Christopher Weeramantry

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Christopher Gregory Weeramantry (ur. 17 listopada 1926 w Kolombo, zm. 5 stycznia 2017) – lankijski prawnik, sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (1991-2000). Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników przeciw Broni Nuklearnej.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), w wersji angielskiej International Court of Justice (ICJ), w wersji francuskiej Cour Internationale de Justice (CIJ) – główny organ sądowy ONZ. Został ustanowiony w 1945 do rozstrzygania sporów między państwami. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Państwo nienależące do Organizacji Narodów Zjednoczonych może przystąpić do Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na warunkach, które w każdym przypadku ustali Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa.Broń jądrowa – rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu – broń atomowa) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru – bomba wodorowa – o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej. Podobnie do każdego innego rodzaju broni, broń jądrowa jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Według jednak amerykańskiego Departamentu Obrony, bronią jądrową jest kompletne urządzenie w jego zamierzonej ostatecznej konfiguracji, które po zakończeniu procedur i procesów uzbrojenia, fuzji oraz sekwencji odpalenia, zdolne jest do produkcji zamierzonej reakcji nuklearnej oraz uwolnienia energii.

Zarys biografii[ | edytuj kod]

Weeramantry studiował prawo na uczelniach w Kolombo i Londynie. W latach 1967-1972 był sędzią Sądu Najwyższego Sri Lanki. W latach 1972-1991 wykładał prawo na Monash University w Melbourne.

W 1991 został powołany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jako przeciwnik broni atomowej opowiadał się za uznaniem, że jej użycie jest nielegalne bez względu na okoliczności.

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).Monash University - australijska państwowa uczelnia wyższa założona w 1958 roku. Kształci ponad 62 tysięcy studentów, co czyni ją liczebnie największym australijskim uniwersytetem. Uniwersytet należy do "Go8" (Group of Eight), koalicji wiodących uniwersytetów w kraju. Siedzibą uczelni jest Melbourne, jednak łącznie posiada ona dziesięć kampusów - 6 na terenie stanu Wiktoria oraz po jednym w Malezji, RPA, Chinach i we Wloszech. Zatrudnia ok. 9000 pracowników naukowych i ok. 16 000 pracowników. Jej patronem jest Sir John Monash, najważniejszy australijski dowódca wojskowy z okresu I wojny światowej. Mottem uczelni jest włoska sentencja Ancora imparo (wciąż się uczę), przypisywana Michałowi Aniołowi. Na uczelni znajduje się stowarzyszenie Polskie.

Jako teoretyk prawa Weeramantry zajmował się wpływem rozwoju technologii na prawa człowieka, ekologicznymi zasadami w prawie międzynarodowym oraz filozofią i teologią prawa. Jedną ze swych ostatnich książek poświęcił prawnym i etycznym aspektom ksenotransplanatacji.

W 2006 uhonorowany Nagrodą UNESCO za Wychowanie dla Pokoju, zaś w 2007 otrzymał nagrodę Right Livelihood "za pionierskie działania na rzecz poszerzenia i umocnienia roli prawa międzynarodowego" oraz najwyższe cywilne wyróżnienie lankijskie – Sri Lankabhimanya.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Nagroda UNESCO za Wychowanie dla Pokoju - przyznawana od roku 1981 (początkowo corocznie, od 2006 roku raz na dwa lata) "za nadzwyczajne zasługi dla budzenia czujności opinii publicznej i mobilizowanie sumienia ludzkości na rzecz pokoju". Wynosi ok. 60 tys. dolarów.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Ksenotransplantacja - przeszczepienie tkanki lub narządów między osobnikami należącymi do różnych gatunków (np. wymiana uszkodzonej zastawki na zastawkę zwierzęcą). Ksenotransplantacja była dawniej zwana heterotransplantacją.
Melbourne (wym. [ˈmelbən] lub [ˈmɛlbərn]) – w latach 1901–1927 stolica Australii, największe miasto stanu Wiktoria oraz drugie pod względem wielkości w Australii (po Sydney), z liczbą ludności wynoszącą 4,8 mln mieszkańców. Uznane przez czasopismo „The Economist” za „Najlepsze miasto do życia na świecie” w latach 2011–2017. W Melbourne – obok Sydney – znajduje się największe skupisko polonijne Australii. Siedziba konsula honorowego Polski.
Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ.

Reklama