• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Christiaan Hendrik Persoon

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.
  Eksykat lub zielnik grzybów – kolekcja zasuszonych grzybów. Dla podobnej kolekcji zasuszonych roślin używa się określenia zielnik.
  Christiaan Hendrik Persoon

  Christiaan Hendrik Persoon (ur. 1 lutego 1761 w Kapsztadzie, zm. 16 listopada 1836 w Paryżu) – urodzony w Południowej Afryce mykolog, pierwszy z korektorów linneuszowskiej klasyfikacji systematycznej. Jest uznawany za pioniera taksonomii grzybów.

  Jego ojciec Christian Daniel Persoon pochodził z Pomorza, matka Elizabeth Wilhelmina Groenwald, która zmarła kilka tygodni po jego narodzinach, była Holenderką. W wieku trzynastu lat wyjechał na naukę do Europy. Początkowo studiował teologię na Uniwersytecie w Halle, potem medycynę w Lejdzie i Getyndze. W 1799 roku otrzymał tytuł doktora w Akademii Nauk Przyrodniczych w Erlangen. W 1802 roku osiadł w Paryżu. Niewiele wiadomo o jego życiu; prawdopodobnie nie ożenił się, i nie był nigdzie zatrudniony na stałe. Mieszkając w Paryżu pracował jako lekarz, spędzając dni w ciasnym pokoju na szóstym piętrze w biednej części miasta. Zgromadził dużą bibliotekę i zielnik roślin i eksykatów grzybów. Trudności finansowe zmusiły go do oddania królowi Niderlandów zebranych przez siebie zbiorów w zamian za stałą pensję.

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Elias Magnus Fries (ur. 15 sierpnia 1794 we Fremsjö, zm. 8 lutego 1878 w Uppsali) – szwedzki botanik i mykolog, w latach 1818–1834 profesor uniwersytetu w Lund, a w latach 1834–1859 w Uppsali. W 1847 został członkiem Akademii Szwedzkiej. Był pionierem systematyki grzybów, autor Systema mycologicum (1821–1832).

  W 1815 roku został wybrany do Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Był także członkiem Akademii Nauk w Turynie, Towarzystwa Przyrodników w Berlinie i Towarzystwo Linneusza w Filadelfii.

  Praca naukowa[ | edytuj kod]

  Korespondował z wieloma botanikami swoich czasów (wówczas grzyby zaliczano do roślin i zajmowali się nimi botanicy). W latach 1805–1807 opublikował Synopsis plantarum, popularnej pracy opisującej 20 000 gatunków i wszystkie rodzaje wówczas znanych roślin. Ale główny punkt jego zainteresowania stanowiły grzyby. W 1801 r. opublikował dwutomowe dzieło Synopsis methodica fungorum. Jest ono punktem wyjścia do klasyfikacji takich grup grzybów, jak Uredinales, Ustilaginales i Gasteromycetes. Publikacje Persoona stworzyły fundament, na którym oparł się Elias Fries, a później inni mykolodzy.

  Głowniowce (Ustilaginales) A.N. Beketov – rząd grzybów z klasy głowniaków (Ustilaginomycetes). Pasożyty roślin, zwłaszcza należących do rodzin wiechlinowate (Poaceae), turzycowate (Cyperaceae), sitowate (Juncaceae), rdestowate (Polygonaceae). Wiele gatunków to monofagi. Wywołują u nich choroby zwane głowniami. Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.

  Jako pierwszy opisał liczne gatunki grzybów, jest także autorem nazw wielu wyższych taksonów. W nazwach naukowych utworzonych przez niego taksonów dodawany jest skrót jego nazwiska Pers. Na jego cześć nazwano czasopismo mykologiczne Persoonia i rodzaj rośliny Persoonia.

  Wybrane prace[ | edytuj kod]

 • Observationes mycologicae (1795–1799)
 • Synopsis methodica Fungorum (1801)
 • Synopsis plantarum (1805–1807)
 • Mycologia Europaea (1822–1828)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. de Zeeuw, R. Notes on the life of Persoon, Mycologia 1939, 31(3): 369-70
  2. Christiaan Hendrik Persoon (1761 – 1836) – a brief biography [dostęp 2020-10-10] (ang.).
  3. Index Fungorum (gatunki) [dostęp 2020-10-10] (ang.).
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Getynga (niem. Göttingen, dolnoniem. Chöttingen) – akademickie miasto powiatowe w Niemczech, nad rzeką Leine, na południowym krańcu kraju związkowego Dolna Saksonia, siedziba powiatu Getynga. W roku 2008 miasto liczyło 121 455 mieszkańców. Jeden z głównych ośrodków naukowych kraju (ponad 30 tys. studentów). Liczące się centrum turystyczne oraz kulturalne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zielnik, herbarium (łac. herba – zioło) – zbiór, drukowana lub ręcznie wykonana kolekcja opisanych rycin lub zasuszonych roślin, utrzymana zwykle w formie zeszytowej.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Alfabetyczna lista skrótów niektórych nazwisk botaników i mykologów umieszczanych w nazwach naukowych roślin. Najczęściej są to autorzy, którzy w publikacjach jako pierwsi ważnie opisali dany takson i nadali mu nazwę systematyczną. Wykaz standardowych skrótów autorów diagnoz taksonomicznych jest publikowany przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (Authors of Plant Names).
  Uredinales G. Winter (grzyby rdzawnikowe, rdzawnikowce) – utworzony w 1880 roku przez Heinricha Georga Wintera rząd grzybów. Są to grzyby mikroskopijne będące obligatoryjnymi pasożytami roślin. Wywołują u nich choroby zwane rdzami. W klasyfikacji grzybów w XIX wieku rząd ten zaliczany był do podstawczaków (Basidiomycetes). Była to klasyfikacja sztuczna, oparta na podobieństwie morfologicznym, nie uwzględniająca pokrewieństwa. W aktualnej klasyfikacji Index Fungorum bazującej na Dictionary of the Fungi brak taksonu Uredinales. Dawniej zaliczane do niego gatunki obecnie zaliczane są do innych taksonów (głównie rdzowców Pucciniales).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Wnętrzniaki (klasa Gasteromycetes lub rząd Gastrales) – w dawnych systemach klasyfikacyjnych (I połowa XX w.) nazwą tą określano grupę grzybów o zamkniętych owocnikach. Wówczas grzyby zaliczano jeszcze do roślin. Była to klasyfikacja sztuczna, oparta na podobieństwie budowy. W obecnych systemach klasyfikacyjnych, opartych na pokrewieństwie, takiej grupy grzybów nie wyróżnia się.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.