Childeryk II

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Childeryk II (ur. w 652, zm. w 675 w Lognes) – władca z dynastii Merowingów, król Austrazji od 662 do śmierci, w ostatnich dwóch latach życia także Franków.

Teuderyk III (ur. 654 – zm. 691) – dwukrotny król Neustrii i Burgundii, panował w latach 673 i 675 – 691, król Austrazji od 679 do śmierci w 691, król wszystkich Franków od 679. Syn Chlodwiga II i Batyldy, opisywany jako marionetkowy, słaby król. Majordom Ebroin mianował go bez poparcia dostojników. Panował w Neustrii po swoim bracie Chlotarze III od 673, ale Childeryk II z Austrazji wyparł go, lecz w niedługim czasie zmarł (675) i Teuderyk zasiadł na jego tronie. Kiedy Dagobert II zmarł w 679, otrzymał Austrazję i zjednoczył całe państwo Franków.Dagobert II, znany jako Święty Dagobert (ur. ok. 650 k. Stenay, zm. 23 grudnia 679 w Woëvre) – pochodzący z dynastii Merowingów król Austrazji w latach 676-679, syn św. Zygisberta (Sigiberta III), święty Kościoła katolickiego.

Droga do tronu Austrazji[ | edytuj kod]

W roku 656 zmarł król Austrazji Sigebert III. Jego majordom Grimoald, osadził na austrazyjskim tronie swego syna Childeberta. Prawa do tronu syna zmarłego króla, Dagoberta, zostały pominięte. Wywołało to niezadowolenie znacznej części możnych. Na ich czele stał książę Wulfoald, głowa rodu wrogiego Pepinidom (zwanych później Karolingami). W roku 662, Wulfoald wydał zbuntowanym austrazyjczykom Grimoalda, który stracił życie w ciemnicy. Wulfoald i austrazyjscy możni zwrócili się do królowej Baldehildy, by zgodziła się na osadzenie na tronie Austrazji jej syna, Childeryka.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Zjednoczenie trzech królestw[ | edytuj kod]

Gdy w roku 673 zmarł Chlotar III – władca Neustrii i Burgundii, majordom obu dzielnic, Ebroin wyniósł na tron Neustrii Teuderyka III, trzeciego syna Chlodwiga II. Nie konsultował tego kroku z możnymi Neustrii i Burgundii. Zbyt mocna pozycja majordoma, zaniepokoiła możnych świeckich i duchownych. Na czele buntu w Burgundii stanął Leodegar a w Austrazji jego brat Waren, graf Paryża. Wezwali oni na pomoc panującego w Austrazji Childeryka II i jego majordoma Wulfoalda. Uznali też Childeryka II za króla w trzech dzielnicach: Neustrii, Austrazji i Burgundii. W tej sytuacji los Teodoryka III i Ebroina był przesądzony. Teodoryk został zesłany do klasztoru Saint-Denis a Ebroina zamknięto w murach klasztoru w Luxeuil w Burgundii. Leodegar zastąpił obalonego Ebroina w czynnościach majordoma Austrazji. Zaznaczyć trzeba, że Leodegar nie przyjął tytułu: "maiordomus".

Frankowie (łac. gens Francorum lub Franci) – nazwa zbiorcza określająca zachodniogermańską federację plemion, u swoich, uchwytnych źródłowo, początków, tj. w III w. n.e., zamieszkującą tereny na północ i wschód od dolnego Renu. Między trzecim, a piątym wiekiem część Franków najeżdżała terytorium cesarstwa rzymskiego, gdy inna część weszła w skład rzymskich wojsk w Galii. Tylko Frankowie saliccy utworzyli królestwo na terenach rzymskich. Pod wodzą rodzimej dynastii Merowingów podbili niemal całą Galię. Pod władzą Karolingów państwo to stało się wiodącą siłą chrześcijańskiego Zachodu. Jego rozpad dał początek dwóm wiodącym siłom średniowiecza: królestwu Francji i Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu.Merowingowie – dynastia królów panująca w państwie frankijskim w latach 481–751, wywodząca się od władcy Franków salickich Merowecha (Meroweusza).

Samodzielne rządy[ | edytuj kod]

Leodegar i jego brat Geryn, nakłonili króla do wydania postanowień prawnych o tym, że:

1/ w każdej część królestwa, obowiązuje lokalne prawo zwyczajowe.

2/ wyższe funkcje państwowe sprawowane w jednej dzielnicy, nie mogły być przenoszone do pozostałych.

3/ określono uprawnienia majordoma.

Childebert Adoptowany król Franków na terenie Austrazji w latach 656-662. Syn majordoma Grimoalda I "Starszego", adoptowany przez Sigeberta III i królową Chimnechildę. Po śmierci Sigeberta III Grimoald zesłał jego syna Dagoberta do klasztoru i ogłosił Childeberta królem Austrazji. Istnieją dwie wersje dalszych wydarzeń. Według jednej z nich Chlodwig II i jego majordom Erchinoald pojmali i zabili Childeberta w roku 657. Według drugiej wersji Chlotar III zaanektował Austrazję w roku 661, usuwając młodego uzurpatora i zabijając go w roku następnym. Król (łac. rex) – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca przeważnie koronowany w specjalnym obrzędzie; najpowszechniej występujący tytuł monarszy. Słowo „król” w języku polskim i innych językach pochodzi od imienia Karola Wielkiego, np. czeski král, litewski karalius, rosyjski король.

Majordomem Austrazji został Wulfoald. W ciągu trzech lat ok. 673 roku, Childeryk II rozpoczął samodzielne rządy. Doprowadziło to do konfliktu króla z Leodegarem. Skończył się on usunięciem Leodegara z dworu królewskiego i zamknięciem go w klasztorze. Zatem jedynie Austrazja miała swego majordoma w osobie Wulfoalda. Dla Neustrii i Burgundii, król majordomów nie powołał. Owa walka o rzeczywistą władzę między królem a Leodegarem, zaprzątała siły i uwagę Franków we własnym królestwie, świeżo przecież zjednoczonym. ten okres (673 - 676) wykorzystał wielmoża akwitański z gaskońskiego rodu, Loup I. Zawładnął miastem Rodez i Albi rozszerzając swe akwitańskie księstwo rozciągające się wtedy od miasta Vienne do rzeki Garonne.

Chlotar III (652-673) – najstarszy syn Chlodwiga II, króla Neustrii i Burgundii, i jego żony królowej Batyldy. Gdy Chlodwig zmarł w 658 roku, władzę przejął Chlotar, pod regencją matki.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

Childeryk II i jego jedyny majordom Wulfoald, byli ludźmi lubującymi się we władzy. Wszyscy wielmoże krytyczni wobec tronu albo byli wydalani z dworu w swe rodzinne strony i w ten sposób pozbawiani wpływu na rządy, albo byli upokarzani szybkim sądem jak ten "szlachetnie urodzony Frank" Bodilon, którego król skazał na siekanie rózgami za najbłachsze przewinienie. Nic dziwnego, że przeciwko królowi zawiązał się spisek możnych, na którego czele stał ów poniżony królewskim wyrokiem Bodilon. Jeden z obrażonych dostojników zabił Childeryka II podczas polowania w lasach pod Saint-Denis. Zamordowano też ciężarną królową, Bilichildę.

Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Chlodwig II (ur. 634, zm. 27 listopada 655 lub 658) – król Franków z dynastii Merowingów. Najmłodszy z synów Dagoberta I. Objął po ojcu trony Neustrii i Burgundii (nad Austrazją od roku 634 panował już jego brat Sigebert III).
Reklama