• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chroicocephalus  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Grzegorz XVI (łac. Gregorius XVI, właśc. Bartolomeo Alberto Cappellari EC; ur. 18 września 1765 w Belluno, zm. 1 czerwca 1846 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, kameduła, papież okresie od 2 lutego 1831 do 1 czerwca 1846.Eurazja (błędnie Euroazja) – największy kontynent na kuli ziemskiej o powierzchni 54,9 mln km², zamieszkany przez 4,918 mld ludzi,co stanowi 70,65% ludności świata (2012) (z czego 60,25% zamieszkuje Azję). Dzielony umownie na Europę i Azję. Termin Eurazja wprowadzono w XIX wieku dla podkreślenia ścisłego połączenia Azji z Europą.
  Morfologia[ | edytuj kod]

  Długość ciała 28–48 cm, rozpiętość skrzydeł 78–110 cm; masa ciała 170–714 g.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Etymologia[ | edytuj kod]

 • Hydropeleia: gr. ὑδρο- hudro- „wodny”, od ὑδωρ hudōr, ὑδατος hudatos „woda”; πελεια peleia „gołąb”. Gatunek typowy: Larus hartlaubii Bruch, 1853.
 • Chroicocephalus (Kroicocephalus, Chroecocephalus, Kroikocephalus, Chroocephalus, Chroeocephalus): gr. χρωικος khrōikos „kolorowy”, od χρωζω khrōzō „kolorować, plamić”; -κεφαλος -kephalos „-głowy”, od κεφαλη kephalē „głowa”.
 • Gelastes: epitet gatunkowy Larus gelastes von Keyserling & Blasius, 1840; gr. γελαστης gelastēs „kpiarz”, od γελαω gelaō „śmiać się”. Gatunek typowy: Larus genei de Breme.
 • Melagavia: gr. μελας melas, μελαινα melaina „czarny”; rodzaj Gavia Kaup, 1829 (mewa). Gatunek typowy: Larus serranus von Tschudi, 1844.
 • Cirrhocephala: epitet gatunkowy Larus cirrocephalus Vieillot, 1818; nowołac. cirrus lub cirrhus „chmura”, od łac. cirrus, cirri „kółeczko”; gr. -κεφαλος -kephalos „-głowy”, od κεφαλη kephalē „głowa”. Gatunek typowy: Larus cirrocephalus Vieillot, 1818.
 • Bruchigavia: Carl Friedrich Bruch (1789–1857), niemiecki zoolog; łac. gavia „nieznany ptak morski”, być może mewa. Gatunek typowy: Larus novaehollandiae Stephens, 1826.
 • Lambruschinia: epitet gatunkowy Xema lambruschinii Bonaparte, 1840; kardynał Luigi Lambruschini (1776–1854), włoski arcybiskup Genui, nuncjusz papieski we Francji, sekretarz stanu papieża Grzegorza XVI. Gatunek typowy: Larus genei de Breme, 1839.
 • Melanolarus: gr. μελας melas, μελανος melanos „czarny” (tj. czarnogłowy); gr. λαρος laros „żarłoczny ptak morski”, być może mewa. Nowa nazwa dla Melagavia Bonaparte, 1854 ze względu na puryzm.
 • Microlarus: gr. μικρος mikros „mały”; rodzaj Larus Linnaeus, 1758 (mewa). Gatunek typowy: Sterna philadelphia Ord, 1815.
 • Podział systematyczny[ | edytuj kod]

  Do rodzaju należą następujące gatunki:

  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.Mewy (Laridae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych. Polska nazwa pochodzi od niemieckiego Möwe. Obejmuje gatunki wodne (mewy, rybitwy i brzytwodzioby) zamieszkujące cały świat.
 • Chroicocephalus genei (de Breme, 1839)mewa cienkodzioba
 • Chroicocephalus philadelphia (Ord, 1815)mewa kanadyjska
 • Chroicocephalus serranus (von Tschudi, 1844) – mewa andyjska
 • Chroicocephalus maculipennis (M.H.C. Lichtenstein, 1823) – mewa patagońska
 • Chroicocephalus novaehollandiae (Stephens, 1826)mewa czerwonodzioba
 • Chroicocephalus bulleri (F.W. Hutton, 1871) – mewa czarnodzioba
 • Chroicocephalus brunnicephalus (Jerdon, 1840)mewa tybetańska
 • Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)mewa śmieszka
 • Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818)mewa szarogłowa
 • Chroicocephalus hartlaubii (Bruch, 1853) – mewa przylądkowa
 • Mewa cienkodzioba (Chroicocephalus genei) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny mew (Laridae), zamieszkujący wyspowo pas od Senegalu i Mauretanii przez południową i wschodnią część Półwyspu Iberyjskiego, baseny mórz Śródziemnego i Czarnego, Azję Mniejszą i Bliski Wschód po Kazachstan, Afganistan, Pakistan i północno-zachodnie Indie. Zimuje w Afryce na południe od zmiany kierunku wybrzeża z równoleżnikowego na południkowe w Zatoce Gwinejskiej.Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Australazja – to część świata rozciągająca się przestrzeni ok. 70 mln km² morskiej półkuli globu (gł. Oceanu Spokojnego). Obszar obejmujący Australię, Nową Zelandię, Nową Gwineę oraz wiele mniejszych wysp w ich okolicach, większość z których położona jest we wschodniej części Indonezji. Nazwę utworzył Charles de Brosses w Histoire des navigations aux terres australes (1756).
  iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim.
  Puryzm (od łac. purus – czysty) – postawa językowa charakteryzująca się rygorystyczną dbałością o poprawność i czystość języka, wynikającą z pobudek emocjonalnych, związanych z poczuciem, że język jest wartością wymagającą troski. Puryści dążą do usunięcia z języka lub niedopuszczenia do niego tych elementów, które uważają za niepoprawne lub szkodliwe. Dążenia te wynikają z ich przekonania, że jednostki mogą wpływać na kształt i rozwój języka. Puryści często wynajdują niepożądane przez siebie elementy językowe w tekstach pisanych lub wypowiedziach i zwracają na nie uwagę. W wersji umiarkowanej ich krytyka dotyczy elementów nowych w języku (np. zapożyczeń), w skrajnej natomiast – tych, które znajdują się w języku od dawna i nie budzą sprzeciwu w większości jego użytkowników. Do charakterystycznych sformułowań używanych przez purystów należą takie zwroty jak: „odchwaszczanie języka”, „odśmiecanie języka”, „czyszczenie języka”. Postawa purystyczna może być umotywowana rzeczywistym zagrożeniem języka, np. w sytuacji niewoli narodowej. Puryzm jest postawą najczęściej opisywaną przez badaczy.
  Ameryka – część Ziemi położona na zachodniej półkuli, w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Rozciąga się na długości ponad 15 tys. km od Archipelagu Arktycznego po Ziemię Ognistą. Niekiedy na oznaczenie obu Ameryk używa się także określeń Nowy Świat lub półkula zachodnia.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.