Centrum Praskie Koneser

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dawny magazyn spirytusu, od 2017 siedziba Google for Startups Campus

Centrum Praskie Koneser – kompleks obiektów mieszkalnych, biurowych i kulturalno-rozrywkowych znajdujący się na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” na Pradze-Północ w Warszawie.

Państwowy Monopol Spirytusowy - instytucja powołana do istnienia w 1919 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do kontroli nad produkcją spirytusu i obrotem wyrobami spirytusowymi. Monopol funkcjonował nieprzerwanie do wybuchu wojny w 1939. Zadaniem Monopolu była koordynacja produkcji w całym kraju, corocznie także wyznaczał obowiązującą cenę surowego spirytusu gorzelnianego w każdym województwie, jak również limity produkcji poszczególnym gorzelniom. Spirytus wyprodukowany ponad wyznaczony limit skupowany był po cenach znacznie niższych, niepokrywających kosztów produkcji.Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) to przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji (np. stary budynek mieszkalny zostaje wyposażony w nowoczesne instalacje ogrzewania w miejsce dawniejszych pieców; wzmocnienie konstrukcji zabytkowego mostu w celu umożliwienia współczesnego ruchu komunikacyjnego itp.). Adaptacja zachowuje wszystkie walory stylowe istniejącej budowli.

Kompleks znajduje się między ulicami: Ząbkowską, Nieporęcką, Białostocką i Markowską.

Historia[ | edytuj kod]

Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser” (początkowo Fabryka Oczyszczania Spirytusu) powstała w 1897 roku z inicjatywy polsko-rosyjskiego Warszawskiego Towarzystwa Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu. Na obszarze wytwórni poza budynkami przemysłowymi znajdowały się również magazyny, warsztaty, a także obiekty mieszkalne i szkoła.

Spirytus rektyfikowany – destylat lub wodny roztwór alkoholu etylowego o zawartości alkoholu (objętościowo) około 96%. Ponieważ alkohol etylowy tworzy z wodą mieszaninę azeotropową, jest to maksymalne stężenie, które można otrzymać przez rektyfikację spirytusu surowego.Wódka Luksusowa - czysta wódka produkowana ze spirytusu ziemniaczanego oraz wody ze studni głębinowych. Jedna z najstarszych, współcześnie produkowanych polskich wódek, należąca obecnie do międzynarodowej grupy Pernod Ricard. Jedna z nielicznych, której receptura wciąż opiera się o spirytus ziemniaczany.

Fabryka należała do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie warszawskich zakładów produkcyjnych tamtych czasów. Lata świetności Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” (tzw. Monopolu) przypadły na dwudziestolecie międzywojenne. Wówczas w fabryce zatrudnionych było ponad 400 osób, a jej możliwości produkcyjne osiągały ćwierć miliona butelek trunku na dobę.

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Monitoring – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas.

W latach dwudziestych XX wieku Monopol wytwarzał powszechnie rozpoznawalne do dziś na rynku spirytusowym marki wódek: Wyborową, Luksusową, Żubrówkę, Żytniówkę oraz Siwuchę. Rozwój zakładu przerwał wybuch II wojny światowej, w wyniku którego znacząco ograniczono, a później zatrzymano proces produkcyjny. Po wojnie produkcja została wznowiona pod koniec lat 40. XX w. i trwała nieprzerwanie aż do pierwszej dekady XXI w., kiedy pogarszająca się sytuacja przedsiębiorstwa doprowadziła do zakończenia produkcji i likwidacji fabryki.

Żubrówka (znana również w wersji angielskiej jako Bison Vodka i Bison Grass Vodka – aromatyzowana wódka destylowana na bazie żyta.Ulica Ząbkowska - jedna z najbardziej znanych ulic warszawskiej Pragi, w obecnej dzielnicy Praga Północ, prowadząca od ul. Targowej na wschód. Jest to dawna droga do Woli Ząbkowskiej (od XVIII w. nazywanej Ząbkami), która stanowiła granicę między gruntami jurydyk Praga (na północ od tej drogi) i Skaryszew (na południe).

Wraz z przejęciem terenu przez BBI Development powstała idea utworzenia Centrum Praskiego Koneser. Jako pierwsze z budynków kompleksu fabrycznego, remont przeszły kordegarda i budynek administracji. Projekt rewitalizacji obiektów został przygotowany przez firmę Juvenes Projekt. Odrestaurowano zabytkowe elewacje, przywracając im brakujące detale. Wymieniono także dachy i stropy oraz odtworzono historyczne, skrzynkowe okna. Na parterze pozostawiono fragmenty oryginalnej posadzki.

Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.Lokal mieszkalny – trwale wydzielony fragment nieruchomości - budynku mieszkalnego, służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby (najczęściej rodziny). Składa się przeważnie z kilku pokojów, kuchni, łazienki z ubikacją oraz korytarza.

W 2017 placowi znajdującemu się w centralnej części danego kompleksu wytwórni nadano nazwę plac Konesera.

Plany rozbudowy[ | edytuj kod]

Autorem projektu Centrum Praskie Koneser są pracownie architektoniczne: Juvenes Projekt, Are i Bulanda & Mucha Architekci, a za realizację odpowiada BBI Development NFI S.A. i Grupa Liebrecht & wooD. Centrum Praskie Koneser jest efektem trendu w europejskiej architekturze, polegającego na łączeniu przestrzeni postindustrialnej z żywą tkanką miejską. Nowo powstałe budynki zostaną harmonijnie wkomponowane w przestrzeń zrewitalizowanych obiektów fabrycznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018 rok.

Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów. Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem. Filtracja jest najczęściej stosowanym sposobem oddzielania ciał stałych od cieczy.Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

Inwestorem Centrum Praskiego Koneser realizowaną jest BBI Development i Grupę Liebrecht & wooD, obejmującą rewitalizację i adaptację postindustrialnych budynków Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser (kordegardy, rektyfikacji, filtracji i magazynów spirytusu), w tym wykorzystanie autentycznych elementów fabrycznej architektury oraz budowę nowoczesnych obiektów wypełniających pozostałą przestrzeń zabytkowej fabryki. Wewnątrz zamkniętego kompleksu znajdą się typowe dla współczesnej przestrzeni miejskiej obiekty: mieszkania, budynki biurowe, galerie, pasaż handlowy sklepów renomowanych marek, restauracje i kawiarnie. Kompleks będzie posiadać własny parking podziemny i system monitoringu.

Google Inc. NASDAQ: GOOG – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją - skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.Biurowiec (budynek biurowy) – budynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej.

Mieszkania[ | edytuj kod]

Główne obiekty mieszkaniowe Konesera zaplanowano wzdłuż ulic Białostockiej i Nieporęckiej. Utrzymane będą w stylu soft-loftów, czyli budynków z rozbudowaną przestrzenią wspólną, inspirowanych architekturą industrialną. Obiekt Mennicy Państwowej zostanie zaadaptowany na lofty, w których znajdą się liczne oryginalne elementy pochodzące z historycznego budynku.

Mennica – zakład zajmujący się produkcją (biciem) monet, medali oraz stempli. Pojęcie mennicy jest z reguły utożsamiane z pojęciem mennicy państwowej mającej monopol na bicie monet obiegowych i medali oraz odznaczeń państwowych.Wyborowa – polska wódka. Jej produkcję rozpoczął w 1823 w Poznaniu żydowski przedsiębiorca Hartwig Kantorowicz. Nazwa pochodzi od spirytusu wyborowego, z którego ta wódka jest produkowana. W latach 50. i 60. XX wieku była znana w większości państw europejskich, np. stanowiła ponad 60% ogólnej ilości wódki eksportowanej do Wielkiej Brytanii. W latach 90. została wykupiona przez francuską firmę Pernod Ricard. Nowy właściciel nie wprowadził do produktu żadnych zmian.

Handel i usługi[ | edytuj kod]

Na terenie dawnej zespołu powstały sklepy, restauracje i kawiarnie. W 2019 w jednym z budynków otwarto hotel Moxy.

Biura[ | edytuj kod]

Kawiarnia w Google for Startups Campus (d. Campus Warsaw) przy placu Konesera 10

W 2015 roku amerykański koncern Google otworzył w dawnym budynku biurowym fabryki przestrzeń dla przedsiębiorców technologicznych pod nazwą Campus Warsaw (od 2018 Google for Startups Campus Warsaw). W 2017 kampus przeniósł się do znacznie większego budynku dawnego magazynu spirytusu przy obecnym pl. Konesera 10.

Rozrywka – działalność mająca na celu dostarczenie przyjemności poprzez relaks. Rozrywka może mieć charakter bierny, jak na przykład oglądanie filmu w kinie czy udział w spektaklu operowym lub aktywny, jak np. udział w grach towarzyskich.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

Muzeum Polskiej Wódki[ | edytuj kod]

W czerwcu 2018 na terenie kompleksu otwarto Muzeum Polskiej Wódki.

 Osobny artykuł: Muzeum Polskiej Wódki.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. J.Zieliński: Koneser, Ząbkowska i okolice Warszawa 2012, s. 47-59
 2. www.gazeta.pl Trzewia fabryki wódek: spacerownik po Koneserze/Kordegarda i dom administracji | 21.02.2013.
 3. www.ikw.org.pl Dawna Wytwórnia Wódek Koneser | 21.02.2013.
 4. www.gazeta.pl Koneser odmieni Pragę? Największa inwestycja od lat | 21.02.2013.
 5. Uchwała nr LII/1300/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. W: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 6094 [on-line]. 12 lipca 2017. [dostęp 2018-06-19].
 6. www.puds.pl BBI Development NFI: wybuduje Centrum Praskie Koneser | 20 lutego 2013.
 7. www.investmap.pl BBI łączy siły z Liebrecht&wooD. Razem zbudują centrum handlowe i biura w Koneserze | 20 lutego 2013.
 8. Adam Roguski: Wielofunkcyjność jest dzisiaj kluczową kwestią. rp.pl, 16 lutego 2018. [dostęp 2018-02-20].
 9. www.youtube.com Koneser Centrum Praskie Prezentacja | 20 lutego 2013.
 10. EurobuildCEE - Koneser: BBI i Liebrecht uzgodniły warunki współpracy, eurobuildcee.com [dostęp 2016-01-14].
 11. www.architektura.info Centrum Praskie Koneser | 21.02.2013.
 12. www.thecity.com.pl Nowy, duży projekt rewitalizacyjny BBI Development w Warszawie | 21.02.2013.
 13. www.monopolpraski.pl Koneser dzisiaj | 21.02.2013.
 14. www.rp.pl Praski Koneser - budowa po wódce | 21.02.2013.
 15. www.youtube.com BBI Development: rozpoczęcie komercjalizacji Centrum Praskiego Koneser | 21.02.2013.
 16. www.kompasinwestycji.pl Centrum Praskie Koneser | 21.02.2013.
 17. Jedyny taki hotel na Pradze. Zaglądamy do Moxy w Koneserze. propertynews.pl. [dostęp 2021-01-02].
 18. Adrian Grycuk. Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce. „Studia BAS”. 2(58), s. 166, 2019. 
Loft (ang. poddasze, strych) – mieszkanie o wysokim standardzie, przeważnie o dużej powierzchni, urządzone w dawnych pomieszczeniach poprzemysłowych, np. fabrykach lub magazynach.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Warto wiedzieć że... beta

Kordegarda (fr. corps de garde), odwach (niem. Hauptwache – straż główna), wartownia – budynek pełniący funkcję wartowni dla wszelkiego rodzaju straży wojskowych, warty garnizonowej, wojskowej, policyjnej, biur komendanta oraz dla aresztantów.
Muzeum Polskiej Wódki (MPW) – muzeum, które ma dokumentować przeszło 600-letnią historię i tradycję wytwarzania wódki na obszarze Polski. Muzeum mieścić się będzie na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, na terenie kompleksu kompleks obiektów mieszkalnych, biurowych i kulturalno-rozrywkowych Centrum Praskie Koneser, znajdującego się między ulicami warszawskiej Pragi-Północ: Ząbkowską, Nieporęcką, Białostocką i Markowską.
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
Elewacja – zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, lico budynku.
Siwucha – aromatyzowana polska wódka, palona, na bazie owoców krajowych, o jasnej, słomianej barwie i charakterystycznym, cierpkim smaku.

Reklama