[ | edytuj kod]

  Funkcjonalność Claws Mail może zostać rozszerzona przez użycie wtyczek, na przykład:

  Pasek narzędzi (ang. toolbar) – zwykle jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI. Okno, jednak, może posiadać kilka różnych pasków narzędzi.Dillo – mała, szybka i wieloplatformowa przeglądarką internetową napisaną w C z użyciem biblioteki GTK+ 1.2.x. Aby zwiększyć elastyczność przeglądarki postanowiono od następnego wydania zastosować bardziej rozbudowaną i lekką bibliotekę FLTK a nie GTK+ 2.2.x, która jest "za ciężka" dla tego projektu.
 • antyspamu (SpamAssassin, Bogofilter),
 • czytnika RSS,
 • przeglądarek HTML (Dillo, GtkHtml2, Fancy HTML Viewer),
 • ikony zasobnika systemowego (system tray),
 • obsługę diod LED niektórych laptopów,
 • obsługę formatu mailbox,
 • różnych wtyczek powiadomień,
 • filtrowania perlowego,
 • rozbudowany organizer (vCalendar),
 • parser TNEF umożliwiający odczyt załączników typu „aplikacja/ms-tnef”,
 • narzędzie archiwizacji folderów kont – IMAP, POP lub lokalnych – jak również folderów vCalendar (Mail Archiver).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona (ang.)
 • GnuPG dla Windows (zawiera także windowsową wersję programu Claws Mail) (ang.)
 • Fork – sytuacja, w której rozwój projektu nie prowadzi już jedną drogą, ale rozwidla się na dwie lub więcej gałęzi. HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.
  Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca (ang. light-emitting diode, LED) – dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.
  X-Face jest małym obrazkiem (czarno-biała bitmapa o rozmiarze 48 x 48 pikseli), dodawanym do wiadomości w Usenecie lub wiadomości e-mail, zwykle ukazującym twarz autora wiadomości. Dane obrazka są umieszczone w wiadomości w postaci zakodowanego tekstu i dołączone jako nagłówek X-Face. X-Face zostało stworzone przez Jamesa Ashtona. Powstało jako dodatek do programu Vismon rozwijanego w latach 80. przez Bell Labs.
  Phishing (spoofing) – w branży komputerowej, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej.
  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  Podpis cyfrowy - matematyczny sposób potwierdzania autentyczności cyfrowego dokumentu. Istnieje wiele schematów podpisów cyfrowych, obecnie jednak najpopularniejszym jest schemat podpisu dokumentów cyfrowych w systemach kryptograficznych z kluczem publicznym i jednokierunkową funkcją skrótu - w systemie tym do oryginalnej wiadomości dołączany jest skrót dokumentu, zaszyfrowany prywatnym kluczem nadawcy. Potwierdzenie autentyczności wiadomości jest możliwe po odszyfrowaniu skrótu kluczem publicznym nadawcy i porównaniu go z wytworzonym skrótem odebranego dokumentu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.658 sek.