• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centre for Agriculture and Bioscience International

  Przeczytaj także...
  CABI databases – internetowa, ogólnie dostępna bez logowania systematyka obejmująca trzy królestwa: grzyby (Fungi), chromisty (Chromista) i Protozoa. Tworzona jest przez międzyrządową organizację Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) będąca organizacją non-profit. Dictionary of the Fungi – książka zawierająca najbardziej kompletną listę rodzajów grzybów (Fungi), ich rodzin i rzędów i wyższych taksonów. Dla każdego rodzaju podano publikację, w której został on po raz pierwszy opisany, datę publikacji, status, pozycję systematyczną, liczbę zaakceptowanych gatunków, rozmieszczenie i kluczowe odniesienia. Dla wszystkich grup grzybów są podane szczegółowe diagnozy rodzin, rzędów i wyższych taksonów. Ponadto istnieją notatki biograficzne, informacje o dobrze znanych metabolitach i mykotoksynach oraz zwięzłe opisy prawie wszystkich częstych i stosowanych aspektów tematu (w tym cytaty z ważnej literatury).
  Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.

  Centre for Agriculture and Bioscience International (skrót:CABI) – międzyrządowa organizacja non-profit zajmująca się rozwojem i informacją, przede wszystkim kwestiami dotyczącymi rolnictwa i środowiska w krajach rozwijających się, oraz tworzeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem wiedzy naukowej.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  CABI tworzą zespoły naukowców pracujących w ponad 40 krajach na całym świecie. Misją CABI jest poprawa życia ludzi na całym świecie poprzez rozwiązywanie problemów w rolnictwie i środowisku. Problemy te obejmują utratę plonów spowodowaną przez choroby, inwazyjne chwasty i szkodniki niszczące produkcję rolną, bioróżnorodność i brak globalnego dostępu do badań naukowych.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Według informacji podanej przez CABI tylko 3% jej dochodów pochodzi z podstawowego finansowania, pozostałe środki pochodzą od darczyńców. Wśród darczyńców wymienionych w sprawozdaniu finansowym firmy za 2014 r. największymi są brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego (4962 tys. funtów), Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy (972 tys. CHF), Unię Europejską (3242 tys. euro) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (USA 570 tys. $). Niewielka część dochodów CABI pochodzi ze składek krajów członkowskich.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Chromisty (Chromista), grzybopływki – grupa eukariotycznych organizmów w większości o prostej, zwykle jednokomórkowej budowie, choć występują wśród nich również organizmy tkankowe. Chromisty w większości przypadków odżywiają się na drodze fotosyntezy. Posiadają chloroplasty z chlorofilem c i z własnym retikulum endoplazmatycznym, otoczone trzema błonami plazmatycznymi, wici różnej długości. Nie składują energii w formie skrobi. Chromisty mają duże znaczenie w ekosystemach, zwłaszcza wodnych, gdzie wchodzą w skład fitoplanktonu i fitobentosu oraz w gospodarce. Są wśród nich patogeny roślin, np. powodujący zarazę ziemniaka Phytophthora infestans. Kopalne chromisty utworzyły złoża krzemu i węglanu wapnia.

  CABI poświęca dużą uwagę gatunkom inwazyjnym. Jednym z projektów CABI jest Plantwise – globalny program mający na celu ograniczenie strat upraw i poprawę bezpieczeństwa żywnościowego poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji o chorobach roślin. CABI zgromadziło kolekcję ponad 28 000 próbek grzybów z całego świata, aby przeprowadzić identyfikację drobnoustrojów, konserwację, patentowanie, szkolenia i doradztwo w swoich biurach i laboratoriach w Egham w Anglii. W 2009 roku zostały one połączone z kolekcją w Kew Gardens. Posunięcie to zostało wsparte dotacją w wysokości 250 000 funtów brytyjskich od rządu Wielkiej Brytanii.

  Protozoa – takson o różnej randze – w zależności od systemu klasyfikacyjnego – obejmujący drobne organizmy, przeważnie heterotroficzne. W polskiej literaturze biologicznej nazwa Protozoa najczęściej traktowana jest jako nazwa naukowa taksonu pierwotniaki. We współczesnych systemach takson ten wyróżniany jest tylko w klasyfikacji Cavaliera-Smitha, mając rangę królestwa. W pozostałych systemach organizmy z tej grupy są rozproszone wewnątrz królestwa Protista lub kilku supergrup: Amoebozoa, Excavata, Rhizaria, Chromalveolata i Opisthokonta.Egham - miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w regionie South East England, w hrabstwie Surrey, nad Tamizą. W 2001 r. miasto to zamieszkiwało 5 724 osób. Siedziba Royal Holloway University of London.

  Dział wydawniczy CABI pomaga w finansowaniu badań naukowych i projektów. CABI publikuje książki, bazy danych (takie jak CAB Direct) i zasoby online. Obszary tematyczne obejmują rolnictwo, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne, nauki o środowisku, żywność, żywienie i turystykę. Wśród publikacji CABI wymienić można np. Dictionary of the Fungi, czy dostępną w internecie hierarchiczną systematykę grzybów, chromistów i Protozoa (CABI databases).

  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (ang. The Royal Botanic Gardens, Kew) – rozległy kompleks ogrodów i szklarni pomiędzy Richmond i Kew w Richmond upon Thames, w południowo-zachodnim Londynie. Jest to także organizacja zarządzająca tym kompleksem terenów zieleni wraz z ogrodami Wakehurst Place w Sussex. Jest to jednocześnie placówka naukowa i edukacyjna o międzynarodowym znaczeniu w zakresie badań botanicznych, zatrudniająca około 700 pracowników. Kew Gardens to liczne pracownie naukowe, biblioteka, jedno z największych herbariów na świecie, miejsca obsługujące odwiedzających (restauracje, galerie). W roku 2005 Kew Gardens zostało odwiedzone przez blisko 1,5 miliona gości. W 2003 Kew Gardens zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  Tworzona przez CABI „Global Health” jest specjalistyczną bibliograficzną i indeksowaną bazą danych poświęconą badaniom i praktyce zdrowia publicznego. Zawiera publikacje z ponad 158 krajów w 50 językach. Publikacje te są streszczane, a wszystkie istotne artykuły nieanglojęzyczne są tłumaczone na język angielski, aby umożliwić dostęp do badań niedostępnych w żadnej innej bazie danych.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. CABI: Who we work with, Donors [dostęp 2020-09-08].
  2. CABI Annual Report &Financial Statements31 December 2014 [dostęp 2020-09-08].
  3. Biological control: Our best defence against pests such as knotweed, The Guardian [dostęp 2020-09-08].
  4. CABI: Plantvise [dostęp 2020-09-08].
  5. UK fungi get protection strategy [dostęp 2020-09-08].
  6. Dictionary of the Fungi [dostęp 2020-09-08].
  7. CABI databases [dostęp 2020-09-08].
  8. Global Halth [dostęp 2020-09-08].
  Organizacja non-profit – organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.798 sek.