To jest dobry artykuł

Linia kolejowa nr 4

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output td.lk{background-color:#f8f9fa;position:relative;padding:0;width:20px;height:20px;vertical-align:top;background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output td.lk>img{background-color:#f9f9f9}.mw-parser-output td.lk>div{position:absolute;left:0;top:0;padding:0}.mw-parser-output td.lkELC{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/BSicon_eELC.svg/20px-BSicon_eELC.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexELC{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/BSicon_exBL.svg/20px-BSicon_exBL.svg.png")}.mw-parser-output td.lkSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/BSicon_STR.svg/20px-BSicon_STR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/BSicon_exSTR.svg/20px-BSicon_exSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/BSicon_LSTR.svg/20px-BSicon_LSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/BSicon_exLSTR.svg/20px-BSicon_exLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lktSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/BSicon_tSTR.svg/20px-BSicon_tSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkextSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/BSicon_extSTR.svg/20px-BSicon_extSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/BSicon_uSTR.svg/20px-BSicon_uSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuexSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/BSicon_uexSTR.svg/20px-BSicon_uexSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/BSicon_uLSTR.svg/20px-BSicon_uLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuexLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/BSicon_uexLSTR.svg/20px-BSicon_uexLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkutSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/BSicon_utSTR.svg/20px-BSicon_utSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuextSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/BSicon_uextSTR.svg/20px-BSicon_uextSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/BSicon_vSTR.svg/20px-BSicon_vSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkevSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/BSicon_evSTR.svg/20px-BSicon_evSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkxvSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/BSicon_xvSTR.svg/20px-BSicon_xvSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexvSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/BSicon_exvSTR.svg/20px-BSicon_exvSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/BSicon_vLSTR.svg/20px-BSicon_vLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvLSTR-{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/BSicon_vLSTR-.svg/20px-BSicon_vLSTR-.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvL-STR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/BSicon_v-LSTR.svg/20px-BSicon_v-LSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkkm{text-align:right;vertical-align:middle;padding:0 .5em!important;font-size:80%;white-space:nowrap;background-color:#f8f9fa}.mw-parser-output td.lkopis{padding-left:2px!important}

Linia kolejowa nr 4 Grodzisk MazowieckiZawiercie, Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – linia kolejowa o długości 223,824 km, przebiegająca przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Linię wybudowano w latach 1971–1977.

Linia kolejowa nr 728 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca rozjazd 46 stacji Tczew z rejonem ZTB stacji Zajączkowo Tczewskie. Linia kolejowa 774 – obecnie nieczynna, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa, łącząca dawne posterunki odgałęźne Marciszów Górny i Krużyn.

Linia jest linią magistralną, prawie w całości dwutorową, normalnotorową, zelektryfikowaną o znaczeniu państwowym i europejskim – jako część linii E 65.

Przebieg[ | edytuj kod]

Linia rozpoczyna się na stacji Grodzisk Mazowiecki i do przystanku Jaktorów biegnie równolegle z linią kolejową nr 1 Warszawa Centralna – Katowice po jej północnej stronie. Za przystankiem Jaktorów linia nr 4 przebiega nad linią nr 1 i odgałęzia się na południe. Dalej linia przecina drogę krajową nr 50, linię kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków (na którą można wjechać ze stacji Szeligi) oraz drogę ekspresową S8. Następnie linia przecina rzekę Pilicę, drogę krajową nr 48 i linię kolejową nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom (na którą można wjechać ze stacji Idzikowice).

Linia kolejowa nr 574 – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa łącząca stację techniczną Radzice ze stacją Idzikowice. Linia kolejowa nr 20 – zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa o długości 13,951 km łącząca stacje Warszawa Główna Towarowa i Warszawa Praga.

W okolicy Opoczna linia przebiega nad linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (bez możliwości wjazdu na nią) oraz przecina drogę krajową nr 12. W dalszej części linia przecina drogi krajowe nr 74 i 42. W okolicy Włoszczowy linia przebiega nad linią kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie (na którą można wjechać ze stacji Włoszczowa Północ i posterunku odgałęźnego Knapówka, co zapewnia połączenie CMK z Częstochową, Opolem i Wrocławiem oraz linią kolejową E 30).

Linia kolejowa nr 203 – łącząca stację Tczew ze stacją Kostrzyn. Linia ta jest częścią strategicznie ważnej do 1945 roku magistrali kolejowej, łączącej Berlin ze stolicą Prus Wschodnich – Królewcem (tzw. Ostbahn).Opoczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego.

Dalej CMK przecina linię kolejową nr 64 Kozłów – Koniecpol (na którą można wjechać ze stacji Psary) oraz drogę krajową nr 46. Za drogą nr 46 linia zmienia kierunek z południowego na zachodni i biegnie w tym kierunku aż do okolic Myszkowa, gdzie ponownie skręca na południe. Od okolic przystanku Myszków Mrzygłód do końcowej stacji Zawiercie linia biegnie równolegle z linią nr 1 (tory linii nr 4 są po stronie zewnętrznej, a linii nr 1 po stronie wewnętrznej).

Linia kolejowa nr 510 – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa łącząca stację Warszawa Główna Towarowa z posterunkiem odgałęźnym Warszawa Aleje Jerozolimskie. Ma status linii o znaczeniu państwowym. Linia kolejowa nr 24 – łącząca stację Piotrków Trybunalski ze stacją Biały Ług wybudowana w roku 1975 i otwarta 12 grudnia 1977 roku dla ruchu towarowego, a 1 stycznia 1987 dla ruchu pasażerskiego. 1 maja 2000 roku zrezygnowano z ruchu pasażerskiego. Obecnie prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów oraz dla firm Auto-Cat i Sempertans.

Linia przebiega przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie.

Linia podzielona jest na 4 odcinki:

 • A: Grodzisk MazowieckiIdzikowice (od 1,091 do 80,608)
 • B: Idzikowice – Knapówka (od 80,608 do 160,588)
 • C: Knapówka – Psary (od 160,588 do 170,479)
 • D: PsaryZawiercie (od 170,479 do 224,915)
 • Charakterystyka techniczna[ | edytuj kod]

  Prędkości maksymalne dla EZT

  Geometria linii, sieć trakcyjna, nawierzchnia kolejowa i rozjazdy są dostosowane do prędkości 250 km/h, zasilanie do 220 km/h, a obiekty inżynierskie są przebudowywane dla prędkości 300 km/h. Linia wyposażona jest w czterostawną dwukierunkową samoczynną blokadę liniową oraz system ETCS poziomu 1 w km 3,500–78,516 i 155,075–222,699. Według stanu z 10 grudnia 2019 (aktualizacja 7 kwietnia 2020) obowiązują następujące prędkości maksymalne dla pociągów:

  Stadler FLIRT – rodzina elektrycznych i spalinowo-elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkowanych od 2004 w zakładach szwajcarskiej firmy Stadler Rail, a od 2007 również w polskim zakładzie tej firmy w Siedlcach. Pod koniec sierpnia 2013 liczba sprzedanych pojazdów tej rodziny wynosiła 910.Katowice – dworzec kolejowy oraz największa i najważniejsza stacja kolejowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mieszcząca się przy placu Wilhelma Szewczyka w ścisłym śródmieściu Katowic.

  Według stanu z 7 lipca 2015 cała linia jest klasy D3, z wyjątkiem odcinka pomiędzy kilometrem 123,200 a 212,200, który jest klasy D4. Oznacza to, że maksymalny nacisk na oś wynosi 22,5 t.

  Według stanu z 1 czerwca 2015 sieć trakcyjna, w zależności od odcinka, jest przystosowana do prędkości maksymalnej od 160 do 200 km/h, obciążalność prądowa wynosi od 1725 do 2540 A, a minimalna odległość pomiędzy odbierakami prądu wynosi 20 m lub jest dowolna.

  Linia kolejowa nr 939 – jednotorowa, częściowo zelektryfikowana linia kolejowa łącząca posterunek bocznicowy szlakowy Łódź Dąbrowa PBSZ ze stacją Łódź Dąbrowa Przemysłowa. Linia kolejowa nr 445 – zelektryfikowana, w większości dwutorowa linia kolejowa łącząca stację Warszawa Zachodnia z przystankiem Warszawa Aleje Jerozolimskie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy – linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem przez Warkę, Radom, Skarżysko-Kamienną, Kielce, Sędziszów i Kozłów.
  Linia kolejowa nr 32 – łącząca stację Czeremcha ze stacją Białystok. Obecnie na linii tej jest niewielki ruch towarowy i pasażerski. W 2006 roku Samorząd województwa podlaskiego zakupił w sumie 6 szynobusów, które kursują na liniach Białystok–Czeremcha, Czeremcha–Siedlce, Czeremcha–Hajnówka. Miało to uratować tę lokalną linię przed zamknięciem, gdyż stan torów jest zły i tradycyjne pociągi mogły się poruszać z prędkością 30 km/h. Szynobusy jeżdżą na tej trasie z prędkością 60 km/h.
  Linia kolejowa 991 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca rejony SPA i SPC stacji Szczecin Port Centralny z bocznicą stacyjną Szczecin Port Centralny Lokomotywownia.
  Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.
  Linia kolejowa 679 – magistralna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca stację Chałupki z przejściem granicznym Chałupki – Bohumín.
  Linia kolejowa nr 851 – znaczenia miejscowego, dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego, łącząca posterunek odgałęźny Szczecin Wstowo ze stacją Szczecin Gumieńce.
  Linia kolejowa nr 874 – jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego, łącząca posterunek odgałęźny Kleszczów z posterunkiem odgałęźnym Ciepłownia.

  Reklama