Centrum (Kielce)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dzielnice i osiedla Kielc, Centrum ma na mapie nr 26

Centrum (Śródmieście) – centralna część Kielc.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.Radio Plus - sieć stacji radiowych, wspólny projekt grup medialnych Eurozet i Time SA. W skład sieci - na podstawie umów operatorskich bądź franczyzowych - wchodzą głównie rozgłośnie diecezjalne.

Na początku lat 70. XX wieku, według opracowania poświęconego toponimii Kielc, obszar Śródmieścia ograniczały w przybliżeniu:

 • od zachodu – linia kolejowa Warszawa-Kraków,
 • od północy – ul. Mostowa, ul. Pocieszka, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 • od wschodu – al. Solidarności, ul. Winnicka, ul. Żeromskiego,
 • od południa – ul. Mała Zgoda, ul. Gagarina, ul. Krakowska od Gagarina do linii kolejowej.
 • Współcześnie do Śródmieścia zalicza się też zazwyczaj:

  Toponimia (toponomastyka, toponomia, toponimika; z gr. topos – miejsce, onoma – nazwa) – dział onomastyki zajmujący się nazwami miejsc (np. nazwami osad ludzkich - miast, wsi, przysiółków – ojkonimia), nazwami państw i krajów, nazwami fizjograficznymi (obiektów fizjograficznych), nazwami rzek, jezior (hydronimia), lasów, pól, gór (oronimia), a także nazwami miejskimi (urbanonimy), nazwami ulic i placów, nazwy terenowe (mikrotoponimy). Badania nad toponimami mogą dostarczyć informacji od strony językowej (słowotwórstwo, deklinacja rzeczowników, koniugacja czasowników,etymologia, fonetyka w ujęciu historycznym), jak i powiązań z historią społeczeństwa (np. z rozwojem osadnictwa, zadaniami produkcyjnymi, zmianą mieszkańców) i ich języka.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.
 • obszar ograniczony z jednej strony przez ulice Winnicką, Żeromskiego i Wojska Polskiego, a z drugiej strony przez ulice Źródłową i Tarnowską (w latach 70. XX wieku uważany za fragment Wielkopola),
 • zabudowę północnej strony alei Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 • W Śródmieściu jest kilka osiedli mieszkaniowych (m.in. Chęcińskie, Skarpa i niewielkie os. Kościuszki).

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Rynek – zwany też "kielecką starówką" znajduje się w ścisłym centrum Kielc, a jego istnienie datuje się od drugiej połowy XII wieku. W połowie XIV wieku, kiedy nastąpiła lokacja Kielc na prawie magdeburskim, ówczesny plac otrzymał nazwę Rynek. W ciągu wieków od powstania rynek służył za miejskie centrum handlowe i miejsce lokalnych targów, które odbywały się tutaj aż do roku 1935.

  Na obszarze Śródmieścia znajdują się: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, większość budynków Urzędu Miasta, znaczna część wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Umiejętności (jedna z kilku prywatnych szkół wyższych), Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, większość teatrów i zabytków Kielc, dziewięć muzeów oraz redakcje lokalnych dzienników, stacji telewizyjnych (TVP3 Kielce, Nowa TV Kielce, ITV Kielce) i radiowych (Polskie Radio Kielce, Radio Plus Kielce), a także Stadion Miejski.

  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach jest niepaństwową wyższą uczelnią powstałą w 1995 roku. Pomysłodawcą i twórcą szkoły jest jej obecny rektor dr Andrzej Błachut.Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów w Kielcach - plac położony koło centrum miasta, wchodzący w skład terenów zielonych ciągnących się wzdłuż rzeki Silnicy. Leży pomiędzy ulicami: Krakowską, Biskupa Czesława Kaczmarka, Ogrodową i Spacerową. Od strony północnej graniczy z parkiem miejskim, a od południa z Kadzielnią i położonym na jej terenie rezerwatem przyrody nieożywionej.
   Osobny artykuł: Kielce.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kielce
 • Ulica Henryka Sienkiewicza
 • Rynek
 • Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów
 • Bazylika katedralna
 • Pałac Biskupów Krakowskich
 • Ulice Bodzentyńska, Zagórska, Żytnia
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kielce nie posiadają jednolitego, usankcjonowanego ustawą podziału administracyjnego, stąd nazwanie Śródmieścia dzielnicą może prowadzić do błędu.
  2. Dzikowski W., Kopertowska D., Toponimia Kielc: nazwy części miasta i obiektów fizjograficznych oraz nazwy ulic i placów, wyd. PWN, Warszawa-Kraków, 1976, s. 110–120 i załącznik (mapka) nr 5.
  3. Ulica zaliczana do obszaru Śródmieścia.
  4. Kielce, strefa płatnego parkowania.
  5. Nazwy dwóch planów zagospodarowania przestrzennego zawierające w nazwie „Kielce Śródmieście” – pierwszy wokół ul. Wróblewskiego, drugi w pobliżu ulic Wojska Polskiego i Zakopiańskiej.
  6. PŚk – dzień dzisiejszy Uczelni.
  7. RSM „Armatury”, galeria.
  8. Andrzej Jankowski, Włodzimierz Sadowski, Kielce i okolice: przewodnik, Warszawa: wyd. Sport i Turystyka, 1987, ISBN 83-217-2407-8, OCLC 830204720.
  9. Osiedle Kościuszki – Kieleckie Inwestycje.
  10. Miejski System Informacji Przestrzennej Kielce.
  11. Wikipedia – artykuły dotyczące Kielc.
  12. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nowa TV Kielce – telewizja miejska działająca w ramach sieci telewizji kablowej Vectra. Nadaje lokalny program skierowany do mieszkańców Kielc.
  Pałac Biskupów Krakowskich – barokowy pałac w Kielcach, była rezydencja biskupów krakowskich. Jeden z symboli miasta.
  Ulica Zagórska w Kielcach – jedna z ulic Kielc. Biegnie od skrzyżowaniu z ulicą Stefana Żeromskiego, ulicą Winnicką i Placem Stanisława Moniuszki do Zagórza. Posiada po jednym pasie ruchu w obie strony.
  Ulica Żytnia w Kielcach (wcześniej także ulica Jana Waligóry) – jedna z ulic Kielc. Stanowi część drogi wojewódzkiej nr 786.

  Reklama